Go International

Odisee goes international

Studeren aan een buitenlandse instelling, stage lopen of deelnemen aan projecten over de grens… Odisee confronteert je volop met Europa en zelfs met andere werelddelen. Als je wilt, kun je zelf het buitenland gaan verkennen en enkele maanden elders les volgen. Je wordt er ondergedompeld in een vreemde taal en cultuur. Zo zet je de verworven kennis om in de praktijk. Een belangrijke troef voor je toekomst. Je snuift trouwens niet alleen tijdens je buitenlandse verblijf een internationale sfeer op. Ook op je eigen campus studeren mensen uit alle werelddelen.

Buitenlandse ervaring op jouw maat.

Buitenlandse ervaring op jouw maat

Internationale ervaringen in maten en soorten

  • Je kunt studeren en stage lopen in Europa bij een van onze Erasmuspartners.

  • Je kunt in het kader van je bachelorproef onderzoek doen voor een buitenlands bedrijf.

  • Je kunt ook stage lopen of lesgeven in het Zuiden, via een ontwikkelingsproject.

Ergotherapie

Studeren aan een buitenlandse instelling, stage lopen of deelnemen aan projecten, congressen en studiedagen over de grens. Alle derdejaars Ergotherapie gaan een aantal weken van de internationale praktijk proeven. 

Odisee biedt internationale ervaringen in maten en soorten:

  • Je kunt studeren en stage lopen in Europa bij een van onze Erasmuspartners.
  • Je kunt stage lopen bij een van de specifieke initiatieven die de opleiding Ergotherapie ondersteunt. Via het Polenproject bijvoorbeeld, kun je drie weken stage meedraaien in een Poolse instelling voor gehandicapte kinderen. 
  • Je kunt stage lopen via stages in het Zuiden, onder meer in Malawi en Nicaragua. De stage in het atelier voor gehandicapte jongeren in Nicaragua is een initiatief van studenten. 
  • Je kunt ook zelf een ervaring voorstellen. In het verleden legden studenten bijvoorbeeld een reeks studiebezoeken af in IJsland. Sommigen van hen werken daar nu.

Jasmien zat met Erasmus in Finland

Ook Jasmien stortte zich in een Erasmusavontuur. Zij heeft zich voor drie maanden geïnstalleerd in het Finse Turku. De blog van Jasmien.

Gezinswetenschappen

Studenten Gezinswetenschappen krijgen in het derde jaar de mogelijkheid een deel van hun programma in het buitenland op te nemen. In het bijzonder het werkplekleren in het jongerentraject en de praktijkverdieping in het traject voor studenten met levens- en werkervaring. De voorbije jaren trokken studenten vooral naar projecten in Peru, India, Nepal, Suriname, Ghana en Marokko.

In Europa werden praktijktrajecten in Nederland opgenomen. Een studente trok naar Sint-Petersburg in Rusland. Studenten kunnen kiezen uit een aanbod van de hogeschool of zelf nieuwe organisaties aanbrengen. Ze kunnen ook een voorstel indienen voor het volgen van theoretische vakken in een hogeschool of universiteit buiten België, waarmee de hogeschool een partnerschap afsloot.

Marjolein werkte met de kastelozen in Pondicherry (India)

“Deze mensen worden de ‘untouchables’ genoemd omdat ze zelfs buiten de laagste kaste vallen. Samugam bouwde een school voor de kinderen van een zigeuner-Tamilminderheid. Ik werkte met de kinderen en de ouders rond opvoeding en leerde ondersteuning geven in zeer moeilijke en schrijnende leefomstandigheden. Ik werd ook betrokken in de gezondheidsprojecten van Samugam en de plaatselijke universiteit.

Door te tonen hoe je een moestuintje aanlegt, kon ik vertrouwen bij de ouders opbouwen en werken aan het zelfstandig voorzien in hun basisbehoeften.” Informatie over de partnerorganisatie Samugam vind je hier.

Stephanie en Morane werkten met mensen in armoede in Cusco (Peru)

“We stonden versteld hoe weinig individuele zorg bestaat voor de kinderen in onderwijs en gezondheidszorg. De organisatie Ananau ondersteunt kinderen tussen 4 en 18 jaar oud en hun familie. Tijdens huisbezoeken leerden we beter begrijpen wat extreme armoede met kinderen doet. We leerden ook hoe je in een andere cultuur kinderen in hun kracht kunt aanspreken. We ontwikkelden een workshop rond basishygiëne en boden die op verschillende locaties aan. We zijn blij zo een steentje te hebben kunnen bijdragen aan de werking van Ananau en iets te kunnen betekenen voor de open en warme mensen uit San Jeronimo.” Informatie over de partnerorganisatie Ananau vind je hier.

