Inclusieve examenfaciliteiten

In het kader van een brede basiszorg worden zes examenfaciliteiten voor elke student gewaarborgd: 

  • extra tijd (1/3) bij een schriftelijk examen
  • extra voorbereidingstijd bij mondelinge examens. Dit geldt niet voor praktijkexamens zonder voorbereidingstijd. Spreek vooraf af met je docent voor de praktische uitwerking. 
  • laten voorlezen van examenvragen
  • de taal wordt alleen in rekening gebracht bij de evaluatie wanneer correct taalgebruik (o.a. een correcte spelling) opgenomen is in de ECTS-fiche van het OPO
  • gebruik maken van een eenvoudig zakrekenmachine voor basisbewerkingen (tenzij dit een kerndoelstelling is van het OPO)
  • toelating om iets kleins te eten en drinken op het examen (bv. druivensuiker, kleine droge snack).

Mogelijks zijn deze faciliteiten voor jou voldoende om eventuele moeilijkheden op te vangen en dan hoef je geen bijzonder statuut aan te vragen. Ben je hier toch niet voldoende mee geholpen? Vraag dan een statuut functiebeperking aan. 

Handen op elkaar - teamwork