Ik volg een geïndividualiseerd traject

Tenzij je dit academiejaar voor het eerst ingeschreven bent aan een instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen, moet je in de inschrijvingsapplicatie zelf de opleidingsfase aanduiden waarin je de meeste studiepunten volgt. Op basis hiervan word je toegewezen aan een klasgroep van de fase die je selecteerde bij herinschrijving.

Volg je een opleiding waarbij de klasgroep automatisch wordt toegewezen door het systeem?

In je individueel studieprogramma (ISP):

  • Worden automatisch de events aangeduid die overeenkomen met de plichtvakken van de klasgroep die je werd toegekend in de opleidingsfase die je selecteerde in de (her)inschrijvingsappplicatie.
  • Moet je voor keuzevakken zelf een event aanduiden in het ISP, dat correspondeert met de klasgroep van je plichtvakken.
  • Moet je zelf de opleidingsonderdelen aanvinken die je wenst te volgen in de andere opleidingsfase (plichtvakken én eventuele keuzevakken). Ook selecteer je bij de events zelf een klasgroep die past in je uurrooster.

Bijvoorbeeld
Heb je wat studievertraging opgelopen en volg je komend academiejaar opleidingsonderdelen van de tweede én derde opleidingsfase? Bekijk in welke fase de meeste opleidingsonderdelen zich situeren en geef dat aan in de herinschrijvingsapplicatie. Is dat in de tweede opleidingsfase, dan word je door het systeem automatisch toegewezen aan een klasgroep uit de tweede fase, bv. groep 3. Deze klasgroep heeft ook een code, bv. 2B BM/2A3.

Je zal merken dat alle nog af te leggen plichtvakken in de tweede opleidingsfase automatisch aangeduid zijn in je ISP. Ook de events die overeenkomen met klasgroep 2B BM/2A3 zijn automatisch aangeduid. De opleidingsonderdelen die jij al wenst op te nemen in de derde opleidingsfase moet je echter zelf aanvinken. Hierbij duid je ook het event aan van de klasgroep waarbij je de onderwijs- en evaluatieactiviteiten wil volgen.

Volg je een opleiding waarbij de klasgroep wordt toegewezen door de opleiding?

In je individueel studieprogramma (ISP) moet je:

  • De opleidingsonderdelen aanvinken die je wenst te volgen (plichtvakken én eventuele keuzevakken).
  • Voor alle aangevinkte opleidingsonderdelen ook zelf de events selecteren die overeenkomen met de toegekende klasgroepen, zoals besproken met de trajectbegeleider van je opleiding.

Ben je bij (her)inschrijving in de verkeerde opleidingsfase terechtgekomen? Neem contact op met de dienst Studentenadministratie om toegewezen te worden aan een klasgroep in de opleidingsfase waarin je het meeste studiepunten volgt.

Handen uit de mouwen 3