Literatuuronderwijs: Poëzie & Theater

http://www.poezie-in-beweging.nl/ (De website biedt een leidraad voor het zelf schrijven van gedichten, met veel ondersteuning voor de leerling (voorbeelden, uitleg bij elk dichttype.))

http://www.dichterinhetweb.nl/ (Een selectie aan gedichten waarmee bepaalde stijlfiguren en vormen van beeldspraak geïllustreerd worden dankzij de mogelijkheid om interactief door het gedicht te wandelen).

https://www.poezieweek.com/  (met uitgewerkte lessuggestie bij gedichten die aansluiten bij het thema van de Gedichtenweek (start altijd op de laatste donderdag van januari)

https://www.poeziecentrum.be/projecten/lessuggesties (Hét centrum met informatie over dichters, gedichten…, maar ook met een aparte webpagina met uitgewerkte lessuggesties)

https://www.vvltheaterteksten.nl/site/article/item/840 (gratis theaterteksten, alfabetisch gerangschikt op auteur, maar met een eenvoudige zoekfunctie)