20 nieuwe PWO-projecten kunnen van start

Tussen september 2021 en maart 2022 start(t)en 20 nieuwe PWO-projecten op, met een looptijd van 1 tot 3 jaar (academiejaren 2021-2024). Het is een rijke oogst met heel diverse thema’s. Voor wie nieuwsgierig is: we lichten alvast een tipje van de sluier op.

In september 2020 werd een nieuwe PWO-oproep gelanceerd. De ingediende onderzoeksvoorstellen werden in twee rondes beoordeeld door een (grotendeels externe) jury. De selectieprocedure werd in het voorjaar van 2021 afgerond, waarbij 20 projecten groen licht kregen.

Elk PWO-project is gericht op een bepaalde behoefte in het werkveld. Multidisciplinariteit is vaak een vereiste om problemen uit het werkveld te kunnen aanpakken en daarom een belangrijk element van onze visie op onderzoek. Een tweede belangrijk element uit de visie op onderzoek is duurzaamheid, waarbij een overtuigende ethische verantwoording, een maximale impact voor werkveld en maatschappij en ecologische, economische en sociale aspecten op de langere termijn (future thinking) voorop staan. Praktijkgericht onderzoek kent ook een nauwe relatie met het onderwijs via de bijdrage aan onderwijsactiviteiten, de professionalisering van docenten en curriculumvernieuwing.

De inhoudelijke voortgang van elk PWO-project wordt opgevolgd door een stuurgroep per project met leden uit de wetenschappelijke wereld en het werkveld.

Doordat het onderzoek relevant is voor – en impact heeft op – het werkveld, het onderwijs en de bredere samenleving, vindt de verspreiding en publicatie van de kennis via vele uiteenlopende kanalen plaats en aan diverse doelgroepen. De (tussentijdse) resultaten van de onderzoeksprojecten zullen worden gedeeld op de website en via onze sociale mediakanalen (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn).

Ontdek hier de nieuwe onderzoeksprojecten

Ontdek ook de andere lopende projecten binnen de thematische clusters

Onderzoek binnen Odisee is opgedeeld in onderzoeksgroepen per thematische cluster. De projecten hebben steeds een inhoudelijke link met één of meerdere opleidingen van Odisee.