Advies en maatregelen in verband met het coronavirus

pmt thuisvpk - vierkant

We volgen de situatie op de voet

Coronavirus

Coronavirus

Het Coronavirus (COVID-19) heeft een belangrijke impact op ons dagelijkse leven – ook aan de Odisee hogeschool. Om de verdere verspreiding ervan te voorkomen en zo goed mogelijke de situatie op te volgen, heeft onze hogeschool verschillende maatregelen genomen, zowel intern als extern. Op deze pagina vindt u alle informatie daarover. We publiceren er ook belangrijke updates, indien nodig (dus niet elke dag). Controleer deze pagina regelmatig als u op de hoogte gehouden wilt worden.

Studenten en personeel

Voor studenten en personeel van Odisee, zijn er bovenop deze pagina nog aparte kanalen – het studentenportaal en het personeelsportaal – langs dewelke zij continu op de hoogte worden gehouden.

This information in English?

English version

Algemeen

Update 27 maart 2020

Examens

Alle fysieke examens worden uitgesteld tot aan de paasvakantie. Take home examens kunnen, als de studenten daarvoor niet naar de campus moeten komen.

Na afstemming binnen de VLHORA besloten alle Vlaamse hogescholen om maximaal te blijven inzetten op afstandsonderwijs. Omdat voor een aantal werkvormen zoals practica, werkplekleren en stages, maar ook voor een aantal opleidingen zoals kunstopleidingen, zorgopleidingen, lerarenopleidingen …er digitaal geen volledige oplossing bestaat, organiseren de Vlaamse hogescholen zich om vanaf 18 mei terug over te stappen naar contactluw onderwijs, maar enkel voor hoogst noodzakelijke opleidingsactiviteiten. En dat onder zeer strikte voorwaarden als het gaat om social distancing en onder absoluut voorbehoud van andere instructies van de overheid. 

Stages

Alle fysieke stages worden stopgezet - stages op afstand via telewerk kunnen wel nog. Alleen voor Verpleegkunde en Vroedkunde kunnen stages ook fysiek nog doorgaan, wegens het grote maatschapplijke belang in die sectoren. De studenten worden persoonlijk gecontacteerd hierover.

Onderwijsgerelateerde vragen? 

Studenten kunnen contact opnemen met hun docent of opleidingshoofd.

Campussen en evenementen

  • Vanaf maandag 23 maart is geen enkele campus meer toegankelijk voor studenten. 
  • Verder gelden er aangepaste openingsuren en minimale bezetting.  
  • De infodag van zaterdag 25 april zal virtueel gaan. 

 

Op zoek naar thuisblijfttips en -tricks

De Odisee-community helpt!

Blijf in uw cot!

We lanceerden een nieuwe webpagina www.odisee.be/blijfinuwcot waar we allerlei initiatieven van Odisee-collega’s en -studenten bundelen. Die vullen we aan met bredere tips om deze quarantaine mentaal en fysiek goed door te komen. 

Blijf in uw cot met de cohogeschool

Hogeschool Odisee nam tot nog toe volgende algemene maatregelen:

  • Al sinds eind februari komt elke morgen een speciale taskforce samen om de situatie rond corona op de hogeschool te evalueren (met leden van de directie, de dienst veiligheid en gezondheid en de dienst communicatie). Elke morgen wordt de situatie geëvalueerd en wordt er gecommuniceerd naar studenten en personeel (als er updates nodig zijn). Odisee houdt ook zijn partners van de Associatie KU Leuven op de hoogte en vice versa. We stemmen ook, indien nodig, telkens af met de verschillende overheden van de verschillende campussen.
  • Studenten en personeel worden continu op de hoogte gehouden via de specifieke interne kanalen: ons studentenportaal en ons personeelsportaal.
  • Onze dienst internationale relaties monitort de vragen en de situatie van onze studenten in het buitenland en bekijkt geval per geval welke maatregelen moeten getroffen worden. Tot en met de paasvakantie organiseren we sowieso geen studiereizen.
  • We riepen meteen een speciaal e-mailadres in het leven (coronavirus@odisee.be) waar iedereen op terecht kan in verband met vragen over corona op hogeschool Odisee
  • Uiteraard hebben we, in samenwerking met onze facilitaire dienst, op elke campus de belangrijke en bekende hygiënemaatregelen bekendgemaakt op alle mogelijke manieren (via posters, schermen, signalisatieborden, online, mails…)

Vragen over het coronavirus?

Mail
1
Was je handen regelmatig met zeep en water en dat minstens 40 seconden.
2
Als je niest of hoest, doe dat dan in een papieren zakdoek en gooi hem daarna weg.
3
Als je geen zakdoek hebt, nies dan tegen je arm en niet in je handen.
4
Raak zo weinig mogelijk met je handen je gezicht, mond of neus aan.
5
Geef geen hand, geef geen zoenen.

Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen). Geef geen hand, geef geen zoenen.

6
Kom niet naar onze campussen bij symptomen

Bij symptomen zoals koorts, onwel voelen, een milde, droge hoest en kortademigheid neem je zo snel mogelijk contact op met je huisarts. Kom niet naar een van onze campussen

7
Symptomen en teruggekeerd uit (of contact met personen uit) riscoland, bel je arts.

Heb je last van voorgaande symptomen én ben je onlangs teruggekeerd uit een risicoland (of heb je persoonlijk contact gehad met iemand die recent uit een risicoland is teruggekeerd), neem dan eerst telefonisch contact op met de arts voor je naar een van onze campussen komt.

Vragen over het coronavirus

Mail

Studenten en personeel worden op de hoogte gehouden via het studenten- en personeelsportaal. Hieronder volgt enkel een greep uit de belangrijkste vragen.

Over de hogeschool

Blijft de hogeschool Odisee open?
  • Voor studenten

Geen enkele campus is nog toegankelijk voor studenten.

  • Voor personeel

Alle campussen blijven toegankelijk voor personeel, na overleg met directie. Ook leveranciers en aannemers worden toegelaten op de campussen. - Bekijk de openingsuren

Over algemene gezondheid

Wat moet ik doen als ik me ziek voel?

Wanneer je je ziek voelt, dan blijf je thuis en neemt telefonisch contact op met jouw huisarts of een arts van jouw Studentenvoorziening. Het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano benadrukt dat elk symptoom van een luchtweginfectie - hoest, keelpijn of koorts - een symptoom van COVID-19 zou kunnen zijn. Het advies is om bij dergelijke klachten zeven dagen thuis te blijven en contact met anderen zoveel mogelijk te vermijden.

Over reizen

1
Wat met studenten in het buitenland?

Studenten die momenteel in het buitenland zitten, keren terug naar België als dat mogelijk is en veilig kan verlopen.

2
Wat met reizen naar Italië en andere landen?

Tot en met de paasvakantie worden álle studie- en werkgerelateerde verplaatsingen van en naar het buitenland opgeschort - dus niet alleen van en naar risicogebieden. Personeelsleden en studenten moeten hun vertrek naar het buitenland dus uitstellen. Ook inkomende mobiliteit - bijv. buitenlandse docenten en studenten die naar Odisee komen - wordt opgeschort naar een later tijdstip, in overleg met de partner.