Examenombuds

Selecteer hieronder je campus voor de contactgegevens en bereikbaarheid van de Examenombuds.

Studenten leggen examen af

Een vraag of probleem met betrekking tot de examens? In de tekst en Q&A hieronder vind je wat je moet doen en wie je moet contacteren.

Kan je omwille van overmacht niet deelnemen aan een examen en wens je een inhaalexamen aan te vragen, dan doe je steeds voor aanvang van het evaluatiemoment een melding. Daarnaast bezorg je de dag zelf de nodige (dokters)attesten om je afwezigheid te staven.

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor een examen dat in je IER (individueel examenrooster) staat, maak je een ticket aan via onderstaande link. Voor elk examen dat je wenst in te halen, maak je een afzonderlijk ticket aan. Aan elk ticket voeg je het correcte doktersattest toe. Enkel tijdige en correct geattesteerde meldingen worden behandeld.

Maak ticket aan

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor andere toetsen, presentaties, deelexamens, permanente evaluatie, ... die NIET in je IER (individueel examenrooster) staat, bekijk de opleidingspagina van jouw opleiding om na te gaan hoe je dit moet melden. Volg steeds nauwgezet de procedure die daar vermeld staat.

Enkel in geval van ernstige en/of langdurige overmachtssituaties (vb. schokkende gebeurtenissen, langdurige ernstige ziekte, …), neem je contact op met de ombudsdienst van je campus (ombudsaalst@odisee.be). De ombudsdienst behandelt geen normale afwezigheden wegens ziekte (zie boven)! 

In geval van technische problemen bij online examens: bel altijd en meteen de ICT-helpdesk op 0800-20 017 (vanuit het buitenland bel 0032 9 33 1 65 10).

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van situaties die niet als overmacht gezien worden:

 • Stress of vermoeidheid
 • Tijdsnood
 • Onvoldoende voorbereid zijn
 • Zich overslapen
 • Op reis gaan tijdens de examenperiode of lesweken
 • Een sollicitatiegesprek
 • Het starten van een nieuwe opleiding
 • Een (vakantie)job
 • (Familie-, huwelijks-, ...) feesten
 • Vergissing van examenmoment of lokaal
 • Een slecht examenrooster
 • Vertraging van het openbaar vervoer of omwille van file van minder dan 45 minuten
 • Een minstens 1 dag voor het examen aangekondigde staking van het openbaar vervoer
 • Een computercrash voor een deadline (je wordt geacht een opdracht tijdig in te dienen en betrouwbare back-ups te voorzien van taken en opdrachten)
 • ...

Nee, een ziektebriefje geeft je niet altijd recht op een inhaalexamen. Er zijn verschillende situaties waarin attesten niet aanvaard worden:

 • Als je attest uitgeschreven is na datum van het examen.
 • ‘Dixit’ attesten (enkel gebaseerd op de verklaring van de student).
 • Binnen één academiejaar zal vanaf een derde ziektemelding van korte duur (1 tot 5 dagen) voor examens opgenomen in je IER (individueel examenrooster), een inhaalexamen normaal gezien geweigerd worden. Ook bij afwezigheden voor verplichte activiteiten of evaluaties buiten het IER, gelden beperkingen. Studenten met een chronische aandoening die aanleiding geeft tot frequente afwezigheid moeten hiervoor bij aanvang van het academiejaar contact opnemen met de zorgcoördinatoren.
 • Als je niet voldoende voorbereid bent voor het betreffende examen.
 • Als je ziektemelding niet geloofwaardig is.
 • Als je attest vervalst is. In het geval van een vermoeden van een vervalst doktersattest, zal steeds de fraudeprocedure opgestart worden. Op fraude met vervalste doktersattesten (schriftvervalsing) staan zware sancties.

Hou er rekening mee dat een inhaalexamen kan plaatsvinden vanaf de dag na het einde van je ziekteattest. Je inhaalexamen kan op de dag van een ander examen geplaatst worden en er kunnen twee inhaalexamens op dezelfde dag plaatsvinden. Uitzonderlijk kunnen inhaalexamens ook buiten de examenperiode plaatsvinden. Je kan het moment van je inhaalexamen niet zelf bepalen. 

Vraag dus enkel een inhaalexamen aan, indien je zo goed voorbereid bent dat je het op elk moment kan afleggen met een minimum aan herhalingstijd. 

Check eerst en vooral de statuspagina (https://status.odisee.be/), alwaar alle reeds gekende technische problemen worden opgelijst. Bij technische problemen met laptop, internetverbinding en/of gebruikte technologie is het VERPLICHT om METEEN contact op te nemen met het ICT Help Center. Bel voor dringende problemen/ondersteuning ALTIJD naar 0800/20.017 (vanuit het buitenland bel je 0032/9 331 65 10)

Noteer dit telefoonnummer zodat je dit altijd snel bij de hand hebt. Op de campus kan je voor dringende ondersteuning terecht bij de helpdesk of op het nummer 02/210 16 63.

Als je technisch probleem binnen een redelijke termijn verholpen is, kan en dien je het examen verder te zetten.

Als het probleem niet opgelost geraakt door de ICT helpdesk, neem dan contact op met  de examenombudsdienst van je campus.

Let op: als je geen contact opneemt met de helpdesk, kan je het technisch probleem niet aanhalen om een inhaalexamen aan te vragen omwille van overmacht omdat je niet al het mogelijke hebt gedaan om tot een oplossing te komen.

Het is cruciaal om op tijd te zijn op een examen. Hou steeds rekening met mogelijke vertragingen van het openbaar vervoer of file met de wagen. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op de campus aanwezig bent.

Kom je minder dan 45 minuten te laat bij een examen op de campus, begeef je dan onmiddellijk naar het examenlokaal. Zolang nog niemand het examenlokaal verlaten heeft, kan een docent of toezichthouder je nog toelaten. Je krijgt de verloren tijd niet bij.

Ben je meer dan 45 minuten te laat omwille van ernstige overmacht, contacteer dan je opleidingssecretariaat.

Bij een online examen wordt verwacht dat je steeds op tijd bent! Hou steeds rekening met mogelijke problemen met de opstart van je computer. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op MS Teams aanwezig bent en je internetverbinding uitprobeert.

Je kan geweigerd worden om het examen te starten indien je te laat inlogt. 

Indien je technische problemen hebt bij het aanmelden op je online examen, contacteer dan steeds de ICT helpdesk (zie 'Wat bij technische problemen bij een examen).  

Voor een (online) examen is het niet toegelaten het examen te onderbreken om welke reden dan ook. Er wordt van uitgegaan dat je tijdens het examen niet naar het toilet gaat. Beperk dus zeker je vochtinname vóór en tijdens het examen zodat je niet naar het toilet moet.

Als je een inhaalexamen aanvraagt, dan moet je hier aan deelnemen!

In elk van de volgende situaties, kunnen toekomstige inhaalexamens geweigerd worden:

 • Niet opdagen
 • Afzeggen zonder nieuwe, ernstige en opnieuw geattesteerde overmacht
 • Een niet of nauwelijks ingevuld examen) of zeer zwakke resultaten, waaruit blijkt dat je onvoldoende voorbereid was

Ben je op een inhaalexamen afwezig omwille van nieuwe overmacht, dan zal geen tweede inhaalexamen georganiseerd worden.

