Terug naar overzicht

Afstandsonderwijs

Meer weten?

Infomomenten

Ik kom!

Secundair onderwijs in afstandsonderwijs

De Educatieve bachelor in het secundair onderwijs wordt op Campus Sint-Niklaas ook onder de vorm van afstandsonderwijs aangeboden. Zo kun je werk, gezin en studie combineren en een (extra) volwaardig diploma hoger onderwijs behalen. Je krijgt een persoonlijke begeleiding en een traject op maat.

Iets voor jou?

Voor iedereen die zich wil bij- of omscholen. We houden rekening met je vooropleiding maar ook zonder specifieke vooropleiding kan je de studies aanvatten.

Lesgeven is jouw droom?

We leiden gepassioneerde leerkrachten op die hun vakkennis inzetten voor eigentijdse lessen.

Inschrijven

schrijf je in!
3
troeven
1
Stage in eigen regio

Stage in eigen regio

Je kiest zelf je stageschool. Het onderwijsnet speelt geen rol. Stage in de eigen school kan. Enkel de instapstage (4 lessen) geef je in een andere school. Nederlandse studenten kunnen de stages van de laatste fase in Nederland doen. Ze zoeken een school binnen een radius van 100 km van Sint-Niklaas.

2
Traject op jouw maat

Traject op maat

We zoeken samen naar een traject dat perfect past bij jouw persoonlijke werk- en privésituatie. Het basistraject van 180 studiepunten en de 9 verkorte trajecten geven een idee van de studieduur. We raden aan ongeveer 30 studiepunten per jaar op te nemen als je studeren met werken combineert. Elk traject kan korter of langer gemaakt worden.

3
Begeleiding op de campus

Begeleiding op de campus

Voor alle opleidingsonderdelen worden monitoraten ingericht. Die vinden plaats op maandag- of dinsdagavond afhankelijk van het onderwijsvak. Biologie, chemie, fysica, economie en geschiedenis op maandagavond. De andere onderwijsvakken op dinsdagavond. Een monitoraat duurt 2 uur en start om 18 uur of om 20 uur. Onder begeleiding van je docent oefen je vaardigheden in of maak je oefeningen. Je kunt ook vragen stellen over de leerinhouden en opdrachten.

Word leraar in afstandsonderwijs

Dit is Odisee

Trust your skills

Kies je onderwijsvak(ken)

Afhankelijk van het traject dat je volgt, kies je één of twee onderwijsvakken. Lichamelijke Opvoeding (LO), Project Kunstvakken (PKV) en Bewegingsrecreatie (BR) worden niet ingericht in afstandsonderwijs. Gebruik de vakkenmatrix om te weten welke vakken gecombineerd kunnen worden. Wil je toch een vakkencombinatie volgen die niet gecombineerd kan worden? Dat kan op voorwaarde dat je beide vakken niet tegelijk volgt in de eerste en de tweede fase. Zo zijn Nederlands en PAV wel te combineren als je begint met Nederlands in de eerste fase en pas daarna start met PAV.

Examens

Examens heb je enkel van je onderwijsvak(ken). Voor de vakoverstijgende opleidingsonderdelen zoals Didactiek of Communicatie en agogiek maak je opdrachten, leg je een portfolio aan of doe je een presentatie tijdens het monitoraat. De examens van je onderwijsvakken leg je overdag tijdens de weekdagen af. Eén schriftelijk examen kun je afleggen op zaterdagvoormiddag. Mondelinge examens kunnen in overleg met de docent na 17 uur afgelegd worden. De examenregeling van de drie zittijden ligt vast bij de start van het academiejaar. Dit maakt het mogelijk een regeling te treffen met je werkgever.

 

Stage

Doorheen de opleiding zitten vijf lesstages verweven die je afhankelijk van je traject zult doen. In de instapstage geef je 4 lessen, in de begeleide stage 6 lessen, in de expertstage 12 lessen, in de schoolstage 44 lessen en in de complementaire stage 22 lessen. Je kiest zelf je stageschool en stageperiode. Wie al leraar is, mag op vier lessen na stage lopen in de eigen school. Meer details lees je op onze stagewebsite.  

WORD JIJ DE STEM-LERAAR VAN DE SCHOOL?

Kies dan 2 van deze STEM-vakken en geniet een gerichte opleiding tot STEM-leraar: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, techniek of wiskunde. Kijk op de vakkenmatrix welke combinaties mogelijk zijn.

GA VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Studeer 2 wetenschapsvakken en behaal een extra bevoegdheid voor natuurwetenschappen! Kies uit: biologie, chemie of fysica. 

Welke vakken kun je combineren?

Bekijk het overzicht!

Combinaties

Heb je een vraag?

Bekijk de veelgestelde vragen!

Al een diploma onderwijs?

Je kunt vrijgesteld worden voor sommige opleidingsonderdelen.

6
Verkorte trajecten
1
Lerarendiploma, geen bachelor of master

Je hebt een lerarendiploma, maar geen bachelor- of masterdiploma?

 

2
Na bachelor of master, geen lerarendiploma

Je hebt een bachelor- of een masterdiploma, maar geen lerarendiploma?

 

3
Na bachelor of master + lerarendiploma, 1 vak studeren

Je hebt een bachelor- of een masterdiploma plus een lerarendiploma en je wil 1 onderwijsvak studeren?

4
Na Kleuteronderwijs, 1 vak studeren

Je hebt een lerarendiploma kleuteronderwijs en je wil 1 onderwijsvak studeren?

 

5
Na Lager onderwijs, 1 vak studeren

Je hebt een lerarendiploma lager onderwijs en je wil 1 onderwijsvak studeren?

 

 

6
Na Secundair onderwijs, 1 extra vak studeren

Je hebt een lerarendiploma lager onderwijs en je wil 1 onderwijsvak studeren?

 

Starten in februari?

Het kan! Voor de meeste onderwijsvakken kun je nog instappen in februari. Meld je aan voor 24 januari 2020. Het afstandsonderwijs start op dinsdagavond 4 februari 2020 om 19 uur met de startsessie.

Intakegesprek nodig

Om de opleiding te starten in afstandsonderwijs, moet je eerst op intakegesprek komen of een infosessie bijwonen tijdens een van onze infomomenten

Neem contact op met de trajectbegeleider. Meld je aan voor 14 september 2020 om vlot te kunnen starten in het academiejaar 2020-2021. Het afstandsonderwijs start op dinsdagavond 22 september om 19 uur met de startsessie.

Instaptoets lerarenopleiding

Voor alle studenten in Vlaanderen

Instaptoets Lerarenopleiding?

Vanaf dit jaar moeten studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding in heel Vlaanderen deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. De resultaten zijn niet bepalend om je te kunnen inschrijven, maar je moet de toets wel afgelegd hebben.

Ik wil meer weten!

OKOT: OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject

Deze opleiding is door VDAB erkend als OKOT-opleiding. Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je deze opleiding volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering en zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. De kosten voor de opleiding worden terugbetaald door VDAB.

Lees hier meer