Lager onderwijs Campus Brussel

Start jouw verhaal

Inschrijven?

Ja!

Welkom in Brussel!

Fijn dat je interesse hebt in de lerarenopleiding Lager onderwijs op Campus Brussel. Hieronder ontdek je wat de troeven zijn van de Brusselse opleiding.

Vragen over de opleiding?

Mail Ria De Sadeleer

Vragen over de stages?

Mail Karen Mafrans

Studieprogramma

Tussen 9u en 18u volg je les in blokken van twee uur met voldoende vrije momenten voor studie en stage.  

De inhoud, de doelen, de gebruikte leermaterialen en de evaluatiemodaliteiten staan beschreven in een fiche per opleidingsonderdeel.

Ga naar het studieprogramma

1. Persoonlijke groei

Zinnema

We dagen je uit om je eigen persoonlijkheid, talenten en passie te verkennen. Hoe creëer jij je eigen, unieke onderwijs?

In onze opleiding staat samen-leren centraal. We leren van elkaars talenten en sterktes. We zijn een kleinschalige opleiding, wat leidt tot een persoonlijk contact tussen student en docent. In kleine groepen denken we samen na over het onderwijs van de toekomst. Je krijgt dus een persoonlijke opleiding in een grote stad.

Samenwerkend leren

2. Samenwerkend leren

In het eerste jaar ga je op creastage

In het tweede jaar doe je een maatschappelijke stage

In je derde jaar doe je een project in een Brusselse school

We streven naar creatieve leraren met een open blik op de wereld. In verschillende opleidingsonderdelen wordt jouw creatief denken uitgedaagd. We vertrekken vanuit de diversiteit binnen en buiten de klas en komen zo tot nieuwe invalshoeken. Er zijn lessen op de campus, maar we werken doorheen de opleiding ook samen aan verschillende creatieve projecten op locatie.

3. Creativiteit en diversiteit

4. Authentiek engagement

Cultureghem

Om je een brede kijk te geven op onderwijs in onze samenleving, verkennen we ook organisaties buiten de schoolmuren die met leren bezig zijn. Misschien heb jij zin om leerlingen te begeleiden bij huiswerk? Misschien wil jij vluchtelingenkinderen helpen? Misschien heb jij zin om voor te lezen in een bibliotheek of bij kinderen thuis? Er zijn tal van mogelijkheden om ook buiten de klas met kinderen te leren. We zoeken samen waar jouw hart warm van wordt. 

5. Onderzoekend leren in de wereld

Hoe kun je de wereld beter onderzoeken dan er zelf in te staan? Doorheen de opleiding zijn er tal van excursies. We vertrekken van jouw onderzoeksvragen en zoeken samen antwoorden die je kunt meenemen naar de klas. Wie zelf onderzoekend en leergierig in de wereld staat, wordt zo een inspirerend rolmodel voor zijn leerlingen.

Als Brusselse hogeschool werken we niet alleen samen met heel wat scholen, maar ook met verschillende organisaties in Brussel en de Brusselse rand.

  • Scholen: Sint Joost aan Zee, Heilige familie, Sint Lukas basisschool, Sint Guido/Sint Pieter, Sint Martinus, De groene school in Anderlecht, SNI in Anderlecht, De Balder...
  • Organisaties: OCB, Brik, Foyer, Zinnema, Muntpunt, Cultureghem, Ladder’op, Globe Aroma, Samenlevingsopbouw Anderlecht, … 

6. Een breed Brussels netwerk

In de pers!

Ruben Luyten

MUZIEK TIJDENS DE LESSEN: ALLEEN MAAR VOORDELEN

Odisee-student Ruben Luyten onderzocht in zijn bachelorproef hoe leerkrachten in het lager onderwijs muziek kunnen gebruiken tijdens hun les. Tijdens wiskunde bijvoorbeeld. “Het kan, en de leerlingen doen er hun voordeel mee.”

Lees het artikel in het Nieuwsblad