Contacteer dan zo snel mogelijk naar de examenombudsdienst (ombudsaalst@odisee.be). De examenombudsdienst zal je klacht grondig beluisteren. Daarnaast kunnen zij jou adviseren over eventuele verdere stappen, de klacht verder onderzoeken of bemiddelen tussen jou en de andere partij.

De examenombudsdienst behandelt je klacht vertrouwelijk. Er worden enkel  verdere stappen ondernomen wanneer jij daar expliciet je toestemming voor geeft.

Ga steeds naar de nabespreking (feedback) van het examen.

Als je dan nog steeds vindt dat je een foutief examenresultaat kreeg, neem dan zo snel mogelijk contact op met de examenombudsdienst van jouw campus (ombudsaalst@odisee.be). De ombudsdienst kan je klacht verder onderzoeken, bemiddelen, of jou adviseren over eventuele verdere stappen. 

Blijf je er van overtuigd dat je een foutief resultaat kreeg, dan kan je (binnen de 7 kalenderdagen na bekendmaking van je resultaten) intern beroep aantekenen. De procedure hiervoor vind je terug in het OER (onderwijs- en examenreglement) en wordt ook beknopt vermeld op je resultatenblad.

NOOT: Voor afwezigheden op een examen in het IER (individueel examenrooster), zie regeling bovenaan de pagina! 

Hoe kan ik de examenombudsdienst bereiken tijdens de examenperiode:

Een vraag of probleem met betrekking tot de examens? In de tekst en Q&A hieronder vind je wat je moet doen en wie je moet contacteren.

Kan je omwille van overmacht niet deelnemen aan een examen en wens je een inhaalexamen aan te vragen, dan doe je steeds voor aanvang van het evaluatiemoment een melding. Daarnaast bezorg je de dag zelf de nodige (dokters)attesten om je afwezigheid te staven.

Voor Odisee-studenten:

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor een examen dat in je IER (individueel examenrooster) staat, maak je een ticket aan via onderstaande link. Voor elk examen dat je wenst in te halen, maak je een afzonderlijk ticket aan. Aan elk ticket voeg je het correcte doktersattest toe. Enkel tijdige en correct geattesteerde meldingen worden behandeld.

Maak ticket aan

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor andere toetsen, presentaties, deelexamens, permanente evaluatie, ... die NIET in je IER (individueel examenrooster) staat, bekijk de opleidingspagina van jouw opleiding om na te gaan hoe je dit moet melden. Volg steeds nauwgezet de procedure die daar vermeld staat.

Enkel in geval van ernstige en/of langdurige overmachtssituaties (vb. schokkende gebeurtenissen, langdurige ernstige ziekte, …), neem je contact op met de ombudsdienst van je campus (ombudsbrussel@odisee.be). De ombudsdienst behandelt geen normale afwezigheden wegens ziekte (zie boven)! 

In geval van technische problemen bij online examens: bel altijd en meteen de ICT-helpdesk op 0800-20 017 (vanuit het buitenland bel 0032 9 33 1 65 10).

Voor KU Leuven-studenten:

Voor overmacht tijdens de examenweken, contacteer de ombudsdienst via:

 • Maandag t/m vrijdag: enkel telefonisch via 02-210 13 19, tussen 8u en 19u
 • Weekend: enkel telefonisch via 02-210 13 19, tussen een half uur voor en een half uur na de start van het examen
 • Overige meldingen (vragen, klachten, ...): mail naar ombuds.brussel@kuleuven.be

Voor overmacht bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken, contacteer je je professor(en).

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van situaties die niet als overmacht gezien worden:

 • Stress of vermoeidheid
 • Tijdsnood
 • Onvoldoende voorbereid zijn
 • Zich overslapen
 • Op reis gaan tijdens de examenperiode of lesweken
 • Een sollicitatiegesprek
 • Het starten van een nieuwe opleiding
 • Een (vakantie)job
 • (Familie-, huwelijks-, ...) feesten
 • Vergissing van examenmoment of lokaal
 • Een slecht examenrooster
 • Vertraging van het openbaar vervoer of omwille van file van minder dan 45 minuten
 • Een minstens 1 dag voor het examen aangekondigde staking van het openbaar vervoer
 • Een computercrash voor een deadline (je wordt geacht een opdracht tijdig in te dienen en betrouwbare back-ups te voorzien van taken en opdrachten)
 • ...

Nee, een ziektebriefje geeft je niet altijd recht op een inhaalexamen. Er zijn verschillende situaties waarin attesten niet aanvaard worden:

 • Als je attest uitgeschreven is na datum van het examen.
 • ‘Dixit’ attesten (enkel gebaseerd op de verklaring van de student).
 • Binnen één academiejaar zal vanaf een derde ziektemelding van korte duur (1 tot 5 dagen) voor examens opgenomen in je IER (individueel examenrooster), een inhaalexamen normaal gezien geweigerd worden. Ook bij afwezigheden voor verplichte activiteiten of evaluaties buiten het IER, gelden beperkingen. Studenten met een chronische aandoening die aanleiding geeft tot frequente afwezigheid moeten hiervoor bij aanvang van het academiejaar contact opnemen met de zorgcoördinatoren.
 • Als je niet voldoende voorbereid bent voor het betreffende examen.
 • Als je ziektemelding niet geloofwaardig is.
 • Als je attest vervalst is. In het geval van een vermoeden van een vervalst doktersattest, zal steeds de fraudeprocedure opgestart worden. Op fraude met vervalste doktersattesten (schriftvervalsing) staan zware sancties.

Hou er rekening mee dat een inhaalexamen kan plaatsvinden vanaf de dag na het einde van je ziekteattest. Je inhaalexamen kan op de dag van een ander examen geplaatst worden en er kunnen twee inhaalexamens op dezelfde dag plaatsvinden. Uitzonderlijk kunnen inhaalexamens ook buiten de examenperiode plaatsvinden. Je kan het moment van je inhaalexamen niet zelf bepalen. 

Vraag dus enkel een inhaalexamen aan, indien je zo goed voorbereid bent dat je het op elk moment kan afleggen met een minimum aan herhalingstijd. 

Check eerst en vooral de statuspagina (https://status.odisee.be/), alwaar alle reeds gekende technische problemen worden opgelijst. Bij technische problemen met laptop, internetverbinding en/of gebruikte technologie is het VERPLICHT om METEEN contact op te nemen met het ICT Help Center. Bel voor dringende problemen/ondersteuning ALTIJD naar 0800/20.017 (vanuit het buitenland bel je 0032/9 331 65 10)

Noteer dit telefoonnummer zodat je dit altijd snel bij de hand hebt. Op de campus kan je voor dringende ondersteuning terecht bij de helpdesk of op het nummer 02/210 16 63.

Als je technisch probleem binnen een redelijke termijn verholpen is, kan en dien je het examen verder te zetten.

Als het probleem niet opgelost geraakt door de ICT helpdesk, neem dan contact op met de ombudsdienst van je campus.

Let op: als je geen contact opneemt met de helpdesk, kan je het technisch probleem niet aanhalen om een inhaalexamen aan te vragen omwille van overmacht, omdat je niet al het mogelijke hebt gedaan om tot een oplossing te komen.

