Terug

Externe reflecties

Beoordeling door onafhankelijke deskundigen

Bij Odisee kiezen we ervoor om onze opleidingen te laten beoordelen door een onafhankelijk panel van deskundigen.

Voor die zogenaamde externe reflecties werken we samen met een extern evaluatieorgaan, VLUHR

  • De externe voorzitter, peer en werkveldvertegenwoordiger worden aangesteld door VLUHR,
  • een interne onderwijsdeskundige door de dienst Onderwijs en Kwaliteit (een collega uit een ander studiegebied),
  • en de studentenraad vaardigt een studentenvertegenwoordiger af. 

De verslagen van de externe reflecties lees je op deze pagina.

Het academiejaar volgend op het bezoek van de commissie, stelt de opleiding een opvolgrapport ter beschikking. Hierin schetst ze hoe ze met de tips van de commissie aan de slag is gegaan. Ook deze rapporten lees je op deze pagina. 

Agro- en biotechnologie

Bedrijfs- management

Biomedische laboratorium- technologie

Facility management

Gezins- wetenschappen

Medische Beeldvorming en Radiotherapie

Organisatie en management

Ontwerp- en productie- technologie

Vastgoed

Ba-na-Ba Psychosociale Gerontologie

Overzicht van alle opleidingen

Je vindt het overzicht op deze pagina

Educatieve bachelor- opleidingen

Kleuter- onderwijs

Lager Onderwijs

Secundair onderwijs

  • Lees binnenkort het verslag. 
  • Opvolging voorzien AJ 2021-22.