ExploRatio | Onderzoekscentrum Kritisch denken

ExploRatio focust op het stimuleren van het kritisch, creatief en logisch denken over wetenschap en maatschappij.

ExploRatio introductie

Explo

Een onderzoekende houding stimuleren bij leerlingen staat voorop. We focussen hierbij op methodieken gegrond in het onderzoekend en ontwerpend leren.

Ratio

Er is geen onderzoek zonder reflectie. We geven aandacht aan lesmethodieken waar via dialoog en filosoferen kinderen leren spreken en denken over centrale concepten of heikele thema’s binnen wetenschap en maatschappij.

In de wereld

We werken samen met scholen, musea, docenten, onderzoekers en filosofen die samen het denken bij jongeren willen prikkelen en zo het denken over duurzaamheid, ethiek, wetenschap, natuur, technologie, STEM, waarden en onderwijs stimuleren bij jongeren en (buiten)schoolse onderwijsprofessionals.

We werken aan dialoog-en reflectietechnieken bruikbaar in de klas om stil te staan bij thema’s op de snijlijn van maatschappij, wetenschap, STEM, duurzaamheid en diversiteit. Dit omvat projecten over conceptverwerving, inzicht in wetenschap, duurzaamheidseducatie, waardenontwikkeling of filosoferen.

We ontwikkelden methodieken bruikbaar in de klas. Deze kennen een tweede leven in kaartspellen, methodieken of lesmappen bruikbaar op school, in natuureducatieve centra, musea of aan de keukentafel.

www.filozoo.be

www.wetenschapsreflex.be

www.odisee.be/ecozoo

www.ideeenfabrieknatuurwetenschappen.be

www.stem3D.be

www.wetenschapsbalans.be

In de kijker

Enkele van onze onderzoeken op een rijtje.

EcoZoo

EcoZoo

Met EcoZoo onderzoeken we hoe we het duurzaamheidsdenken bij leerlingen kunnen stimuleren in een STEM-context. We ontwikkelen en evalueren een methodiek die inzet op dialoog en reflectie, en bruikbaar is in de lessen STEM, wereldoriëntatie of in natuureducatieve centra.

Huidige onderzoekers

Voormalige onderzoekers

Wil je meer weten of samenwerken?

Contacteren

Neem contact op met de coördinator.

Samenwerken

Wil je meer info over de verschillende mogelijkheden om samen te werken?