Onderzoek en innovatie

De derde pijler van het Expertisecentrum ouderenzorg is 'Onderzoek en innovatie'.

We willen...

  • Onze samenwerking met de Zorglab Aalst verder uitbouwen om de innovatie van nieuwe zorg- en hulpprocessen en producten in de ouderenzorg te faciliteren.

  • Onze studenten een actieve rol laten opnemen in praktijkgericht onderzoek, en hen stimuleren om bachelorproeven m.b.t. ouderenzorg uit te werken.

  • Nieuwe onderzoeksideeën voor praktijkgericht onderzoek genereren, in samenwerking met relevante binnen- en buitenlandse partners.

  • Zorginnoverende projecten stimuleren door actief samen te werken met andere opleidingen, met externe partners uit de zorgsector, met de technologie en met andere maatschappelijke actoren.