Terug naar overzicht

Bouw

Overtuigd van je studiekeuze?

Inschrijven doe je gewoon online.

Start je inschrijving

Als een echte aannemer

In de bacheloropleiding Bouw verwerf je kennis van gebouwen, wegen, bruggen, tunnels en sluizen. Je bestudeert de materialen, de funderingen en de constructiemethoden. Daarnaast verdiep je je in de innovatieve wereld van hedendaags, duurzaam, ecologisch en veilig bouwen, en ga je aan de slag met bouwtechnische en organisatorische ICT-toepassingen. Kostprijsberekening, werkorganisatie en planning staan ook op je programma: een bijkomende troef op de arbeidsmarkt. 

We staan voor je klaar!

Op zoek naar studiekeuzeadvies?

SOS studiekeuze

Hoogste schavotje

De opleiding Bouw van Odisee in Aalst is door een onafhankelijke commissie uitgeroepen tot de beste van Vlaanderen. Die erkenning haalden we binnen dankzij onze jarenlange ervaring met praktijkgerichte werkvormen, studie- en studentenbegeleiding en de ontwikkeling van geïntegreerd leermateriaal. Via keuzemogelijkheden in het curriculum en in de leeractiviteiten maken we expliciet ruimte om je talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. 

Iets voor jou?

1
Je bent gefascineerd door gebouwen, wegen en bruggen.
2
Aan technologie geef je graag een creatieve draai.
3
Je steekt graag de handen uit de mouwen, zowel in team als zelfstandig.
4
Bouwwerken uitvoeren of voorbereiden zegt je wel wat, als zelfstandige of in dienstverband.
5
Je komt uit het aso of tso en bent op zoek naar een opleiding vol praktijk.

Schrijf je eigen verhaal

Kun je je vinden in vier of meer stellingen?

Inschrijven

Infodagen

Ik kom

Pieter, student bouw

"Vanaf de eerste schooldag voelde ik me thuis bij Odisee. Ik zag mijn vrienden terug en ontmoette op de campus nieuwe vrienden voor het leven. Ik had meteen zin om erin te vliegen, in een opleiding die ik volledig zelf gekozen had. En dankzij de onthaaldagen nam mijn eerste jaar echt een kickstart."

5 vakken in de kijker

1
Basis

Onder de noemer Basiswetenschappen maak je o.m. kennis met bouwmaterialen en met eenvoudige stabiliteitsvraagstukken. Het basisvaardighedenblok omvat een opfrissing van rekentechnieken, MS Excel en tekenateliers. Hier leer je de knepen van het manueel en digitaal bouwkundig tekenen. Zo kan je op de werf zowel met een bierkaartje als met een tablet aan de slag.

In het eerste jaar hou je een logboek bij waarin je alles bijhoudt wat je op de werf ziet. Door dat te doen leer je beter kijken, stel je wat je ziet meer in vraag en ga je op zoek naar het hoe en waarom: je scherpt je technische vaardigheden aan.

Het programma van de bachloropleiding Bouw is niet opgebouwd rond vakken, maar rond een aantal basisblokken of leerlijnen. Dat zijn de fundamenten waarop we de leerstof ‘bouwen’.

2
Uitvoering

De focus van onze opleiding ligt op de centrale leerlijn van de uitvoering. We besteden dus de meeste aandacht aan de uitvoering van bouwwerken. Daarbij vertrekken we altijd van het ontwerpdossier van een reëel project, maar het ontwerp zelf vormt niet de kern van de leerstof: wij vragen ons immers altijd af hoe we dat ontwerp zullen omzetten in een zichtbare en tastbare realiteit.

3
Bouwtechnieken

De leerlijnen Bouwtechnieken omvatten verschillende technische leeractiviteiten die je vertrouwd maken met de opbouw van ‘gebouwen’ en ‘infrastructuurprojecten’ (wegenwerken en civiele constructies zoals bruggen of kademuren). Zowel de belangrijke onderdelen (funderingen, onderbouw, bovenbouw...) en principes (waterdichtheid en -afvoer, energie, stabiliteit...) als de detaillering ervan worden belicht.

4
Beheer van bouwwerven

Ten slotte bekijk je bouwen ook economisch en organisatorisch in de leerlijn Bouwprojectbeheer. Je leert o.a. een kostprijs berekenen, de realisatietijd begroten en een planning opstellen.

