Functiebeperking

Studeren met een functiebeperking kan extra uitdagingen met zich meebrengen. Samen met jou bekijken we waar je moeilijkheden ervaart en of je in aanmerking komt voor een bijzonder statuut.

Studenten met een bijzonder statuut functiebeperking hebben recht op een aantal onderwijs- en/of examenfaciliteiten. Deze ondersteunende maatregelen worden in overleg met jou en de opleiding verleend.

Aarzel niet om contact op te nemen met de zorgcoördinator van je opleiding als je denkt hiervoor in aanmerking te komen. Je kunt hem al je vragen stellen en je situatie bespreken.

Two students laptops

Bijzonder statuut functiebeperking

Voor wie?

Het bijzonder statuut functiebeperking kan worden toegekend aan studenten met:

 • een leerstoornis (bv dyslexie, dyscalculie);
 • een langdurige fysieke of psychische ziekte;
 • een concentratiestoornis (bv ADD, ADHD);
 • een autismespectrumstoornis;
 • een auditieve, visuele of motorische beperking.

Twijfel je of je in aanmerking komt voor een bijzonder statuut, contacteer dan de zorgcoördinator. Hij zal je duidelijkheid kunnen geven.

Aanvraag, deadlines en nodige documenten

Denk je in aanmerking te komen voor een bijzonder statuut functiebeperking, contacteer dan de zorgcoördinator:

 • voor 15 oktober voor het 1ste semester (voor 10 oktober i.g.v. dyslexie of dyscalculie);
 • voor 21 maart voor het 2de semester.

Belangrijk:

 • heb je specifieke zorg nodig;
 • dient bepaalde infrastructuur van de campus aangepast te worden;
 • dienen bepaalde leermiddelen (cursussen, lesmateriaal) aangepast te worden;
 • verwacht je niet aan alle onderdelen van het curriculum (zoals omschreven in het jaarprogramma) te kunnen deelnemen;
 • heb je vragen over de haalbaarheid van je studietraject?

Neem dan voor je inschrijving contact op met de zorgcoördinator.

Inclusiecoach

De inclusiecoach biedt individuele coaching op maat en gaat rechtstreeks met jou op pad in jouw persoonlijke groeiproces. In frequente individuele begeleidingssessies is de ondersteuning gericht op zowel het versterken van studievaardigheden als het opvolgen en bevorderen van het sociaal-emotioneel welzijn.

De individuele coaching kan je inzetten voor verschillende aspecten uit je studentenleven:

 • Introductie: naar docenten, medestudenten en/of stage
 • Studievaardigheden: studiemethode, planning en organisatie van de studie, probleemoplossend vermogen, zelfsturing, …
 • Sociaal-emotioneel welbevinden: wegwijs in het hoger onderwijs, studentenleven en kotleven, zich goed voelen in een nieuwe omgeving, zelfvertrouwen, gebeurtenissen in context plaatsen, …
 • Communicatie: contact nemen met lectoren en medestudenten, hulp vragen, hindernissen aankaarten, initiatief nemen, …
 • Psycho-educatie: inzicht in eigen mogelijkheden en beperkingen, …

Inclusieve examenfaciliteiten

In het kader van een brede basiszorg worden een 6-tal examenfaciliteiten voor elke student gewaarborgd:

 • extra tijd (1/3) bij een schriftelijk examen
 • extra voorbereidingstijd bij mondelinge examens. Dit geldt niet voor praktijkexamens zonder voorbereidingstijd.
 • laten voorlezen van examenvragen
 • de taal wordt alleen in rekening gebracht bij de evaluatie wanneer correct taalgebruik (o.a. een correcte spelling) opgenomen is in de ECTS-fiche van het OPO
 • gebruik maken van een eenvoudig zakrekenmachine voor basisbewerkingen (tenzij dit een kerndoelstelling is van het OPO)
 • toelating om iets kleins te eten en drinken op het examen (bv. druivensuiker, kleine droge snack).

Mogelijks zijn deze faciliteiten voor jou afdoende om eventuele moeilijkheden op te vangen en dan hoef je geen bijzonder statuut aan te vragen.

jongen met hoofdtelefoon kijkt naar laptop

Zit je nog met vragen?

Ben je niet zeker of je aanmerking komt voor een bijzonder statuut? Wil je weten wat de mogelijke faciliteiten zijn? Heb je vragen over de haalbaarheid van studeren in het hoger onderwijs met een functiebeperking?

Neem dan zeker contact op met de zorgcoördinator van je campus

Zorgcoördinatoren en inclusiecoaches campus Aalst
Zorgcoördinatoren en inclusiecoaches campus Brussel
Zorgcoördinatoren en inclusiecoaches campus Dilbeek
Zorgcoördinatoren en inclusiecoaches campus Gent
Zorgcoördinatoren en inclusiecoaches campus Schaarbeek
Zorgcoördinatoren en inclusiecoaches campus Sint-Niklaas