Het is cruciaal om op tijd te zijn op een examen. Hou steeds rekening met mogelijke vertragingen van het openbaar vervoer of file met de wagen. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op de campus aanwezig bent.

Kom je minder dan 45 minuten te laat bij een examen op de campus, begeef je dan onmiddellijk naar het examenlokaal. Zolang nog niemand het examenlokaal verlaten heeft, kan een docent of toezichthouder je nog toelaten. Je krijgt de verloren tijd niet bij.

Ben je meer dan 45 minuten te laat omwille van ernstige overmacht, contacteer dan de ombudsdienst van je campus.

Bij een online examen wordt verwacht dat je steeds op tijd bent! Hou steeds rekening met mogelijke problemen met de opstart van je computer. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op MS Teams aanwezig bent en je internetverbinding uitprobeert.

Je kan geweigerd worden om het examen te starten indien je te laat inlogt. 

Indien je technische problemen hebt bij het aanmelden op je online examen, contacteer dan steeds de ICT helpdesk (zie 'Wat bij technische problemen bij een examen).  

Voor een (online) examen is het niet toegelaten het examen te onderbreken om welke reden dan ook. Er wordt van uitgegaan dat je tijdens het examen niet naar het toilet gaat. Beperk dus zeker je vochtinname vóór en tijdens het examen zodat je niet naar het toilet moet.

Als je een inhaalexamen aanvraagt, dan moet je hier aan deelnemen!

In elk van de volgende situaties, kunnen toekomstige inhaalexamens geweigerd worden:

 • Niet opdagen
 • Afzeggen zonder nieuwe, ernstige en opnieuw geattesteerde overmacht
 • Een niet of nauwelijks ingevuld examen) of zeer zwakke resultaten, waaruit blijkt dat je onvoldoende voorbereid was

Ben je op een inhaalexamen afwezig omwille van nieuwe overmacht, dan zal geen tweede inhaalexamen georganiseerd worden.

Contacteer dan zo snel mogelijk naar de examenombudsdienst (ombudsbrussel@odisee.be). De examenombudsdienst zal je klacht grondig beluisteren. Daarnaast kunnen zij jou adviseren over eventuele verdere stappen, de klacht verder onderzoeken of bemiddelen tussen jou en de andere partij.

De examenombudsdienst behandelt je klacht vertrouwelijk. Er worden enkel  verdere stappen ondernomen wanneer jij daar expliciet je toestemming voor geeft.

Ga steeds naar de nabespreking (feedback) van het examen.

Als je dan nog steeds vindt dat je een foutief examenresultaat kreeg, neem dan zo snel mogelijk contact op met de examenombudsdienst van jouw campus (ombudsbrussel@odisee.be). De ombudsdienst kan je klacht verder onderzoeken, bemiddelen, of jou adviseren over eventuele verdere stappen. 

Blijf je er van overtuigd dat je een foutief resultaat kreeg, dan kan je (binnen de 7 kalenderdagen na bekendmaking van je resultaten) intern beroep aantekenen. De procedure hiervoor vind je terug in het OER (onderwijs- en examenreglement) en wordt ook beknopt vermeld op je resultatenblad.

Voor Odisee-studenten:

NOOT: Voor afwezigheden op een examen in het IER (individueel examenrooster), zie regeling bovenaan de pagina! 

Hoe kan ik de examenombudsdienst bereiken tijdens de examenperiode:

 • Per mail: ombudsbrussel@odisee.be
 • Telefonische permanentie tijdens de examenperiode: van maandag t/m vrijdag tussen 8u30 en 15u, via 02/210 13 19

Voor KU Leuven-studenten:

Tijdens de examenweken:

 • Maandag t/m vrijdag: enkel telefonisch via 02/210 13 19, tussen 8u en 19u
 • Weekend: enkel telefonisch via 02/210 13 19, tussen een half uur voor en een half uur na de start van het examen
 • Overige meldingen (vragen, klachten, ...): mail naar ombuds.brussel@kuleuven.be

Een vraag of probleem met betrekking tot de examens? In de tekst en Q&A hieronder vind je wat je moet doen en wie je moet contacteren.

Kan je omwille van overmacht niet deelnemen aan een examen en wens je een inhaalexamen aan te vragen, dan doe je steeds voor aanvang van het evaluatiemoment een melding. Daarnaast bezorg je de dag zelf de nodige (dokters)attesten om je afwezigheid te staven.

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor een examen dat in je IER (individueel examenrooster) staat, maak je een ticket aan via onderstaande link. Voor elk examen dat je wenst in te halen, maak je een afzonderlijk ticket aan. Aan elk ticket voeg je het correcte doktersattest toe. Enkel tijdige en correct geattesteerde meldingen worden behandeld.

Maak ticket aan

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor andere toetsen, presentaties, deelexamens, permanente evaluatie, ... die NIET in je IER (individueel examenrooster) staat, bekijk de opleidingspagina van jouw opleiding om na te gaan hoe je dit moet melden. Volg steeds nauwgezet de procedure die daar vermeld staat.

Enkel in geval van ernstige en/of langdurige overmachtssituaties (vb. schokkende gebeurtenissen, langdurige ernstige ziekte, …), neem je contact op met de ombudsdienst van je campus (maarten.kindt@odisee.be). De ombudsdienst behandelt geen normale afwezigheden wegens ziekte (zie boven)! 

In geval van technische problemen bij online examens: bel altijd en meteen de ICT-helpdesk op 0800-20 017 (vanuit het buitenland bel 0032 9 33 1 65 10).

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van situaties die niet als overmacht gezien worden:

 • Stress of vermoeidheid
 • Tijdsnood
 • Onvoldoende voorbereid zijn
 • Zich overslapen
 • Op reis gaan tijdens de examenperiode of lesweken
 • Een sollicitatiegesprek
 • Het starten van een nieuwe opleiding
 • Een (vakantie)job
 • (Familie-, huwelijks-, ...) feesten
 • Vergissing van examenmoment of lokaal
 • Een slecht examenrooster
 • Vertraging van het openbaar vervoer of omwille van file van minder dan 45 minuten
 • Een minstens 1 dag voor het examen aangekondigde staking van het openbaar vervoer
 • Een computercrash voor een deadline (je wordt geacht een opdracht tijdig in te dienen en betrouwbare back-ups te voorzien van taken en opdrachten)
 • ...

Nee, een ziektebriefje geeft je niet altijd recht op een inhaalexamen. Er zijn verschillende situaties waarin attesten niet aanvaard worden:

 • Als je attest uitgeschreven is na datum van het examen.
 • ‘Dixit’ attesten (enkel gebaseerd op de verklaring van de student).
 • Binnen één academiejaar zal vanaf een derde ziektemelding van korte duur (1 tot 5 dagen) voor examens opgenomen in je IER (individueel examenrooster), een inhaalexamen normaal gezien geweigerd worden. Ook bij afwezigheden voor verplichte activiteiten of evaluaties buiten het IER, gelden beperkingen. Studenten met een chronische aandoening die aanleiding geeft tot frequente afwezigheid moeten hiervoor bij aanvang van het academiejaar contact opnemen met de zorgcoördinatoren.
 • Als je niet voldoende voorbereid bent voor het betreffende examen.
 • Als je ziektemelding niet geloofwaardig is.
 • Als je attest vervalst is. In het geval van een vermoeden van een vervalst doktersattest, zal steeds de fraudeprocedure opgestart worden. Op fraude met vervalste doktersattesten (schriftvervalsing) staan zware sancties.

