Terug

Externe reflecties

Beoordeling door onafhankelijke deskundigen

Bij Odisee kiezen we ervoor om onze opleidingen te laten beoordelen door een onafhankelijk panel van deskundigen.

Voor die zogenaamde externe reflecties werken we samen met een extern evaluatieorgaan, VLUHR

  • De externe voorzitter, peer en werkveldvertegenwoordiger worden aangesteld door VLUHR,
  • een interne onderwijsdeskundige door de dienst Onderwijs en Kwaliteit (een collega uit een ander studiegebied),
  • en de studentenraad vaardigt een studentenvertegenwoordiger af. 

De verslagen van de externe reflecties lees je op deze pagina.