Onderzoeksgroep Sociaal Agogisch Werk

Onze Missie

Ons onderzoek is verbonden met de bacheloropleidingen Sociaal Werk, Orthopedagogie en Gezinswetenschappen en de bachelor-na-bacheloropleiding Psychosociale Gerontologie.

Met kwaliteitsvol praktijkgericht onderzoek willen we ons onderwijs versterken, innovatie in het werkveld stimuleren en het wetenschappelijke en maatschappelijke debat inspireren.

Vragen?

Contacteer de onderzoeksgroep via 

wim.peersman@odisee.be

Enkele onderzoeks-projecten in de kijker

Mentor app 'Personeels-werk Odisee'

IDMRN2020

Conference

Inclusive Workplaces, Workplace Disability, and Disability Management

December 2nd, 2020

Brussels, Odisee University of Applied Sciences