Graduaatsopleidingen - FAQ

Graduaatsopleidingen

Meer weten?

Ontdek ons aanbod
Wat zijn de troeven van een graduaats-opleiding?

Een graduaats- of HBO5-opleiding leidt op tot jobs waarvoor werkgevers te weinig kandidaten vinden. Een graduaatsopleiding geeft je de specifieke 'jobvaardigheden' die een opleiding in het secundaire onderwijs niet biedt.

Voor wie zijn de graduaatsopleidingen bedoeld?

HBO5- of graduaatsopleidingen richten zich tot studenten die vooral willen leren in een praktijkcontext, of studenten die een bacheloropleiding vroegtijdig beëindigen en via een graduaatsopleiding een diploma willen behalen met een duidelijke meerwaarde op de arbeidsmarkt. Houders van een graduaatsdiploma kunnen via een verkort traject een aanverwante professionele bacheloropleiding volgen.

Bieden graduaatsopleidingen flexibele trajecten aan?

Graduaatsopleidingen zijn gericht op de arbeidsmarkt en bereiden je voor op een beroep, maar ze zijn ook gericht op de doorstroom naar aanverwante bacheloropleidingen. De trajecten die we aanbieden zijn flexibel want een 18-jarige (generatie)student leert op een andere manier en moet andere competenties verwerven dan iemand die al 20 jaar werkt en een carrièreswitch wil maken.

In ben vóór 2019 gestart met een HBO5-opleiding. Wat nu?

Als je vóór 2019-2020 gestart bent met een HBO5-opleiding in een CVO die samenwerkt met Odisee, kun je de opleiding afwerken aan Odisee en het diploma behalen met behoud van je vrijstellingen en resultaten (tot en met 2020-2021). De voorwaarde is dat je van die opleiding minstens één derde hebt behaald zonder je studie te onderbreken. We zorgen ervoor dat de aanvankelijke studietijd wordt gerespecteerd.

Wat is werkplekleren?

Werkplekleren vormt een fundamenteel onderdeel van een graduaatsopleiding (minstens een derde van de opleiding). Bij werkplekleren voer je activiteiten uit op de werkplek en op die manier verwerf je algemene en beroepsgerichte competenties.

Hoe is het werkveld betrokken bij de graduaatsopleidingen?

Wat de graduaatsopleidingen specifiek maakt, is dat ze een directe link hebben met een beroep. Door het werkplekleren worden de werkgevers al vanaf het eerste jaar actief betrokken bij de opleiding van toekomstige werknemers en weten ze precies wat ze van een gegradueerde kunnen verwachten.

Is er nood aan studenten met een graduaatsdiploma?

De arbeidsmarkt heeft nood aan werknemers die praktijkkennis, inzicht en verantwoordelijkheidszin hebben en goed samenwerken. Een graduaatsdiploma verzekert exact die competenties. Een werknemer met enkel een diploma secundair onderwijs heeft die competenties niet altijd.

Wat met de HBO5 Verpleegkunde?

De uitbouw van de graduaatsopleidingen in de hogescholen heeft alleen betrekking op de HBO5-opleidingen die nu in de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) worden ingericht. De HBO5-opleiding Verpleegkunde komt nog niet aan bod.

3
Voortaan kun je op 3 manieren een diploma hoger onderwijs behalen

Graduaatsopleiding

 • Je behaalt de graad van gegradueerde (niveau 5).
 • De opleiding telt 90 of 120 studiepunten.
 • Je volgt les aan een hogeschool (aan een secundaire school voor de HBO5-opleiding Verpleegkunde).

Professionele bacheloropleiding

 • Je behaalt de graad van bachelor (niveau 6).
 • De opleiding telt 180 studiepunten (240 voor de bachelor Verpleegkunde).
 • Je volgt les aan een hogeschool.

Academische opleiding

 • Je behaalt de graad van bachelor (niveau 6), master (niveau 7) of doctor (niveau 8).
 • De opleiding telt 180 studiepunten (bachelor) of 60 tot 180 studiepunten (master).
 • Je volgt les aan een universiteit.
Waarom de naam 'graduaats-opleidingen'?

Om tegemoet te komen aan de vraag naar een transparante naamgeving, introduceren we voor de omgevormde en geactualiseerde HBO5-opleidingen, aangeboden door de hogescholen, de term ‘graduaatsopleidingen’.

Wat is het verschil tussen een bacheloropleiding en een graduaatsopleiding?

Een afgestudeerde bachelor (niveau 6) moet kunnen ’functioneren met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief'. Een gegradueerde (niveau 5) moet  dan weer ’autonoom functioneren met initiatief’. Een gegradueerde moet ‘handelen in een reeks van nieuwe, complexe contexten’, terwijl iemand met alleen een diploma secundair onderwijs moet ‘handelen in een combinatie van wisselende contexten’.

Wat veranderde er vanaf 1 september 2019 aan de graduaatsopleidingen?

Ten laatste op 1 september 2019 werden alle bestaande HBO5-opleidingen ofwel omgevormd, ofwel geactualiseerd. Voor de graduaatsopleidingen gelden na de structurele inbedding in de hogescholen zoveel mogelijk dezelfde regelingen als voor de bachelor- en masteropleidingen.

Wie was verantwoordelijk voor de graduaatsopleidingen tot september 2019?

Tot en met het academiejaar 2018-2019 werden de HBO5-opleidingen aangeboden in een samenwerkingsverband met een hogeschool. Vanaf  het academiejaar 2019-2020 is Odisee verantwoordelijk voor de omgevormde / geactualiseerde opleidingen.

Ik ben graduaatsstudent

Wat zijn mijn rechten?

Welke opleidingen behoren tot het hoger beroepsonderwijs?

Het hoger beroepsonderwijs of HBO5, dat sinds 1 september 2019 een volwaardig onderdeel is van het hoger onderwijs, omvat de opleidingen uit het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (HOSP) en de opleiding Verpleegkunde uit de vierde graad beroepssecundair onderwijs. Het HBO5 wordt op de leerladder gesitueerd binnen het hoger onderwijs en heeft een dubbel doel voor ogen: enerzijds een duidelijke arbeidsmarktgerichtheid, anderzijds de overgang naar een professionele bachelor vergemakkelijken.

 

Je wordt op dezelfde manier behandeld als de huidige bachelor- en masterstudenten.

 • Je kunt gebruikmaken van de studentenvoorzieningen.
 • Je kunt je wenden tot de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.
 • Voor jou gelden dezelfde interne beroepsprocedures, klachtenprocedures en de procedure om aanpassingen te vragen voor studenten met functiebeperkingen.
 • Ook dezelfde studievoortgang is voor jou van kracht.