Leerlingen in dialoog over diversiteit tijdens Diversi-Date Odisee

Wij schrijven ons verhaal

Lees alle verhalen

Op 29 maart gaan 150 leerlingen uit Brussel en Vlaanderen op Odisee Campus Schaarbeek met elkaar in dialoog over levensbeschouwing en diversiteit. Met Diversi-Date wil Odisee zo vooroordelen doorbreken en jongeren verbinden.

Onze samenleving wordt steeds diverser. Dat zorgt voor een boeiende mix, maar het kan ook leiden tot vooroordelen, onbegrip en onzekerheid. Persoonlijk contact is de beste manier om vooroordelen te doorbreken en mensen te verbinden die andere ideeën en gewoonten hebben. Dat geldt bij uitstek voor jongeren.

Waar mensen samenleven, hebben koken, samen eten, verhalen vertellen, musiceren en spelen een belangrijke rol in het sociaal gebeuren. Mensen hebben er nood aan. Het is herkenbaar en universeel. Tegelijk doet iedereen dat op zijn eigen manier met unieke accenten en gebruiken.

Op dat gedachtegoed bouwt Diversi-Date verder. Aan de hand van die vier methodieken (koken, digital storytelling, muziek en spel) beleven leerlingen uit Brusselse en Vlaamse scholen wat hen bindt maar ook wat hen uniek maakt. Zo willen we die scholieren op een veilige en respectvolle manier vertrouwd maken met diversiteit.

“Zouden we er niet voor kunnen zorgen dat we, in plaats van naar onze verschillen, meer naar onze gelijkenissen kijken? Dat is misschien de oplossing. Dat is wat ik vandaag heb geleerd." (leerling 5 TSO tijdens Diversi-Date in 2017)

Diversi-Date: Een unieke ervaring

Diversi-Date brengt 150 leerlingen uit Brussel, Aalst en Vilvoorde samen op Odisee Campus Schaarbeek om in een veilige en respectvolle context gedachten uit te wisselen over levensbeschouwing. Ze doen dat aan de hand van talentgerichte methodieken en onder begeleiding van studenten van de bacheloropleiding Gezinswetenschappen.

De leerkrachten volgen gelijktijdig een workshop om diversiteit en levensbeschouwing in de klascontext bespreekbaar te maken. Ze ontvangen de Diversi-Date Praktijkgids boordevol informatie en methodieken. De gids is ook digitaal beschikbaar.

Programma

  • 8u30-9u: Aankomst leerlingen en leerkrachten
  • 9u: Start Diversi-Date
  • 12u: Lunch
  • 12u45: Hervatten workshops
  • 14u30-15u30: Plenum

Meer info (niet voor publicatie)

Eline Mechels, Odisee Campus Schaarbeek. E-mail: eline.mechels@odisee.be.