Afstudeerrichting Sociaal-cultureel werk

Start je verhaal

Kom naar een infodag!

Ik kom

Wat doet een sociaal-cultureel werker precies?

Als sociaal-cultureel werker wil je de samenleving veranderen door mensen in beweging te brengen. Daarom ga je met mensen aan de slag in projecten, evenementen en acties.

Stijn: “Brussel is de beste plek om Sociaal-cultureel werk te studeren. Vanaf het moment dat je van het station naar de hogeschool wandelt of gewoon wanneer je op de campus rondhangt, maak je kennis met de praktijk. Mijn lievelingsvak is Cultureel werken. Daarbij leren we projecten opstarten en begeleiden van A tot Z.”

Kunst van de bovenste plank

Tijdens de vijfdaagse Kunsteducatie ontdek je de invloed van kunstzinnige projecten op de samenleving en het samenbrengen van mensen.

Onder de loep

Als student Sociaal-cultureel werk neem je deel aan het sociaalwerkonderzoek van Insjalet samen met de wijkacademie in Molenbeek.

Bachelorproef

In het derde jaar werk je in je bachelorproef één thema uit. Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken hoe een moestuinproject een hefboom kan zijn om het langetermijndenken bij maatschappelijk kwetsbare jongeren te versterken. Of je zoomt in op de drempel die kinderen ervaren bij het gebruik van de computer, op de talentenaanpak in een sociaal en economisch kwetsbare groep of de integratie van kunst in een Romagemeenschap.

Je belangrijkste taken

Als sociaal-cultureel werker heb je een gevarieerd takenpakket. Over het algemeen krijg je met deze taken te maken:

  • Educatieve activiteiten en vorming
  • Maatschappelijke activering en opbouwwerk
  • Cultureel werk(en)
  • Beleidsbeïnvloeding

Als sociaal-cultureel werker ontwerp je leer- en vormingsprocessen en voer je die uit. Je creëert een toegankelijke omgeving waar mensen op een informele manier dingen ontdekken. Samen met de deelnemers werk je rond diverse maatschappelijke thema’s: je leert de doelgroep kennen, stelt een programma op maat samen, zoekt materiaal en gaat met de groep op stap.

Een onveilige verkeerssituatie, een stadswijk met bijna uitsluitend senioren, een multiculturele wijk: collectieve uitdagingen vragen om een collectieve aanpak. In dat proces ben jij de spilfiguur: je brengt mensen samen, onderzoekt problemen en brengt de oorzaken in kaart.

Hoe kun je kunst inzetten om te werken aan de samenleving? Welke muziekgroep, welk theaterstuk of welke film is geschikt voor een bepaald publiek of voor een specifieke gelegenheid? Als sociaal-cultureel werker bouw je mee aan de realisatie van culturele en sociaal-artistieke projecten.

De mensen waarmee je werkt staan dicht bij jou. Samen met hen denk je kritisch na over wat goed loopt en wat beter kan. Door bruggen te bouwen tussen doelgroepen en beleidsmensen, zorg je voor participatie.

​Waar kun je aan de slag?

Als sociaal-cultureel werker kun je op heel veel plaatsen werken.

• Jeugdwerk: jeugddiensten, werkingen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren, jeugdhuizen en buurtsportwerkingen.
• Samenlevingsopbouw: buurtwerk, projecten rond stadsontwikkeling, wijkcentra en centra voor etnisch-culturele minderheden.
• Educatieve organisaties: bewegingen rond duurzaamheid en ecologie, brede scholen, volwasseneneducatie, inburgeringscursussen, kunsteducatieve organisaties en interculturele vormingen.
• Internationale organisaties: interculturele uitwisselingsprojecten, internationale organisaties van vrijwilligers en bureaus voor alternatief toerisme.
• Cultuur: cultuurcentra, culturele verenigingen, sociaal artistieke organisaties, gemeenschapscentra in Brussel, theaterhuizen, muziekhuizen en gemeentelijke cultuurdiensten.

Glenn (Jes vzw): "Mijn job is heel gevarieerd, maar het doel is altijd om zoveel mogelijk te doen voor en met de mensen."