Als toekomstig leidinggevende maak je ook kennis met de maatschappelijke en de sociaalrechterlijke context van bouwen. Je kan je zelfstandig vestigen als aannemer van bouwwerken.

5
Professioneel en persoonlijk groeipad

In het professioneel groeipad worden dwarsverbanden gelegd tussen de leerlijnen. Zo heeft bijvoorbeeld een andere uitvoeringstechniek ook een ander kostenplaatje, een andere organisatie en een andere uitvoeringstermijn tot gevolg. De uitvoeringsleerlijn, de beheersleerlijn en de bouwtechnische leerlijnen zijn voortdurend in wisselwerking.

Het persoonlijk groeipad is dan weer gericht op het ontwikkelen van jouw talenten, het aanspreken van jouw ondernemerschap en het ruimte geven aan jouw interesse en ambitie.

Ga internationaal

Elk jaar verwelkomen we gaststudenten uit buitenlandse partneruniversiteiten. Tussen pot en pint oefen je met hen je vreemde talen. Buitenlandse gastdocenten verzorgen af en toe seminaries en colleges. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan een uitwisseling deelnemen. In het derde jaar krijg je de kans om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Handig, want een internationale stage is een troef op je cv. 

Go international

Na je diploma?

98,4% is 1 jaar na afstuderen aan het werk

Aan de slag en verder studeren!

De Vlaamse bouwwereld ontvangt je met open armen in allerhande functies die verband houden met de uitvoering van bouwwerken: bij aannemers, in de toelevering, in de ontwerpwereld en bij de bouwheren. De bouwsector kent nog altijd heel wat knelpuntberoepen. Daarom ben je als bachelor in de Bouw heel gegeerd op de arbeidsmarkt. 

Aan de slag of verder studeren?

Persoonlijke begeleiding

1
Leermotivatietest

Rond de herfstvakantie leg je de LEMO-test (leermotivatietest) af. Scoor je niet zo goed op die test, dan nodigen we je uit voor een gesprek en stellen we samen een plan van aanpak op. Daarbij houden we rekening met je specifieke talenten en werkpunten. Heb je nog vragen, dan kun je altijd bij je docent of studie(traject)begeleider terecht. De opleiding Bouw mag dan wel een grote opleiding zijn, de afstand tussen docent en student houden we bewust heel klein.

2
Extra sessies

Voor Wiskunde, Rekentechnieken en AutoCAD geven we extra sessies voor studenten die moeilijkheden hebben om de leerstof bij te houden. 

3
Voorkennis of helemaal nieuw?

We proberen ook tijdens de les voor een bepaalde differentiatie te zorgen: studenten met relevante voorkennis bieden we andere uitdagingen dan studenten voor wie de leerinhoud helemaal nieuw is. Voor de meeste vakken zijn extra oefeningen en oefenmateriaal ter beschikking.

4
Portfoliogesprek

Aan het einde van het eerste semester voorzien we voor elke student een portfoliogesprek. Tijdens dat gesprek bespreek je je portfolio, waarin je via opdrachten over je eigen studievoortgang reflecteert. Vervolgens kijken we zowel naar je inhoudelijke als je persoonlijke evolutie. Voel je je goed in de opleiding? Dan moedigen we je aan om vol te houden en je talenten nog meer te ontwikkelen. Wringt er iets? Dan zoeken we samen zo snel mogelijk naar een oplossing om je studiesituatie te verbeteren.

65% van de starters stroomt door naar 2de jaar

Ga 100% voor je eigen talent!

In de opleiding Bouw gaan we voluit voor een talentaanpak. Samen gaan we op zoek naar je talenten en bouwen we stap voor stap je professionele identiteit uit. Dat doen we bijvoorbeeld tijdens de projectwerken. Binnen de opdracht kies je zelf de rol die aansluit bij je talenten. Je krijgt dus de ruimte om de opdracht op jouw manier te kleuren en verschillende sectoren te leren kennen. Ga jij voor een uitvoeringsgerichte rol of ligt de taak van een calculator je meer? Aan jou om te ontdekken. 

Kwaliteitsvol onderwijs

Daar staan we voor!

Meer info

Dit is een OKOT-opleiding

Ook onze opleidingspartner Edu organiseert verschillende infosessies

OKOT: OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject

Deze opleiding is door VDAB erkend als OKOT-opleiding. Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je deze opleiding volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering en zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. De kosten voor de opleiding worden terugbetaald door VDAB.

Lees hier meer