Kwaliteitsvol Onderwijs

Zorg voor kwaliteit

Bij Odisee staat kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs voorop. Dat doen we door studenten, personeel, het werkveld en externe peers continu en actief bij onze werking te betrekken. Zo bouwen we aan een professionele organisatie met een doorleefde kwaliteitscultuur die kwaliteit niet alleen meetbaar, maar ook merkbaar maakt.

Odisee neemt als lerende organisatie het voortouw. Expertise delen, ervaringen uitwisselen, evalueren en bijsturen, kort op de bal én op lange termijn. Met betrokkenheid als hoeksteen. Met co-creatie als hefboom om complexe uitdagingen aan te pakken. 

Bedrijfsmanagement

Bedrijfs-management

Facility management

Office management

Toegepaste informatica

Kleuteronderwijs bij Odisee

Kleuteronderwijs

Lager onderwijs Odisee

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs

Biomedische laboratorium-technologie

Ergotherapie

Medische beeldvorming

Optiek en optometrie

Verpleegkunde

Voedings- en dieetkunde

Vroedkunde

Vroedkunde

Agro- en biotechnologie

Bouw

Chemie

Elektromechanica

Elektronica-ICT

Energietechnologie

Ontwerp- en productietechnologie

Vastgoed

Vastgoed

Gezinswetenschappen

Orthopedagogie

Sociaal werk