Maatregelen in verband met het coronavirus

pmt thuisvpk - vierkant

Coronavirus

De situatie vanaf 18 mei bij Odisee

Contactluwe campussen

Conform de richtlijnen van de overheid, zal de Odisee-hogeschool haar campussen vanaf maandag 18 mei voor een heel klein stuk opnieuw openstellen voor studenten en personeel – behoudens enkele uitzonderingen niet voor externen. Toch blijft digitaal onderwijs en telewerken de norm, maar studenten en docenten die voor bepaalde lessen (labo’s, practica…) of examens echt op de campus moeten zijn, kunnen dat opnieuw. Weliswaar onder strenge en strikte voorwaarden. We spreken dus van contactluwe campussen, in het belang van ieders veiligheid.

Studenten en personeel

Voor studenten en personeel van Odisee, zijn er bovenop deze pagina nog aparte kanalen – het studentenportaal en het personeelsportaal – langs dewelke zij continu op de hoogte worden gehouden.

Studenten of personeelsleden van Odisee die echt op de campussen moeten zijn, respecteren te allen tijde deze tien regels:

1. Kom enkel naar de campus voor een door je opleiding georganiseerde activiteit of een examen.
2. Als je ziek bent of als je je ziek voelt, blijf dan thuis. Contacteer je huisarts.
3. Pas strikt de hygiënemaatregelen toe op de campus: was vaak en goed je handen, nies enkel in een papieren zakdoekje of in je elleboog, enz.
4. Draag op de campus steeds een eigen mondmasker, tot in je lokaal. Daar wordt aangegeven of je het kan afzetten of niet.
5. Respecteer steeds een afstand van 1,5 meter tegenover iedereen.
6. Eten op de campus is niet toegelaten. Drankautomaten en waterfonteinen zijn niet beschikbaar. Voorzie dus in eigen drank.
7. Volg steeds de aanwijzingen van pictogrammen en de Odisee-medewerkers.
8. Loop steeds in de juiste looprichting zoals aangegeven door de pictogrammen of de Odisee-medewerkers.
9. Verlaat steeds de campus onmiddellijk na een onderwijs- of examenactiviteit.
10. Grouping is niet toegelaten op de campus. Loop steeds door.

Iedereen volgt ook de signalisatie die op elke campus is aangebracht – elke campus heeft daarvoor een circulatieplan opgesteld.

Bekijk de video van algemeen directeur Joris Rossie

Vragen over het coronavirus

Mail