Expertisecentrum ouderenzorg Odisee

Wil je meer weten over het Expertisecentrum ouderenzorg?

stuur een mail

Wat is het Expertisecentrum ouderenzorg?

Via het Expertisecentrum ouderenzorg wil Odisee inspelen op de toenemende levensverwachting en de (zorgbehoevende) oudere expliciet centraal stellen. Het expertisecentrum wil inzoomen op de positie van ouderen in hun zorgcontext en het mogelijk maken dat zij in die zorgomgeving maximaal de zorgregie kunnen opnemen of maximaal bij hun zorg betrokken worden. Dit rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen van ieder individu waarbij aandacht is voor diversiteit binnen de oudere bevolkingsgroep.

Netwerking en samenwerking

Pijler 1

Onderwijs en (na)vorming

Pijler 2

Onderzoek en innovatie

Pijler 3

Dienstverlening

Pijler 4

Banaba Psychosociale gerontologie

Wil je graag een opleiding over 'werken met ouderen' volgen? Dan kun je kiezen voor de tweejarige bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale gerontologie. De opleiding biedt verbreding én verdieping aan mensen die al een diploma hebben in de sociale sector of die aan de slag zijn in de ouderenzorg.

Meer info over de banaba Psychosociale gerontologie vind je hier

Meer weten over de banaba Psychosociale gerontologie?

Bel 02-240 68 40

Of stuur een mail