Hou er rekening mee dat een inhaalexamen kan plaatsvinden vanaf de dag na het einde van je ziekteattest. Je inhaalexamen kan op de dag van een ander examen geplaatst worden en er kunnen twee inhaalexamens op dezelfde dag plaatsvinden. Uitzonderlijk kunnen inhaalexamens ook buiten de examenperiode plaatsvinden. Je kan het moment van je inhaalexamen niet zelf bepalen. 

Vraag dus enkel een inhaalexamen aan, indien je zo goed voorbereid bent dat je het op elk moment kan afleggen met een minimum aan herhalingstijd. 

Check eerst en vooral de statuspagina (https://status.odisee.be/), alwaar alle reeds gekende technische problemen worden opgelijst. Bij technische problemen met laptop, internetverbinding en/of gebruikte technologie is het VERPLICHT om METEEN contact op te nemen met het ICT Help Center. Bel voor dringende problemen/ondersteuning ALTIJD naar 0800/20.017 (vanuit het buitenland bel je 0032/9 331 65 10)

Noteer dit telefoonnummer zodat je dit altijd snel bij de hand hebt. Op de campus kan je voor dringende ondersteuning terecht bij de helpdesk of op het nummer 02/210 16 63.

Als je technisch probleem binnen een redelijke termijn verholpen is, kan en dien je het examen verder te zetten.

Als het probleem niet opgelost geraakt door de ICT helpdesk, mail je de Ombudsdienst van je campus: maarten.kindt@odisee.be.

Let op: als je geen contact opneemt met de helpdesk, kan je het technisch probleem niet aanhalen om een inhaalexamen aan te vragen omwille van overmacht omdat je niet al het mogelijke hebt gedaan om tot een oplossing te komen.

Het is cruciaal om op tijd te zijn op een examen. Hou steeds rekening met mogelijke vertragingen van het openbaar vervoer of file met de wagen. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op de campus aanwezig bent.

Ben je in omstandigheden van ernstige overmacht meer dan 45 minuten te laat,

Kom je minder dan 45 minuten te laat bij een examen op de campus, begeef je dan onmiddellijk naar het examenlokaal. Zolang nog niemand het examenlokaal verlaten heeft, kan een docent of toezichthouder je nog toelaten. Je krijgt de verloren tijd niet bij.

Ben je meer dan 45 minuten te laat omwille van ernstige overmacht, contacteer dan Annemie Samuel op 02-466 51 51

Bij een online examen wordt verwacht dat je steeds op tijd bent! Hou steeds rekening met mogelijke problemen met de opstart van je computer. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op MS Teams aanwezig bent en je internetverbinding uitprobeert.

Je kan geweigerd worden om het examen te starten indien je te laat inlogt. 

Indien je technische problemen hebt bij het aanmelden op je online examen, contacteer dan steeds de ICT helpdesk (zie 'Wat bij technische problemen bij een examen).  

Voor een (online) examen is het niet toegelaten het examen te onderbreken om welke reden dan ook. Er wordt van uitgegaan dat je tijdens het examen niet naar het toilet gaat. Beperk dus zeker je vochtinname vóór en tijdens het examen zodat je niet naar het toilet moet.

Als je een inhaalexamen aanvraagt, dan moet je hier aan deelnemen!

In elk van de volgende situaties, kunnen toekomstige inhaalexamens geweigerd worden:

 • Niet opdagen
 • Afzeggen zonder nieuwe, ernstige en opnieuw geattesteerde overmacht
 • Een niet of nauwelijks ingevuld examen) of zeer zwakke resultaten, waaruit blijkt dat je onvoldoende voorbereid was

Ben je op een inhaalexamen afwezig omwille van nieuwe overmacht, dan zal geen tweede inhaalexamen georganiseerd worden.

Contacteer dan zo snel mogelijk naar de examenombudsdienst (maarten.kindt@odisee.be). De examenombudsdienst zal je klacht grondig beluisteren. Daarnaast kunnen zij jou adviseren over eventuele verdere stappen, de klacht verder onderzoeken of bemiddelen tussen jou en de andere partij.

De examenombudsdienst behandelt je klacht vertrouwelijk. Er worden enkel  verdere stappen ondernomen wanneer jij daar expliciet je toestemming voor geeft.

Ga steeds naar de nabespreking (feedback) van het examen.

Als je dan nog steeds vindt dat je een foutief examenresultaat kreeg, neem dan zo snel mogelijk contact op met de examenombudsdienst van jouw campus (maarten.kindt@odisee.be). De ombudsdienst kan je klacht verder onderzoeken, bemiddelen, of jou adviseren over eventuele verdere stappen. 

Blijf je er van overtuigd dat je een foutief resultaat kreeg, dan kan je (binnen de 7 kalenderdagen na bekendmaking van je resultaten) intern beroep aantekenen. De procedure hiervoor vind je terug in het OER (onderwijs- en examenreglement) en wordt ook beknopt vermeld op je resultatenblad.

NOOT: Voor afwezigheden op een examen in het IER (individueel examenrooster), zie regeling bovenaan de pagina! 

Hoe kan ik de examenombudsdienst bereiken tijdens de examenperiode:

Een vraag of probleem met betrekking tot de examens? In de tekst en Q&A hieronder vind je wat je moet doen en wie je moet contacteren.

Kan je omwille van overmacht niet deelnemen aan een examen en wens je een inhaalexamen aan te vragen, dan doe je steeds voor aanvang van het evaluatiemoment een melding. Daarnaast bezorg je de dag zelf de nodige (dokters)attesten om je afwezigheid te staven.

Voor de opleidingen Energietechnologie, Elektronica-ICT, Ontwerp- en productietechnologie, Facilitair management, Elektromechanische systemen:

Voor elke vorm van overmacht, zowel tijdens de examenperiode als daarbuiten, neem contact op met de ombuds voor jouw opleiding :

 • Mia Janssens
 • tel. 09 265 86 31
 • mia.janssens@odisee.be
 • lokaal D022a (8u30 tot 16u30)
 • vervangend ombuds: Katelijne Vandeginste, tel. 09 265 86 16, katelijne.vandeginste@odisee.be

Voor de opleidingen Chemie, Voedings- en dieetkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor een examen dat in je IER (individueel examenrooster) staat, maak je een ticket aan via onderstaande link. Voor elk examen dat je wenst in te halen, maak je een afzonderlijk ticket aan. Aan elk ticket voeg je het correcte doktersattest toe. Enkel tijdige en correct geattesteerde meldingen worden behandeld.

Maak ticket aan

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor andere toetsen, presentaties, deelexamens, permanente evaluatie, ... die NIET in je IER (individueel examenrooster) staat, bekijk de opleidingspagina van jouw opleiding om na te gaan hoe je dit moet melden. Volg steeds nauwgezet de procedure die daar vermeld staat.

