Expertisecentrum ouderenzorg (EXP-O)

Belevingsgericht ouderencentrum - SiTCA

In ons belevingscentrum word je als (toekomstige) zorgverlener uitgedaagd om de impact van de omgeving op een goede zorg en persoonsgerichte zorg te beleven. Tijdens de sessies bootsen we verschillende zorgcontexten na (vb. de oudere in de thuissituatie of in een woonzorgcentrum). Je krijgt de kans als zorgverlener  in de huid van je gebruiker te kruipen en zo te komen tot ‘dignity in care’ en na te denken over de functies van de materialen en van de ruimte waarin je zorg verleent. Op die manier kan je je eigen werk en veronderstellingen toetsen en bijsturen.

Belevingsgericht werken gaat dus om het kunnen inleven in de leef- of belevingswereld van de zorgvrager, begrijpen welke gevoelens de zorgvrager beleeft en van daaruit contact proberen te maken. Dus niet allen weten ‘wat’ de zorgvrager beleeft maar ook begrijpen wat de betekenis daarvan is in zijn of haar belevingswereld. Het is een speurtocht naar hoe de zorgverlener de zorgvrager het beste kan helpen en ondersteunen, de zorgvrager het gevoel geeft dat deze serieus genomen of begrepen wordt.