Odisee in de bres voor vluchtelingen

Odisee wil vanuit haar missie de collega's ondersteunen die op diverse vlakken de vluchtelingen willen helpen. Heel wat opleidingen nemen initiatieven om vorm te geven aan solidariteit met de vluchtelingen.

Internationalisation @home

Gezinswetenschappen zet bovendien sterk in op ‘internationalisation @ home’ met grote aandacht voor culturele diversiteit, voor het werken met internationale kaders en bronnen, via studiedagen en werkplekbezoeken m.b.t. (super-)diversiteit. De opleiding werkt ook mee in of coördineert zelf onderzoek binnen internationale partnerschappen.

Helge werkte in een weeshuis in Kathmandu (Nepal)

"Ik won vlug het vertrouwen van de jongeren die in Shangrila Home worden opgevangen. Ze zijn nieuwsgierig naar hoe wij denken en leven. Vaak worden weeskinderen er aan hun lot overgelaten en zijn het de buitenlandse organisaties die voor opvang en ondersteuning van de kinderen instaan. In de organisatie werken nu ook Nepalezen die heel betrokken met de kinderen omgaan. Ik hoop nog vaak terug te kunnen gaan om het project en de kinderen te ondersteunen. Gezins- of familiebegeleiding is iets wat in Nepal nog heel pril is.”

Dyveke werkte mee aan preventieve gezondheidzorg in Bolgatanga (Ghana)

"Wat mij het sterkst trof, was de vanzelfsprekendheid van lichamelijk geweld in de Ghanese cultuur. Kinderen worden er bij wijze van straf vaak geslagen en ook in partnerrelaties is er veel fysiek geweld. Ik probeerde mee duidelijk te maken hoe je kinderen anders kunt benaderen en daardoor ook cirkels van geweld  doorbreekt. Ik werkte daarnaast mee aan een preventiecampagne van Youth Harvest Foundation m.b.t. SOA’s. Er is nog heel veel werk om op een cultuurgevoelige en positieve wijze het belang van de waarden van respect en gelijkwaardigheid in relaties zichtbaar te maken.”

Partner­organisaties

Meer info over enkele organisatie waarmee Odisee samen werkt vind je hier:

Samugam (India),
Yellahyellah (Marokko)
Ananau (Peru).

Odisee in de bres voor vluchtelingen

Odisee wil vanuit haar missie de collega's ondersteunen die op diverse vlakken de vluchtelingen willen helpen. 

Heel wat opleidingen nemen initiatieven om vorm te geven aan solidariteit met de vluchtelingen.

Melina en Kato liepen stage in Zuid-Afrika

Kleuteronderwijs @ the world

Binnen de lerarenopleiding Kleuteronderwijs behoort les volgen in het buitenland zeker tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld via Erasmus. Je kunt ook stage lopen buiten Europa, onder meer als deelnemer aan een ontwikkelingsproject in Congo of Zambia. Of misschien vind je zelf wel een project?

Buitenlandse excursie

Elk jaar staat een buitenlandse reis op het programma van onze tweedejaars studenten. In het tweede semester wordt hen de kans geboden tijdens een vierdaags verblijf onder begeleiding één van onze partnerhogescholen te  bezoeken. Zo gingen al reizen naar Nederland (Groningen, Utrecht, en Rotterdam) en naar Groot-Brittanië (Bath). Ter plekke maken we kennis met de gelijkaardige opleiding en is er contact met docenten en studenten. Ook een observatie in een aantal kleuterscholen staat op het programma. Telkens weer een verrijking !

Lager onderwijs

Internationale ervaringen van studenten Lager onderwijs
Je wilt les volgen in het buitenland? Dat kan zeker, bijvoorbeeld via Erasmus naar onder andere Spanje, Portugal, Denemarken, Italië, Frankrijk. Je kunt ook stage lopen buiten Europa, onder meer als deelnemer aan een ontwikkelingsproject in Congo, Zambia, Suriname, Kameroen. Misschien maak je wel je bachelorproef over hoe je in die context kinderen iets kunt bijbrengen.

Stage en uitwisselingen
Wie onderwijssystemen in het buitenland wil verkennen, krijgt daarvoor de mogelijkheid via een buitenlandse stage in bijvoorbeeld Spanje, Portugal, Denemarken, Italië of Frankrijk in het derde jaar van de opleiding. Deelname aan Europese studentenuitwisselingen is in talrijke opzichten de moeite waard. Je leert vlot een vreemde taal gebruiken, je raakt vertrouwd met de cultuur van een ander land, je wint aan zelfvertrouwen en je maakt nieuwe vrienden. Onze partnerinstellingen bieden gevarieerde mogelijkheden aan.

