Missie & Strategie

De visie van Odisee

Odisee heeft een heldere visie en een duidelijke strategie om die visie in de praktijk om te zetten. We zijn trots op onze visie, en hebben ze vertaald in vijf speerpunten om onze strategie waar te maken in de dagelijkse onderwijspraktijk. Een doorgedreven kwaliteitscultuur moet de realisatie ervan verzekeren. Wij willen én zullen daarop worden afgerekend.

Onze waarden zijn

  • openstaan
  • verbinden
  • emanciperen
  • grenzen verleggen

Meer weten?

Infodagen

Als gemeenschap zijn we

  • gedreven
  • optimistisch
  • nieuwsgierig
  • respectvol
  • geëngageerd

De missie van Odisee

Odisee heeft een heldere visie en een duidelijke missie, die totstandkwamen na een intensief overlegproces waarbij alle personeelsleden, op alle campussen, werden betrokken.

Wij zijn Odisee. We vormen hoogopgeleide professionals. We zijn trots op onze afgestudeerden. We hebben een overtuiging. Wij, Odisee…

Geloven in de kracht van mensen

Onze focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Optimisme drijft ons in alles wat we doen. We hebben vertrouwen in elkaar, delen ervaringen, kennis en vaardigheden in open netwerken. Denken, durven, doen, doorzetten én dromen vormen ons leidmotief. We omarmen verschillen. Door intensief samen te werken en actief te participeren gaan we voor hoge kwaliteit, halen we het beste uit onszelf en geven we richting aan de toekomst. Onze hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. We reiken uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Vanuit Vlaanderen en Brussel kiezen we voor Europa en de wereld. Vanuit een christelijke traditie staan we open voor iedereen en stimuleren we een geloofwaardig maatschappelijk engagement.

Geloven in de kracht van mensen - foto
5
strategische speerpunten
1
state-of-the-art onderwijs

We bieden state-of-the-art onderwijs aan, publiek gevalideerd.  Samen met interne en externe stakeholders evalueren en verbeteren we permanent onze opleidingen en dienstverlening.  We beloven transparante communicatie over de resultaten van kwaliteitsmetingen en reflectiemomenten.

De 5 beleidslijnen

Odisee wil bakens uitzetten en in Vlaanderen een prominente rol spelen. Maar de uitdagingen zijn groot en de middelen beperkt. Daarom selecteerden we vijf bijzondere ambities waarop we ons willen focussen. Met de vijf beleidslijnen willen we het hoger onderwijs van de toekomst voorbereiden. Dat is niet alleen wat onze studenten van ons verwachten. Tegelijk is het wat de maatschappij aan ons vraagt.

2
Integraal talentbeleid

Tegen 2019 willen we een integraal talentbeleid ontwikkelen én uitvoeren volgens internationale aanbevelingen. Van alle instromende studenten maken we een talentfoto. Dat is de start van een doordacht talentontwikkelingstraject. Elke uitstromende student beschikt over een 'uitstroomportfolio' met zijn specifieke talenten en competenties voor de arbeidsmarkt. 

3
Opleidingen in het werkveld

We verankeren onze opleidingen in het werkveld (en omgekeerd). Alle opleidingen zetten daarvoor, samen met het werkveld, een beleid op poten én evalueren dat beleid in overleg met het werkveld. De interactie met het werkveld is open, veelzijdig, innovatief, gestructureerd en continu.

4
Superdiversiteit

We stomen onze opleidingen klaar voor superdiversiteit. Onze opleidingen hebben aandacht voor de geglobaliseerde wereld en zijn diverse studentenpubliek. Iedere student kan bij Odisee gebruik maken van een ruim aanbod van flexibele opleidingswegen en ondersteuningsvormen. Docenten en personeelsleden van Odisee zijn 'sensibel' voor diversiteit. We hebben bijzondere aandacht voor nieuwe vormen van (stedelijke) diversiteit en interculturele vaardigheden. 

5
Open gemeenschap

We bouwen aan een open, innovatieve en performante (onderwijs)gemeenschap. We houden de vinger aan de pols bij studenten en personeelsleden en engageren ons om de communicatie, participatie, performantie en innovatie bij Odisee voortdurend te verbeteren. Onze stakeholders betrekken we actief bij ons 'netwerk'.

De talenthogeschool van Vlaanderen

Bij Odisee bouwen we voort op jouw sterktes en jouw potentieel. Je talenten brengen we in kaart en proberen we vervolgens te verdiepen, op een waarderende manier. Niet alleen hebben we oog voor je professionele identiteit; ook je persoonlijkheid zelf komt bij Odisee tot ontwikkeling. Dat gebeurt in een explorerend leerproces dat je voor een flink stuk zelf bepaalt. Immers: talent kan zich enkel ontwikkelen in actie.

Kwaliteit zichtbaar maken

Odisee hecht veel belang aan kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs. Dat doen we door studenten, personeel en werkveld actief bij onze werking te betrekken. Zo bouwen we aan een professionele organisatie met een doorleefde kwaliteitscultuur die kwaliteit niet alleen meetbaar maar ook merkbaar maakt.

Volg het onderwijs- en kwaliteitsbeleid bij Odisee live op de
blog van de Dienst Onderwijs & Kwaliteit.

Zorg voor kwaliteit

Beoordelingen (door onafhankelijke deskundigen) vinden steevast dat de Odisee-opleidingen probleemloos beantwoorden aan de internationale kwaliteitsnormen. Het kwaliteitsbeleid van Odisee wil die hoge kwaliteit blijven garanderen.

Permanente verbetering

Heb je een verbetertip? Vond je iets top? Laat het ons weten.

Kwaliteitscultuur is niet nieuw voor Odisee

Twintig jaar geleden al organiseerde de hogeschool op eigen initiatief een externe inspectie van haar opleidingen. Als enige instelling in Vlaanderen blijft Odisee samenwerken met de cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR) voor de externe kwaliteitsbewaking van haar opleidingen.  Op die manier bouwt Odisee een onafhankelijke, externe toets in van de kwaliteit van haar onderwijs. Odisee blijft intussen als lerende organisatie het voortouw nemen. Diverse metingen en analyses evalueren voortdurend de kwaliteit en de impact ervan op het beleid en de werking.