Missie & Strategie

Onze missie

Wat doen we, voor wie en met wie?

Wij zijn Odisee. Een open gemeenschap van studenten, onderwijs- en werkveldprofessionals die samen leren, onderwijs maken en onderzoek doen. We staan garant voor wendbaar, duurzaam en inclusief onderwijs.

Lees onze missie

Welkom op de infodagen

Kom eens langs!

Onze visie 2027

Welke hogeschool willen we worden?

We worden een talentcommunity in actie. Kritische wereldburgers met een op duurzame innovatie gerichte attitude. Ondernemend, onbegrensd in denken en doen, met eigen talenten en levenservaring. Doorzetters die durven dromen, die samenwerken en levenslang leren, die zich engageren in de maatschappij.

Lees onze visie 2027

Onze strategische focus

Wat typeert ons?

We hebben interesse in je persoon. We spelen in op je noden. We verrassen je. We helpen je groeien. Je wordt actief lid van onze gemeenschap.

Samen beleven we de vijf dimensies van de O-experience:

1. Groei
2. Actie
3. Connectie
4. Comfort
5. Fun

5
strategische doelstellingen
1
Groei
 • Eigenaarschap, motivatie en inzet worden het fundament voor duurzaam, levenslang leren.
 • We bieden kansen om te groeien langs flexibele leerwegen, op eigen tempo, in verschillende contexten, voortbouwend op eigen talent en levenservaring.
 • We dagen uit tot ondernemen en experimenteren, tot ongeremde verantwoordelijkheid en initiatief.
 • We bieden gedifferentieerde ondersteuning bij je persoonlijk leertraject.
 • We erkennen informeel leren.
 • Leerresultaten toetsen we onafhankelijk van het gevolgde traject.

Basisvoorwaarden

 • We geven richting aan de besteding van onze beperkte middelen door scherpe beleidskeuzes en heldere beleidskaders.
 • We laten los wat geen meerwaarde (meer) biedt.
 • Door meer efficiëntie en effectiviteit creëren we ruimte voor innovatie.
2
Actie
 • De beroepspraktijk staat centraal in onderwijs, onderzoek en dienstverlening.
 • Authentieke leercontexten vormen een cruciaal vertrekpunt voor het leren, als trigger voor dringende leernoden. 
 • Ook praktijkgericht onderzoek start vanuit een vraagstelling of probleem uit het werkveld of de maatschappij. 
 • Van daaruit co-creëren we nieuwe en verbeteren we bestaande praktijken, producten en processen.
3
Connectie
 • We zijn een brede hogeschool met de blik naar buiten, verankerd in de omringende gemeenschap.
 • We zetten in op duurzame partnerschappen.
 • We leren samen en hebben een stevige binding met elkaar en het beroep.
 • We benutten opportuniteiten om verschillende diensten, opleidingen en niveaus (VKS 5, 6, 7) te laten samenwerken.
 • We bieden kansen tot  maatschappelijk engagement.
 • We spreken diverse doelgroepen aan.
 • We versterken onze internationale leeromgeving, ook @home.
4
Comfort
 • Onze leer- en werkomgeving nodigt uit tot samenwerking en interactie.
 • Onze leer- en werkomgeving biedt mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.
 •  Onze leer- en werkomgeving is ingericht volgens de principes van universeel ontwerp.
 • Onze werking en campussen zijn duurzaam.
5
Fun
 • Een vleugje humor, een aangename sfeer en veel passie zorgen voor ‘goesting’, leer- en werkplezier. 
 • De hogeschool is ook meer dan een leer- en werkomgeving. 
 • We zetten in op ontmoeting en groepsbeleving, sport en cultuur. De studenten, onderwijs- en werkveldprofessionals van de Odisee-gemeenschap zijn onze ambassadeurs.

Kwaliteitsvol onderwijs

Kwaliteitsvol onderwijs

Bij Odisee staat kwaliteitsvol en duurzaam onderwijs voorop. Dat doen we door studenten, personeel, het werkveld en externe peers continu en actief bij onze werking te betrekken.

Lees meer over onze kwaliteitszorg