Dienstverlening

De vierde pijler van het Expertisecentrum ouderenzorg is 'Dienstverlening'.

Heb je een vraag of wil je graag advies inwinnen over een aspect van ouderenzorg? Dan kun je terecht bij Audrey De Decker: audrey.dedecker@odisee.be

We willen...

... actief meewerken aan de disseminatie en implementatie van onderzoeksresultaten.

Dit met oog op het vergroten van de bewustwording en de bestaande kennis en praktijken binnen het domein van de ouderenzorg alsook het overtuigen van beleidsmakers van de impact van de toenemende levensverwachting op de samenleving en onze rol hierin zodat zij gepaste acties en maatregelen nemen die de kwaliteit van de zorgverlening optimaliseert.

Dit bijvoorbeeld door het organiseren van events rond relevante aspecten m.b.t. ouderenzorg.