Nieuwe tool helpt jeugdwerkers (beter) communiceren met ouders

Wij schrijven ons verhaal

Lees alle verhalen

Onderzoekers van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool hebben samen met het Onderzoekscentrum Gezins- en Orthopedagogiek KU Leuven, De Aanstokerij én het jeugdwerk een ondersteuningstool ontwikkeld voor jeugdwerkers. ‘Meet the parents?!’ is een interactief spel waarin jeugdwerkbegeleiders meer inzicht krijgen in hun contact en communicatie met ouders.

“Via enkele reflectievragen laten we begeleiders nadenken over wat zij verwachten van ouders, maar moedigen we hen ook aan zich in de plaats van de ouder te verplaatsen”, legt onderzoekster Evelyn Morreel uit. “Daarnaast krijgen ze bij het spel ook een boekje met tips en suggesties die uit ons onderzoek naar voren kwamen. Op die manier willen we jeugdwerkingen of begeleiders in groep laten zoeken naar de beste manier om contact en communicatie met ouders vorm te geven of te verbeteren.”

Bevraging bij 542 jeugdwerkbegeleiders

In het onderzoek bevroegen Evelyn Morreel en haar collega’s 542 jeugdbegeleiders, zowel uit jaarwerkingen zoals Chiro als uit speelplein- en vakantiewerkingen. “We peilden naar verschillende soorten situaties. Welke situaties komen vaak voor, wat vinden ze moeilijk, waarover willen ze meer vorming? Op basis van hun ervaring en beleving creëerden we de tool, zodat we vooral konden werken rond de vragen waar ze het meest mee worstelen.”

Een van die moeilijkste situaties blijkt de vraag of en hoe ouders inspraak moeten hebben in de jeugdwerking. "42 procent van de bevraagde jeugdwerkers vindt het heel lastig als ouders inspraak vragen, om de jeugdwerking aan te passen aan hun visie of wensen. En wanneer de ouders van een kind het onderling oneens zijn, zoals na een scheiding, en ze beide andere afspraken vragen, maakt dat de situatie nog ingewikkelder”, legt Morreel uit. “34 procent van de jeugdwerkers heeft het daar zeer moeilijk mee.”

Ongeïnformeerd bij een noodgeval

“Als ouders zich niet gehoord voelen door de jeugdwerkers, durven ze hun ongenoegen al eens elders uiten. Bij iemand anders, of in extreme gevallen zelfs bij de media”, vertelt Morreel. “Maar voor de jeugdbegeleiders komt dat heel negatief over: 61 procent heeft het daar heel moeilijk mee. Soms geeft een ouder onvoldoende informatie over zijn of haar kind mee, bijvoorbeeld over gebruik van geneesmiddelen. Dat kan als ouder goed bedoeld zijn, om dat kind zorgeloos te laten spelen, of vanuit een strategisch plan, om de medicatie af te bouwen. Maar wat als er zich een noodgeval voordoet en de jeugdbegeleider is ongeïnformeerd?” Bij 16 procent van de jeugdwerkbegeleiders komt onvoldoende informatie krijgen over bijzondere kenmerken van het kind frequent voor, zo blijkt uit de bevraging. 55 procent ervaart dat als zeer negatief.

Meer info (niet voor publicatie)

Evelyn Morreel, Odisee Gezinswetenschappen (Campus Schaarbeek). E-mail: evelyn.morreel@odisee.be. Tel.: 02-240.68.40