Onderzoek Odisee toont aan: lees- en taalvaardigheid studenten daalt

Wij schrijven ons verhaal

Lees alle verhalen

Uit onderzoek van Odisee blijkt dat de taalvaardigheid van de hogeschoolstudenten de voorbije jaren is gedaald. Dat is problematisch, want taalvaardigheid heeft een direct verband met slaagkansen. De hogeschool hoopt het tij te keren met onder meer een taalcoach per opleiding en enkele opvallende leesinitiatieven.

Onderzoek bij 8.052 eerstejaarsstudenten van Odisee in de voorbije 5 jaar toont een duidelijk verband aan tussen studieresultaten en taaltestresultaten. Dat blijkt uit onderzoek van An De Moor, Talenbeleidcoördinator van Odisee, en Tom Colpaert, senior expert bij de dienst Kwaliteit en Beleid van de hogeschool. Zij onderzochten het verband tussen een verplichte taaltest voor hogeschoolstudenten en het studiesucces van die studenten. “Het verband is significant en alarmerend”, zegt An De Moor. “We weten dat taalvaardigheid een voorwaarde voor studiesucces is, maar we stellen vast dat de taalvaardigheid van de Vlaamse studenten jaar na jaar daalt.”

Diverser studentenpubliek

De oorzaak daarvan, zo zegt Tom Colpaert, is onder meer dat de instroom in de hogescholen diverser is geworden. “Risicofactoren zijn vooral de sociaaleconomische status van de student, en zijn thuistaal. De schoolachtergrond is de belangrijkste factor. Verder stellen we vast dat vrouwelijke studenten het iets beter doen dan hun mannelijke collega’s. De 18-jarigen presteren bovendien beter dan studenten die ouder waren op het moment van de taalscreening.”

Slechte taaltest betekent geringe kans op slagen

Een grote taalvaardigheid is geen garantie op een succesvolle studie – er moet vanzelfsprekend ook gestudeerd worden – maar het is wel een voorwaarde. “Studenten met een taaltestscore lager dan 30%, hebben volgens de statistieken van prof. Lieve De Wachter (ILT KU Leuven) maar een geringe kans om goede examens af te leggen – ook in de bètawetenschappen”, zegt An De Moor. Anderzijds maakt een zwakke taaltest een succesvolle studie ook niet onmogelijk. “Een kwart van degenen die zwak scoren op de taaltest halen nog een studie-efficiëntie die uitzicht biedt op een diploma.”

Talenbeleidsplan uitgestippeld

Om te vermijden dat taal een hindernis is voor de studenten die bij de taaltest onder de cesuur van 70% scoren, is er bij Odisee een (meer)talenbeleidsplan uitgestippeld. An De Moor licht toe: “Meertaligheid van studenten waarderen, stimuleren en valideren is een belangrijke doelstelling van ons meertalenbeleid. Maar het uitgangspunt blijft een krachtig taalvaardigheidsonderwijs Nederlands. Zo hebben we een ankerpersoon talenbeleid en een taalcoach per opleiding aangesteld Ook lopen er taalondersteuningsinitiatieven voor studenten en professionaliseringen voor docenten.” Daarnaast wil Odisee ook de leesvaardigheid van studenten en jongeren opkrikken. “Onze nieuwe en succesvolle postgraduaatsopleiding tot Leescoach is een belangrijk initiatief wat dat betreft”, zegt Harry Parys, directeur Student en talent van Odisee. “We hebben bovendien het project #Odiseeleest, waarbij we leesplezier bevorderen via leesevenementen gedurende het hele academiejaar. Zo zijn we in de week van 20 mei vier avonden op rij in een andere bibliotheek te gast, telkens in de buurt van een andere campus (zie info onderaan).”

Contact (niet voor publicatie)

An De Moor, Talenbeleidcoördinator Odisee. E-mail: an.demoor@odisee.be.

Praktisch

Een overzicht van de #OdiseeLeest-evenementen in de week van 20 mei 2019 vindt u op www.odisee.be/odiseeleest.