Raïane toonde de andere aanpak in India

Raïane Claeys uit Oudergem liep stage in India. Een boeiende ervaring, maar soms ook confronterend. Kinderen worden er nog fysiek gestraft. Dus Raïane deed er alles aan om haar motto – ‘Beating is not necessary!’ – te verkondigen. Haar blog

Steffie ontwikkelde materiaal voor lagere scholen in Cambodja

Steffie uit Hamme liep stage in Cambodja. Ze ontwikkelde kosteloos materiaal rond wiskunde en wetenschappen. Ze liep stage in lagere scholen en gaf workshops aan de leerkrachten zodat ze konden kennismaken met het materiaal. Haar blog

Jorien en Ruben voor de klas in Malawi

Jorien Decoster uit Tervuren en Ruben De Sadeleer uit Dilbeek gaven drie maanden les in Malawi, via de organisatie Kwasa Kwasa. Jorien genoot van de indrukwekkende schoonheid van het land en van alle leerrijke momenten. Ruben organiseerde een ‘Vlaamse speldag’ voor zijn leerlingen en werkte ook als vrijwilliger in een park voor gewonde wilde dieren.

Jens studeerde aan de Université de Toulouse

Jens uit Sint-Niklaas studeerde drie maanden aan de Université de Toulouse waar hij zich niet alleen didactisch maar ook inhoudelijk verdiepte in muziek, beeldende opvoeding, wiskunde, biologie en geschiedenis. Naast de onderwijskundige verplichtingen, genoot hij ook van de nodige ontspanning en hij haalde zelfs zijn skilatten boven. Lees meer op zijn blog

Studeren aan een buitenlandse instelling, stage lopen of deelnemen aan projecten over de grens? Odisee confronteert je volop met Europa en zelfs met andere werelddelen.

 

Veel mogelijkheden

Odisee biedt je tal van mogelijkheden om in het buitenland te studeren of stage te lopen. Derdejaars Medische beeldvorming die dat zien zitten, kunnen een of meer maanden van de internationale praktijk proeven via een stage in het Zuiden of via Erasmus. Onze hogeschool is ook een partner van ERG (European Radiography Group) een netwerk van 15 Europese hogescholen in 12 Europese landen.

Optiek en op­to­me­trie goes global

Je kan een internationale ervaring heel bescheiden opvatten. Lessen volgen aan het Franstalige IORT, bijvoorbeeld. Via ons samenwerkingsverband met de Nederlandse hogeschool Utrecht, de Caledonian University in Glasgow en de Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona, kun je ook studeren in het buitenland. Of je kunt er een echt avontuur van maken via stages in het Zuiden.

Iske loopt stage in Nepal

Iske De Backer uit Lier trok naar Nepal. Ze verbleef in Pokhara en liep er stage in het Himalaya Eye Hospital. Samen met artsen, assistenten en optometristen zorgde ze voor de screening van patiënten in de lokale omgeving.

Iris verbreedde haar horizonten in Ghana

Iris Bruwiere uit Schilde vloog voor twee maanden naar Ghana. Daar ging ze aan de slag als optometrist voor de eye clinic in de charmante stad Tamale. 

Jill was helemaal weg van Utrecht

De Hogeschool Utrecht is een Erasmus-partner van de opleiding Optiek en optometrie aan Odisee. Oud-studente Jill Verdoodt uit Antwerpen ging er les volgen als Erasmus-student, samen met haar collega-studente Katrien.

Internationale ervaringen van studenten Ortho­pedagogie

Dorien en Laura werkten met straatkinderen in Senegal

“Voor de kinderen en jongeren die overdag al school liepen of werkten, organiseerden we activiteiten en uitstappen in hun vrije tijd. Aan de kinderen zonder vaste bezigheid overdag gaven we zelf les, zoals lezen, schrijven en Frans. Relativeringsvermogen is ons belangrijkste Senegalese souvenir. De mensen hebben er een zwaar leven, maar zeuren nooit. Voor wie droomt van een buitenlandse studie-ervaring, hebben we maar één boodschap: ga ervoor!”

