Terug

Onderzoeksgroep Onderwijs

Onze visie

Onderzoek in onderwijs
start vanuit kwaliteitsvolle praktijkgerichte én
wetenschappelijke onderzoeksprojecten;
biedt de kans aan docenten zich te professionaliseren;
maakt studenten actief wegwijs in onderwijsonderzoek;
vindt inspiratie bij, voltooit zich in een nauw
verstrengelde wisselwerking met en koppelt terug aan
het brede onderwijsveld.

Vragen?

  • Meer info over een project ?
  • Geïnteresseerd in een nascholing ?
  • Samen een projectvoorstel opstellen ?

Stel gerust je vraag aan onderzoeksverantwoordelijke Pieter Tijtgat.

 

Medewerkers Onderzoeksgroep Onderwijs

Vind wie je zoekt

Onderzoek & onderwijs

  

We willen de onderwijswereld betrekken bij zowel ideevorming, uitvoering als verspreiding van onderwijsonderzoek. Via educational design research worden samen met de onderwijswereld didactisch materiaal en methodes ontwikkeld en verspreid.

Een blog voor het kleuteronderwijs

Talentenkaart voor startende leerkracht

Onderzoekskern ExploRatio op congres

4
speerpunten

 

  

Speerpunten zijn de prioritaire thema's waarin de onderzoeksgroep onderwijs wil excelleren met onderzoek en nascholingstrajecten. Zo ontstaat een cluster van onderzoeksprojecten die gekenmerkt worden door eenzelfde lijn.

1
Techniek & Wetenschap

Techniek & Wetenschap

Het speerpunt Techniek en Wetenschap richt zich op STEM-didactiek met aandacht voor wetenschappelijk, kritisch en creatief denken.

Dit speerpunt kristalliseerde zich uit tot de onderzoekskern ExploRatio.

 

2
Taalontwikkeling bij het jonge kind

Taalontwikkeling

Het speerpunt taalontwikkeling wil taalonderwijs bij jonge kinderen stimuleren.

3
Diversiteit en inclusie

Diversiteit en Inclusie

Het speerpunt diversiteit en inclusie zet zich in op het inclusief maken van ons onderwijs via onderzoeksprojecten.

4
Samen Werken en Leren

Samen werken en leren

Dit speerpunt geeft richting aan de nood om onderzoeksprojecten niet geïsoleerd uit te werken, maar telkens in een gemeenschap en toont de nood om bruggen te bouwen tussen de onderzoekswereld, de onderwijswereld en het brede onderwijswerkveld.