Enkel in geval van ernstige en/of langdurige overmachtssituaties (vb. schokkende gebeurtenissen, langdurige ernstige ziekte, …), neem je contact op met de ombudsdienst van je campus. De ombudsdienst behandelt geen normale afwezigheden wegens ziekte (zie boven)! 

 • Ombuds: Kim Coolens
 • tel. 09 331 66 54
 • kim.coolens@odisee.be
 • lokaal M224
 • vervangend ombuds: Anouk Hebbelynck, tel. 09 265 87 25, anouk.hebbelynck@odisee.be

Voor alle opleidingen:

In geval van technische problemen bij online examens: bel altijd en meteen de ICT-helpdesk op 0800-20 017 (vanuit het buitenland bel 0032 9 33 1 65 10).

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van situaties die niet als overmacht gezien worden:

 • Stress of vermoeidheid
 • Tijdsnood
 • Onvoldoende voorbereid zijn
 • Zich overslapen
 • Op reis gaan tijdens de examenperiode of lesweken
 • Een sollicitatiegesprek
 • Het starten van een nieuwe opleiding
 • Een (vakantie)job
 • (Familie-, huwelijks-, ...) feesten
 • Vergissing van examenmoment of lokaal
 • Een slecht examenrooster
 • Vertraging van het openbaar vervoer of omwille van file van minder dan 45 minuten
 • Een minstens 1 dag voor het examen aangekondigde staking van het openbaar vervoer
 • Een computercrash voor een deadline (je wordt geacht een opdracht tijdig in te dienen en betrouwbare back-ups te voorzien van taken en opdrachten)
 • ...

Nee, een ziektebriefje geeft je niet altijd recht op een inhaalexamen. Er zijn verschillende situaties waarin attesten niet aanvaard worden:

 • Als je attest uitgeschreven is na datum van het examen.
 • ‘Dixit’ attesten (enkel gebaseerd op de verklaring van de student).
 • Binnen één academiejaar zal vanaf een derde ziektemelding van korte duur (1 tot 5 dagen) voor examens opgenomen in je IER (individueel examenrooster), een inhaalexamen normaal gezien geweigerd worden. Ook bij afwezigheden voor verplichte activiteiten of evaluaties buiten het IER, gelden beperkingen. Studenten met een chronische aandoening die aanleiding geeft tot frequente afwezigheid moeten hiervoor bij aanvang van het academiejaar contact opnemen met de zorgcoördinatoren.
 • Als je niet voldoende voorbereid bent voor het betreffende examen.
 • Als je ziektemelding niet geloofwaardig is.
 • Als je attest vervalst is. In het geval van een vermoeden van een vervalst doktersattest, zal steeds de fraudeprocedure opgestart worden. Op fraude met vervalste doktersattesten (schriftvervalsing) staan zware sancties.

Hou er rekening mee dat een inhaalexamen kan plaatsvinden vanaf de dag na het einde van je ziekteattest. Je inhaalexamen kan op de dag van een ander examen geplaatst worden en er kunnen twee inhaalexamens op dezelfde dag plaatsvinden. Uitzonderlijk kunnen inhaalexamens ook buiten de examenperiode plaatsvinden. Je kan het moment van je inhaalexamen niet zelf bepalen. 

Vraag dus enkel een inhaalexamen aan, indien je zo goed voorbereid bent dat je het op elk moment kan afleggen met een minimum aan herhalingstijd. 

Check eerst en vooral de statuspagina (https://status.odisee.be/), alwaar alle reeds gekende technische problemen worden opgelijst. Bij technische problemen met laptop, internetverbinding en/of gebruikte technologie is het VERPLICHT om METEEN contact op te nemen met het ICT Help Center. Bel voor dringende problemen/ondersteuning ALTIJD naar 0800/20.017 (vanuit het buitenland bel je 0032/9 331 65 10)

Noteer dit telefoonnummer zodat je dit altijd snel bij de hand hebt. Op de campus kan je voor dringende ondersteuning terecht bij de helpdesk of op het nummer 02/210 16 63.

Als je technisch probleem binnen een redelijke termijn verholpen is, kan en dien je het examen verder te zetten.

Als het probleem niet opgelost geraakt door de ICT helpdesk, neem dan contact op met  de examenombudsdienst van je campus (zie onder).
Let op: als je geen contact opneemt met de helpdesk, kan je het technisch probleem niet aanhalen om een inhaalexamen aan te vragen omwille van overmacht omdat je niet al het mogelijke hebt gedaan om tot een oplossing te komen.

Voor de opleidingen Energietechnologie, Elektronica-ICT, Ontwerp- en productietechnologie, Facilitair management, Elektromechanische systemen:

 • Mia Janssens
 • tel. 09 265 86 31
 • mia.janssens@odisee.be
 • lokaal D022a (8u30 tot 16u30)
 • vervangend ombuds: Katelijne Vandeginste, tel. 09 265 86 16, katelijne.vandeginste@odisee.be

Voor de opleidingen Chemie, Voedings- en dieetkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie

 • Kim Coolens
 • tel. 09 331 66 54
 • kim.coolens@odisee.be
 • lokaal M224
 • vervangend ombuds: Anouk Hebbelynck, tel. 09 265 87 25, anouk.hebbelynck@odisee.be

Het is cruciaal om op tijd te zijn op een examen. Hou steeds rekening met mogelijke vertragingen van het openbaar vervoer of file met de wagen. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op de campus aanwezig bent.

Kom je minder dan 45 minuten te laat bij een examen op de campus, begeef je dan onmiddellijk naar het examenlokaal. Zolang nog niemand het examenlokaal verlaten heeft, kan een docent of toezichthouder je nog toelaten. Je krijgt de verloren tijd niet bij.

Ben je meer dan 45 minuten te laat omwille van ernstige overmacht, contacteer dan de ombuds voor jouw opleiding (zie onder). 

Voor de opleidingen Energietechnologie, Elektronica-ICT, Ontwerp- en productietechnologie, Facilitair management, Elektromechanische systemen:

 • Mia Janssens
 • tel. 09 265 86 31
 • mia.janssens@odisee.be
 • lokaal D022a (8u30 tot 16u30)
 • vervangend ombuds: Katelijne Vandeginste, tel. 09 265 86 16, katelijne.vandeginste@odisee.be

Voor de opleidingen Chemie, Voedings- en dieetkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie

 • Kim Coolens
 • tel. 09 331 66 54
 • kim.coolens@odisee.be
 • lokaal M224
 • vervangend ombuds: Anouk Hebbelynck, tel. 09 265 87 25, anouk.hebbelynck@odisee.be

Bij een online examen wordt verwacht dat je steeds op tijd bent! Hou steeds rekening met mogelijke problemen met de opstart van je computer. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op MS Teams aanwezig bent en je internetverbinding uitprobeert.

Je kan geweigerd worden om het examen te starten indien je te laat inlogt. 

Indien je technische problemen hebt bij het aanmelden op je online examen, contacteer dan steeds de ICT helpdesk (zie 'Wat bij technische problemen bij een examen).  

Voor een (online) examen is het niet toegelaten het examen te onderbreken om welke reden dan ook. Er wordt van uitgegaan dat je tijdens het examen niet naar het toilet gaat. Beperk dus zeker je vochtinname vóór en tijdens het examen zodat je niet naar het toilet moet.