Sara uit Aalst liep stage in een Indiaas weeshuis

“Ik werkte vooral met kinderen met een handicap. De begeleiding in India is minimalistisch. Het weeshuis krijgt geen overheidssteun en is al blij als het eten en onderdak kan bieden. Ik heb dan ook vooral geprobeerd om mee te draaien en om hun aanpak te begrijpen. De kinderen zijn al blij als je hen aandacht geeft of met hen speelt. Zo’n stage confronteert je erg met jezelf, zowel persoonlijk als professioneel. Ik houd er veel geduld, relativeringsvermogen en optimisme aan over."

Ellen uit Tervuren werkte met gedetineerden in The Bronx

“Ik liep stage bij een centrum dat gedetineerden ondersteunt in de New Yorkse wijk The Bronx. Ik werkte onder meer mee aan het naschoolse programma voor hun kinderen en familieleden. Daarnaast begeleidde ik ook inwonende gedetineerden die er een alternatief vinden voor hun gevangenisstraf."

Jen waagde zich aan een experiment

Jen liep stage in Nicaragua bij Los Pipitos, bij jongeren met een lichte tot matige mentale handicap: “In de keuken bood ik extra structuur en pedagogische en opvoedkundige activiteiten. Voorts werkte ik met de jongens van het houtatelier rond sociale vaardigheden.”

Katrien werkte met straatkinderen

Katrien liep stage in Ghana bij een pril straatkinderenproject. Dat biedt opvang aan zeven kinderen onder begeleiding van een ‘moeder’.  Ze kan zelf wel naaien, haar knippen én wat Engels. Die kennis en ervaring probeert ze aan de kinderen door te geven. Het doel: zelfbedruipend worden via een winkeltje waar ze kleren maken en haar knippen. Katrien stelde een schema op om een en ander te leren voor de winkel opengaat.

Secundair onderwijs

Jelle uit Vilvoorde studeerde in Wenen

Jelle De Wilde studeerde drie maanden in Wenen. Hij volgde er lessen Engels en Duits, liep stage in een school én ontmoette er veel nieuwe vrienden. Tussendoor vond hij ook tijd om naar Budapest (Hongarije) en Brno (Tsjechië) te reizen. 

Binke uit Dilbeek trok naar Oslo

Binke Hoeken studeerde van januari tot april in Oslo. Ze volgde er de cursus ‘Multi-cultural identity in a global world’.

Amélie uit Antwerpen hielp ongeletterde kinderen

Amélie Buysschaert liep in haar laatste opleidingsjaar stage in Ghana. Ze werkte er mee aan een project dat scholing wil bieden aan ongeletterde kinderen in zeven dorpjes.

Internationale ervaringen van studenten Sociaal werk

Derdejaars Sociaal werk kunnen van de internationale praktijk proeven.

Koen uit Melsbroek onderzocht fair trade in India

Koen Polspoel uit Melsbroek, derdejaars Sociaal-cultureel werk, liep stage in India.

blog van Koen

Isabelle uit Perk had een onvergetelijke tijd in Malawi

Isabelle Verreckt uit Perk sloot haar studie Sociaal-Cultureel Werk af in Nkhata Bay Prison, een mannengevangenis in het noorden van Malawi. Ze was er bezig met de opstart van een aantal nieuwe projecten. Naast de uitbouw van een pottenbakkerij en een bibliotheek, gaf ze Engelse les aan de gevangenen. Via haar online dagboek konden we de avonturen van Isabelle volgen.

 

Verpleegkunde

Celine ging op stage in Girona

“Ik heb drie maanden stage gelopen in een universitair ziekenhuis in Girona, Spanje. De integratie in de lokale bevolking, de nieuwe taal, de nieuwe technieken... Het was een unieke ervaring die ik nooit meer zal vergeten.”

Een onvergetelijke ervaring voor Lauren en Michiel

“We hebben niet alleen een totaal andere stage-ervaring kunnen opdoen met onze stage in Madagaskar, maar ook een levenservaring waaruit we veel hebben meegenomen naar ons dagelijks leven. Naast onvergetelijke ervaringen blijven er ook fantastische vriendschappen over.”

"Please come back to us, Jessica"

“Na drie maanden op de hemodialyse in Denemarken heb ik een paar woordjes Deens geleerd, maar voor de rest heb ik in het Engels gestudeerd en stage gelopen. Een superstage waar men mij graag zou terugzien.'It was so nice to have you! Please come back to us again.' Ik ben ook heel fier op de labels die ze me gegeven hebben: 'the best Erasmus student ever' en 'you were worth every minute, Jess'. Daar was het me om te doen: een fantastische ervaring in het buitenland en toch veel bijleren. Ik zou direct teruggaan als het mogelijk was.”