Netwerksamenwerking

Netwerksamenwerking is een specifieke vorm van samenwerking en is onontbeerlijk wanneer we te maken hebben met complexe en ongestructureerde problemen zoals deze zich voordoen binnen de ouderenzorg. We zijn er van overtuigd dat het uitbouwen van een netwerk en het faciliteren van samenwerking met anderen een pijler is die gezien dient te worden als rode draad door de 3 volgende pijlers heen.

We willen...

  • een netwerk rond ouderenzorg opbouwen en een interactief uitwisselingsplatform creëren waar vragen, kennis, ideeën en ervaringen gedeeld en zichtbaar gemaakt worden.

    Wie zijn we

  • via nationale en internationale deskundigen wederzijdse expertise delen op vlak van onderwijs en onderzoek.

  • samenwerkingsprojecten uitbouwen tussen zorgorganisaties, onderzoekers en opleidingen van Odisee: bestaande projecten verankeren en nieuwe, innovatieve en duurzame samenwerkingsprojecten lanceren.