Als je een inhaalexamen aanvraagt, dan moet je hier aan deelnemen!

In elk van de volgende situaties, kunnen toekomstige inhaalexamens geweigerd worden:

 • Niet opdagen
 • Afzeggen zonder nieuwe, ernstige en opnieuw geattesteerde overmacht
 • Een niet of nauwelijks ingevuld examen) of zeer zwakke resultaten, waaruit blijkt dat je onvoldoende voorbereid was

Ben je op een inhaalexamen afwezig omwille van nieuwe overmacht, dan zal geen tweede inhaalexamen georganiseerd worden.

Contacteer dan zo snel mogelijk naar de examenombudsdienst (ombudsbrussel@odisee.be). De examenombudsdienst zal je klacht grondig beluisteren. Daarnaast kunnen zij jou adviseren over eventuele verdere stappen, de klacht verder onderzoeken of bemiddelen tussen jou en de andere partij.

De examenombudsdienst behandelt je klacht vertrouwelijk. Er worden enkel  verdere stappen ondernomen wanneer jij daar expliciet je toestemming voor geeft.

Voor de opleidingen Energietechnologie, Elektronica-ICT, Ontwerp- en productietechnologie, Facilitair management, Elektromechanische systemen:

Voor de opleidingen Chemie, Voedings- en dieetkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie

Ga steeds naar de nabespreking (feedback) van het examen.

Als je dan nog steeds vindt dat je een foutief examenresultaat kreeg, neem dan zo snel mogelijk contact op met de examenombudsdienst van jouw campus (zie onder). De ombudsdienst kan je klacht verder onderzoeken, bemiddelen, of jou adviseren over eventuele verdere stappen. 

Blijf je er van overtuigd dat je een foutief resultaat kreeg, dan kan je (binnen de 7 kalenderdagen na bekendmaking van je resultaten) intern beroep aantekenen. De procedure hiervoor vind je terug in het OER (onderwijs- en examenreglement) en wordt ook beknopt vermeld op je resultatenblad.

Voor de opleidingen Energietechnologie, Elektronica-ICT, Ontwerp- en productietechnologie, Facilitair management, Elektromechanische systemen:

Voor de opleidingen Chemie, Voedings- en dieetkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie

Voor de opleidingen Energietechnologie, Elektronica-ICT, Ontwerp- en productietechnologie, Facilitair management, Elektromechanische systemen:

 • Mia Janssens
 • tel. 09 265 86 31
 • mia.janssens@odisee.be
 • lokaal D022a (8u30 tot 16u30)
 • vervangend ombuds: Katelijne Vandeginste, tel. 09 265 86 16, katelijne.vandeginste@odisee.be

Voor de opleidingen Chemie, Voedings- en dieetkunde, Biomedische laboratoriumtechnologie:

Voor afwezigheden op een examen in het IER (individueel examenrooster), zie regeling bovenaan de pagina! 

Hoe kan ik de examenombudsdienst bereiken tijdens de examenperiode:

 • Ombuds: Kim Coolens
 • tel. 09 331 66 54
 • kim.coolens@odisee.be
 • lokaal M224
 • vervangend ombuds: Anouk Hebbelynck, tel. 09 265 87 25, anouk.hebbelynck@odisee.be

 

Een vraag of probleem met betrekking tot de examens? In de tekst en Q&A hieronder vind je wat je moet doen en wie je moet contacteren.

Kan je omwille van overmacht niet deelnemen aan een examen en wens je een inhaalexamen aan te vragen, dan doe je steeds voor aanvang van het evaluatiemoment een melding. Daarnaast bezorg je de dag zelf de nodige (dokters)attesten om je afwezigheid te staven.

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor een examen dat in je IER (individueel examenrooster) staat, maak je een ticket aan via onderstaande link. Voor elk examen dat je wenst in te halen, maak je een afzonderlijk ticket aan. Aan elk ticket voeg je het correcte doktersattest toe. Enkel tijdige en correct geattesteerde meldingen worden behandeld.

Maak ticket aan

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor andere toetsen, presentaties, deelexamens, permanente evaluatie, ... die NIET in je IER (individueel examenrooster) staat, bekijk de opleidingspagina van jouw opleiding om na te gaan hoe je dit moet melden. Volg steeds nauwgezet de procedure die daar vermeld staat.

Enkel in geval van ernstige en/of langdurige overmachtssituaties (vb. schokkende gebeurtenissen, langdurige ernstige ziekte, …), neem je contact op met de ombudsdienst van je campus (ombudsschaarbeek@odisee.be). De ombudsdienst behandelt geen normale afwezigheden wegens ziekte (zie boven)! 

In geval van technische problemen bij online examens: bel altijd en meteen de ICT-helpdesk op 0800-20 017 (vanuit het buitenland bel 0032 9 33 1 65 10).

In een aantal omstandigheden kunnen studenten toestemming vragen om op een andere dan de vaste lesdag examen af te leggen. Een dergelijke verplaatsing van examendag moet minstens twee weken voor de examendatum aangevraagd worden via afwezigheidschaarbeek@odisee.be en dienst steeds geattesteerd te worden. Omstandigheden die in aanmerking komen, zijn: familie-, huwelijks- en andere feesten, sollicitatiegesprek, vergadering op het werk met verplichte aanwezigheid, een reeds geboekte reis, een bijscholing/navorming vanuit je job.

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van situaties die niet als overmacht gezien worden:

 • Stress of vermoeidheid
 • Tijdsnood
 • Onvoldoende voorbereid zijn
 • Zich overslapen
 • Het starten van een nieuwe opleiding
 • Vergissing van examenmoment of lokaal
 • Vertraging van het openbaar vervoer of omwille van file van minder dan 45 minuten
 • Een minstens 1 dag voor het examen aangekondigde staking van het openbaar vervoer
 • Een computercrash voor een deadline (je wordt geacht een opdracht tijdig in te dienen en betrouwbare back-ups te voorzien van taken en opdrachten)
 • ...

Nee, een ziektebriefje geeft je niet altijd recht op een inhaalexamen. Er zijn verschillende situaties waarin attesten niet aanvaard worden:

 • Als je attest uitgeschreven is na datum van het examen.
 • ‘Dixit’ attesten (enkel gebaseerd op de verklaring van de student).
 • Binnen één academiejaar zal vanaf een derde ziektemelding van korte duur (1 tot 5 dagen) voor examens opgenomen in je IER (individueel examenrooster), een inhaalexamen normaal gezien geweigerd worden. Ook bij afwezigheden voor verplichte activiteiten of evaluaties buiten het IER, gelden beperkingen. Studenten met een chronische aandoening die aanleiding geeft tot frequente afwezigheid moeten hiervoor bij aanvang van het academiejaar contact opnemen met de zorgcoördinatoren.
 • Als je niet voldoende voorbereid bent voor het betreffende examen.
 • Als je ziektemelding niet geloofwaardig is.
 • Als je attest vervalst is. In het geval van een vermoeden van een vervalst doktersattest, zal steeds de fraudeprocedure opgestart worden. Op fraude met vervalste doktersattesten (schriftvervalsing) staan zware sancties.

