Graduaatsopleidingen zetten de puntjes op de i

De jongste telgen van onze Odisee-familie, de graduaatsopleidingen, volgen sinds vorig jaar net als de andere opleidingen de VARiOSO-cyclus. We kiezen bewust om dezelfde cyclus voor interne kwaliteitszorg te hanteren: we zijn één instelling. Desalniettemin leggen we specifieke accenten, bijvoorbeeld op het werkplekleren, en hanteren we maatwerk omdat deze opleidingen nog geaccrediteerd moeten worden. In dit bericht presenteren we enkele grote lijnen uit onze ervaringen.

Discussie

Concreet zijn de opleidingen Accounting Administration en Werforganisatie als pilots de VARiOSO-cyclus aan het doorlopen. Aan de hand van hun zeer gewaarde feedback sturen we bij waar nodig. Ook de opleiding Elektromechanische Systemen nam al een eerste stap en koppelde hun verkennend werkveldgesprek vast aan hun resonantieraad. Dit semester breidt de club uit met de graduaten Maatschappelijk Werk, Marketing en communicatiesupport & Programmeren en Systeem- en netwerkbeheer. Volgend academiejaar volgt nog het educatief graduaat Secundair Onderwijs.

Praktijkgericht en dicht bij de student

In de verschillende VARiOSO-stappen merken we dat de praktijkgerichte aanpak enorm geapprecieerd wordt door zowel studenten, het werkveld als onze collega’s. We zien dit terugkeren in het curriculum, de leeromgeving en de evaluaties. In gesprekken met studenten komt de sterke begeleiding door en enorme betrokkenheid  van de docenten steeds als troef naar voren.

Blijvende aandacht voor heldere communicatie

Enkele aandachtspunten werden ook aangehaald doorheen de kwaliteitszorgcyclus, zo wordt de werkdruk door onze studenten als hoog ervaren wanneer ze hun schoolwerk en de engagementen op de werkplek moeten combineren. Ook blijkt een leergierige houding van studenten cruciaal voor een geslaagd werkplekleren.

Er is nood aan duidelijke afspraken en communicatie tussen student, werkplek en opleiding in alle onderlinge richtingen, in het bijzonder rond de organisatie van het werkplekleren. Ook de evaluatie- en feedbackinstrumenten worden verder verbeterd met het oog op transparantie en hanteerbaarheid voor alle betrokken actoren. Zowel praktisch als inhoudelijk is heldere communicatie dus cruciaal.

Steile leercurve

Er is een steile leercurve bij de studenten waarbij ook de grote vooruitgang op vlak van soft skills in het oog springt. Dit is een rechtstreeks gevolg van de doorgedreven praktijkgerichte aanpak en het vroeg contact met de werkplek. Die steile leercurve vinden we trouwens ook terug bij onze opleidingsteams: de graduaatsopleidingen spelen kort op de bal en sturen constant bij op basis van input van hun studenten en werkveldpartners.