Terug naar overzicht

Lager onderwijs - verkort traject

De nieuwe brochures zijn klaar.

VRAAG JE BROCHURE AAN!

Je bent al leraar Kleuteronderwijs of Secundair onderwijs. Om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en omdat je graag in de lagere school wilt onderwijzen, wil je het diploma leraar Lager onderwijs behalen. Dat kan via de deeltijdse verkorte opleiding van Odisee op de Campus Brussel.

Voor wie? 

  • Je behaalde een bachelordiploma Kleuteronderwijs of Secundair Onderwijs;.
  • Je bent (ten minste deeltijds) werkzaam in het lager onderwijs.
  • Je krijgt van je directie de mogelijkheid je stages op je werkplek te lopen.

Infobrochure!

Download

A little help?

Vraag extra instapbegeleiding.

INSTAPBEGELEIDING

Een deel theorie...

De lesmomenten vinden plaats op woensdagnamiddag. Onderwijskunde komt in beide academiejaren aan bod. In het ene jaar verdiepen we ons in de leerdomeinen Wiskunde, Frans en Muzische Vorming. In het andere jaar behandelen we de leerdomeinen Godsdienst, Nederlands en WO. Via gerichte literatuuropdrachten verwerf je een deel van de leerstof zelfstandig, terwijl gastsprekers uit het werkveld de praktijkvertaling met jou maken.

A little help?

Vraag individuele begeleiding voor een goede studieplanning

STUDIEBEGELEIDING

Meer weten?

Infomomenten
Go international

Odisee goes international

Studeren, stage lopen of deelnemen aan projecten over de grens

GO INTERNATIONAL

…en vooral veel praktijk

Naast de theoretische colleges heb je ook contactmomenten in leergroepen. Daar krijg je feedback op lesvoorbereidingen, wissel je ideeën uit met medestudenten en bespreek je creatief en kritisch de opzet van een rijke leeromgeving...

...Tijdens je didactische stage pas je binnen één week zo veel mogelijk de geleerde didactische principes toe binnen de context van de lagere school. De stages lopen afwisselend in de eerste, tweede en derde graad.

5
Troeven
1
Specifieke competenties

We sluiten zo sterk mogelijk aan bij je basisopleiding door alleen die competenties aan te leveren die je nog niet eerder verwierf: de specifieke competenties voor het lager onderwijs.

2
Afstandsleren met contacturen

We combineren afstandsleren met contacturen, zodat je uit beide onderwijsvormen de voordelen haalt

3
Praktijkgericht

We werken praktijkgericht via onze gastdocenten uit het lager onderwijs, die onze opleiding voor een groot deel vorm geven