Hou er rekening mee dat een inhaalexamen kan plaatsvinden vanaf de dag na het einde van je ziekteattest. Je inhaalexamen kan op de dag van een ander examen geplaatst worden en er kunnen twee inhaalexamens op dezelfde dag plaatsvinden. Uitzonderlijk kunnen inhaalexamens ook buiten de examenperiode plaatsvinden. Je kan het moment van je inhaalexamen niet zelf bepalen. 

Vraag dus enkel een inhaalexamen aan, indien je zo goed voorbereid bent dat je het op elk moment kan afleggen met een minimum aan herhalingstijd. 

Check eerst en vooral de statuspagina (https://status.odisee.be/), alwaar alle reeds gekende technische problemen worden opgelijst. Bij technische problemen met laptop, internetverbinding en/of gebruikte technologie is het VERPLICHT om METEEN contact op te nemen met het ICT Help Center. Bel voor dringende problemen/ondersteuning ALTIJD naar 0800/20.017 (vanuit het buitenland bel je 0032/9 331 65 10)

Noteer dit telefoonnummer zodat je dit altijd snel bij de hand hebt. Op de campus kan je voor dringende ondersteuning terecht bij de helpdesk of op het nummer 02/210 16 63.

Als je technisch probleem binnen een redelijke termijn verholpen is, kan en dien je het examen verder te zetten.

Als het probleem niet opgelost geraakt door de ICT helpdesk, neem dan contact op met de examenombudsdienst (ombudsschaarbeek@odisee.be).

Let op: als je geen contact opneemt met de helpdesk, kan je het technisch probleem niet aanhalen om een inhaalexamen aan te vragen omwille van overmacht omdat je niet al het mogelijke hebt gedaan om tot een oplossing te komen.

Het is cruciaal om op tijd te zijn op een examen. Hou steeds rekening met mogelijke vertragingen van het openbaar vervoer of file met de wagen. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op de campus aanwezig bent.

Kom je minder dan 45 minuten te laat bij een examen op de campus, begeef je dan onmiddellijk naar het examenlokaal. Zolang nog niemand het examenlokaal verlaten heeft, kan een docent of toezichthouder je nog toelaten. Je krijgt de verloren tijd niet bij.

Ben je meer dan 45 minuten te laat omwille van ernstige overmacht, neem dan contact op met het onthaal op 02-240 68 40.

 

Bij een online examen wordt verwacht dat je steeds op tijd bent! Hou steeds rekening met mogelijke problemen met de opstart van je computer. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op MS Teams aanwezig bent en je internetverbinding uitprobeert.

Je kan geweigerd worden om het examen te starten indien je te laat inlogt. 

Indien je technische problemen hebt bij het aanmelden op je online examen, contacteer dan steeds de ICT helpdesk (zie 'Wat bij technische problemen bij een examen).  

Voor een (online) examen is het niet toegelaten het examen te onderbreken om welke reden dan ook. Er wordt van uitgegaan dat je tijdens het examen niet naar het toilet gaat. Beperk dus zeker je vochtinname vóór en tijdens het examen zodat je niet naar het toilet moet.

Als je een inhaalexamen aanvraagt, dan moet je hier aan deelnemen!

In elk van de volgende situaties, kunnen toekomstige inhaalexamens geweigerd worden:

 • Niet opdagen
 • Afzeggen zonder nieuwe, ernstige en opnieuw geattesteerde overmacht
 • Een niet of nauwelijks ingevuld examen) of zeer zwakke resultaten, waaruit blijkt dat je onvoldoende voorbereid was

Ben je op een inhaalexamen afwezig omwille van nieuwe overmacht, dan zal geen tweede inhaalexamen georganiseerd worden.

Contacteer dan zo snel mogelijk naar de examenombudsdienst (ombudsschaarbeek@odisee.be). De examenombudsdienst zal je klacht grondig beluisteren. Daarnaast kunnen zij jou adviseren over eventuele verdere stappen, de klacht verder onderzoeken of bemiddelen tussen jou en de andere partij.

De examenombudsdienst behandelt je klacht vertrouwelijk. Er worden enkel  verdere stappen ondernomen wanneer jij daar expliciet je toestemming voor geeft.

Ga steeds naar de nabespreking (feedback) van het examen.

Als je dan nog steeds vindt dat je een foutief examenresultaat kreeg, neem dan zo snel mogelijk contact op met de examenombudsdienst van jouw campus (ombudsschaarbeek@odisee.be). De ombudsdienst kan je klacht verder onderzoeken, bemiddelen, of jou adviseren over eventuele verdere stappen. 

Blijf je er van overtuigd dat je een foutief resultaat kreeg, dan kan je (binnen de 7 kalenderdagen na bekendmaking van je resultaten) intern beroep aantekenen. De procedure hiervoor vind je terug in het OER (onderwijs- en examenreglement) en wordt ook beknopt vermeld op je resultatenblad.

NOOT: Voor afwezigheden op een examen in het IER (individueel examenrooster), zie regeling bovenaan de pagina! 

Hoe kan ik de examenombudsdienst bereiken tijdens de examenperiode:

Een vraag of probleem met betrekking tot de examens? In de tekst en Q&A hieronder vind je wat je moet doen en wie je moet contacteren.

Kan je omwille van overmacht niet deelnemen aan een examen en wens je een inhaalexamen aan te vragen, dan doe je steeds voor aanvang van het evaluatiemoment een melding. Daarnaast bezorg je de dag zelf de nodige (dokters)attesten om je afwezigheid te staven.

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor een examen dat in je IER (individueel examenrooster) staat, maak je een ticket aan via onderstaande link. Voor elk examen dat je wenst in te halen, maak je een afzonderlijk ticket aan. Aan elk ticket voeg je het correcte doktersattest toe. Enkel tijdige en correct geattesteerde meldingen worden behandeld.

Maak ticket aan

Kan je omwille van een andere overmachtssituatie niet deelnemen aan een examen, contacteer dan steeds voor aanvang van het examen je clustersecretariaat:

cluster gezondheidszorg: joke.poppe@odisee.be

opleiding agro- en biotechnologie: isabelle.vanimpe@odisee.be 

opleiding educatieve bachelor lager onderwijs: sarah.helon@odisee.be

opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs: ann.goossens@odisee.be

In geval van afwezigheid wegens ziekte voor andere toetsen, presentaties, deelexamens, permanente evaluatie, ... die NIET in je IER (individueel examenrooster) staat, bekijk de opleidingspagina van jouw opleiding om na te gaan hoe je dit moet melden. Volg steeds nauwgezet de procedure die daar vermeld staat.

Enkel in geval van ernstige en/of langdurige overmachtssituaties (vb. schokkende gebeurtenissen, langdurige ernstige ziekte, …), neem je contact op met de ombudsdienst van je campus (ombudssint-niklaas@odisee.be). De ombudsdienst behandelt geen normale afwezigheden wegens ziekte (zie boven)! 

In geval van technische problemen bij online examens: bel altijd en meteen de ICT-helpdesk op 0800-20 017 (vanuit het buitenland bel 0032 9 33 1 65 10).

 

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van situaties die niet als overmacht gezien worden:

 • Stress of vermoeidheid
 • Tijdsnood
 • Onvoldoende voorbereid zijn
 • Zich overslapen
 • Op reis gaan tijdens de examenperiode of lesweken
 • Een sollicitatiegesprek
 • Het starten van een nieuwe opleiding
 • Een (vakantie)job
 • (Familie-, huwelijks-, ...) feesten
 • Vergissing van examenmoment of lokaal
 • Een slecht examenrooster
 • Vertraging van het openbaar vervoer of omwille van file van minder dan 45 minuten
 • Een minstens 1 dag voor het examen aangekondigde staking van het openbaar vervoer
 • Een computercrash voor een deadline (je wordt geacht een opdracht tijdig in te dienen en betrouwbare back-ups te voorzien van taken en opdrachten)
 • ...

Nee, een ziektebriefje geeft je niet altijd recht op een inhaalexamen. Er zijn verschillende situaties waarin attesten niet aanvaard worden:

 • Als je attest uitgeschreven is na datum van het examen.
 • ‘Dixit’ attesten (enkel gebaseerd op de verklaring van de student).
 • Binnen één academiejaar zal vanaf een derde ziektemelding van korte duur (1 tot 5 dagen) voor examens opgenomen in je IER (individueel examenrooster), een inhaalexamen normaal gezien geweigerd worden. Ook bij afwezigheden voor verplichte activiteiten of evaluaties buiten het IER, gelden beperkingen. Studenten met een chronische aandoening die aanleiding geeft tot frequente afwezigheid moeten hiervoor bij aanvang van het academiejaar contact opnemen met de zorgcoördinatoren.
 • Als je niet voldoende voorbereid bent voor het betreffende examen.
 • Als je ziektemelding niet geloofwaardig is.
 • Als je attest vervalst is. In het geval van een vermoeden van een vervalst doktersattest, zal steeds de fraudeprocedure opgestart worden. Op fraude met vervalste doktersattesten (schriftvervalsing) staan zware sancties.

Hou er rekening mee dat een inhaalexamen kan plaatsvinden vanaf de dag na het einde van je ziekteattest. Je inhaalexamen kan op de dag van een ander examen geplaatst worden en er kunnen twee inhaalexamens op dezelfde dag plaatsvinden. Uitzonderlijk kunnen inhaalexamens ook buiten de examenperiode plaatsvinden. Je kan het moment van je inhaalexamen niet zelf bepalen. 

Vraag dus enkel een inhaalexamen aan, indien je zo goed voorbereid bent dat je het op elk moment kan afleggen met een minimum aan herhalingstijd. 

Check eerst en vooral de statuspagina (https://status.odisee.be/), alwaar alle reeds gekende technische problemen worden opgelijst. Bij technische problemen met laptop, internetverbinding en/of gebruikte technologie is het VERPLICHT om METEEN contact op te nemen met het ICT Help Center. Bel voor dringende problemen/ondersteuning ALTIJD naar 0800/20.017 (vanuit het buitenland bel je 0032/9 331 65 10)

Noteer dit telefoonnummer zodat je dit altijd snel bij de hand hebt. Op de campus kan je voor dringende ondersteuning terecht bij de helpdesk of op het nummer 02/210 16 63.

Als je technisch probleem binnen een redelijke termijn verholpen is, kan en dien je het examen verder te zetten.

Als het probleem niet opgelost geraakt door de ICT helpdesk, neem dan contact op met  de examenombudsdienst van je campus.

Let op: Als je geen contact opneemt met de helpdesk, kan je het technisch probleem niet aanhalen om een inhaalexamen aan te vragen omwille van overmacht omdat je niet al het mogelijke hebt gedaan om tot een oplossing te komen.

Het is cruciaal om op tijd te zijn op een examen. Hou steeds rekening met mogelijke vertragingen van het openbaar vervoer of file met de wagen. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op de campus aanwezig bent.

Kom je minder dan 45 minuten te laat bij een examen op de campus, begeef je dan onmiddellijk naar het examenlokaal. Zolang nog niemand het examenlokaal verlaten heeft, kan een docent of toezichthouder je nog toelaten. Je krijgt de verloren tijd niet bij.

Ben je meer dan 45 minuten te laat omwille van ernstige overmacht, contacteer dan je opleidingssecretariaat. 

Cluster Gezondheidszorg: joke.poppe@odisee.be

Cluster biotechniek: isabelle.vanimpe@odisee.be 

Opleiding educatieve bachelor lager onderwijs: sarah.helon@odisee.be

Opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs: ann.goossens@odisee.be

Bij een online examen wordt verwacht dat je steeds op tijd bent! Hou steeds rekening met mogelijke problemen met de opstart van je computer. Zorg daarom dat je steeds minstens een half uur vooraf op MS Teams aanwezig bent en je internetverbinding uitprobeert.

Je kan geweigerd worden om het examen te starten indien je te laat inlogt. 

Indien je technische problemen hebt bij het aanmelden op je online examen, contacteer dan steeds de ICT helpdesk (zie 'Wat bij technische problemen bij een examen).  

Voor een (online) examen is het niet toegelaten het examen te onderbreken om welke reden dan ook. Er wordt van uitgegaan dat je tijdens het examen niet naar het toilet gaat. Beperk dus zeker je vochtinname vóór en tijdens het examen zodat je niet naar het toilet moet.

Als je een inhaalexamen aanvraagt, dan moet je hier aan deelnemen!

In elk van de volgende situaties, kunnen toekomstige inhaalexamens geweigerd worden:

 • Niet opdagen
 • Afzeggen zonder nieuwe, ernstige en opnieuw geattesteerde overmacht
 • Een niet of nauwelijks ingevuld examen) of zeer zwakke resultaten, waaruit blijkt dat je onvoldoende voorbereid was

Ben je op een inhaalexamen afwezig omwille van nieuwe overmacht, dan zal geen tweede inhaalexamen georganiseerd worden.

Contacteer dan zo snel mogelijk naar de examenombudsdienst (ombudssint-niklaas@odisee.be). De examenombudsdienst zal je klacht grondig beluisteren. Daarnaast kunnen zij jou adviseren over eventuele verdere stappen, de klacht verder onderzoeken of bemiddelen tussen jou en de andere partij.

De examenombudsdienst behandelt je klacht vertrouwelijk. Er worden enkel  verdere stappen ondernomen wanneer jij daar expliciet je toestemming voor geeft.

Ga steeds naar de nabespreking (feedback) van het examen.

Als je dan nog steeds vindt dat je een foutief examenresultaat kreeg, neem dan zo snel mogelijk contact op met de examenombudsdienst van jouw campus (ombudssint-niklaas@odisee.be). De ombudsdienst kan je klacht verder onderzoeken, bemiddelen, of jou adviseren over eventuele verdere stappen. 

Blijf je er van overtuigd dat je een foutief resultaat kreeg, dan kan je (binnen de 7 kalenderdagen na bekendmaking van je resultaten) intern beroep aantekenen. De procedure hiervoor vind je terug in het OER (onderwijs- en examenreglement) en wordt ook beknopt vermeld op je resultatenblad.

NOOT: Voor afwezigheden op een examen in het IER (individueel examenrooster), zie regeling bovenaan de pagina! 

Hoe kan ik de examenombudsdienst bereiken tijdens de examenperiode:

 • ombudssint-niklaas@odisee.be