Terug naar overzicht

Afstandsonderwijs

Kennismaken met de opleiding?

Kom naar een infodag!

Check de datums

Secundair onderwijs in afstandsonderwijs

De Educatieve bachelor in het secundair onderwijs wordt op Campus Sint-Niklaas ook onder de vorm van afstandsonderwijs aangeboden. Zo kun je werk, gezin en studie combineren en een (extra) volwaardig diploma hoger onderwijs behalen. Je krijgt een persoonlijke begeleiding en een traject op maat.

Lees de brochure

Iets voor jou?

Voor iedereen die zich wil bij- of omscholen. We houden rekening met je vooropleiding maar ook zonder specifieke vooropleiding kun je de studies aanvatten.

Lesgeven is jouw droom?

We leiden gepassioneerde leerkrachten op die hun vakkennis inzetten voor eigentijdse lessen.

3
troeven
1
Stage in eigen regio

Stage in eigen regio

Je kiest zelf je stageschool. Het onderwijsnet speelt geen rol. Stage in de de eigen school kan. Enkel de begeleide stage (6 lessen) geef je in een andere school. Nederlandse studenten kunnen de stages van de laatste fase in Nederland doen. Ze zoeken een school binnen een radius van 100 km van Sint-Niklaas.

2
Traject op jouw maat

Traject op maat

We zoeken samen naar een traject dat perfect past bij jouw persoonlijke werk- en privésituatie. Het basistraject van 180 studiepunten en de 6 verkorte trajecten geven een idee van de studieduur. We raden aan ongeveer 30 studiepunten per jaar op te nemen als je studeren met werken combineert. Elk traject kan korter of langer gemaakt worden.

3
Begeleiding op de campus

Begeleiding op de campus

Voor alle opleidingsonderdelen worden twee soms drie monitoraten per semester ingericht. Die vinden plaats op maandag- of dinsdagavond afhankelijk van het onderwijsvak. Biologie, chemie, fysica, economie en geschiedenis op maandagavond. De andere onderwijsvakken op dinsdagavond. Een monitoraat duurt 2 uur en start om 18 uur of om 20 uur. Onder begeleiding van je docent oefen je vaardigheden in of maak je oefeningen. Je kunt ook vragen stellen over de leerinhouden en opdrachten.

Word leraar in afstandsinderwijs aan hogeschool Odisee

Dit is Odisee

Ontdek de co-hogeschool

Heb je een vraag?

Bekijk de veelgestelde vragen!

Kies je onderwijsvak(ken)

Afhankelijk van het traject dat je volgt, kies je één of twee onderwijsvakken. Lichamelijke Opvoeding (LO), Project Kunstvakken (PKV) en Bewegingsrecreatie (BR) worden niet ingericht in afstandsonderwijs. Bekijk het overzicht om te weten welke vakken je kunt combineren. Wil je toch een vakkencombinatie volgen die niet gecombineerd kan worden? Dat kan op voorwaarde dat je beide vakken niet tegelijk volgt in de eerste en de tweede fase. Zo zijn Nederlands en PAV wel te combineren als je begint met Nederlands in de eerste fase en pas daarna start met PAV.

Examens

Examens heb je enkel van je onderwijsvak(ken). Voor gemeenschappelijke vakken zoals Didactiek of Communicatie en agogiek maak je opdrachten, leg je een portfolio aan of doe je een presentatie tijdens het monitoraat. Examens leg je overdag tijdens de weekdagen af. Je hebt de mogelijkheid om twee schriftelijke examens te verplaatsen naar zaterdagvoormiddag. Mondelinge examens kunnen in overleg met de docent na 17 uur afgelegd worden. De examenregeling van de drie zittijden ligt vast bij de start van het academiejaar. Dit maakt het mogelijk een regeling te treffen met je werkgever.

 

Stage

Doorheen de opleiding zitten vijf lesstages verweven die je afhankelijk van je traject zult doen. In de instapstage geef je 4 lessen, in de begeleide stage 6 lessen, in de expertstage 12 lessen, in de schoolstage 44 lessen en in de complementaire stage 22 lessen. Je kiest zelf je stageschool en stageperiode in overleg met de stageschool. Wie al leraar is, mag op zes lessen na stage lopen in de eigen school. Meer details lees je op onze stagewebsite.  

15
vakken
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Biologie-Chemie-Fysica
 • Chemie
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Fysica
 • Geschiedenis
 • Godsdienst
 • Informatica
 • Nederlands
 • Nederlands als niet-thuistaal
 • Project algemene vakken
 • Techniek
 • Wiskunde

WORD JIJ DE STEM-LERAAR VAN DE SCHOOL?

Kies dan 2 van deze STEM-vakken en geniet een gerichte opleiding tot STEM-leraar: aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, techniek of wiskunde. Bekijk het overzicht om te weten welke combinaties mogelijk zijn.

GA VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

Studeer 2 wetenschapsvakken en behaal een extra bevoegdheid voor natuurwetenschappen! Kies uit: biologie, chemie of fysica. 

Welke vakken kun je combineren?

Bekijk het overzicht!

Combinaties

Al een diploma hoger onderwijs?

Je wordt vrijgesteld voor een groot aantal opleidingsonderdelen.

6
Verkorte trajecten
1
Lerarendiploma, geen bachelor of master

Je hebt een lerarendiploma, maar geen bachelor- of masterdiploma?

Bekijk het traject

 

2
Na bachelor of master, geen lerarendiploma

Je hebt een bachelor- of een masterdiploma, maar geen lerarendiploma?

Bekijk het traject

3
Na bachelor of master + lerarendiploma, 1 vak studeren

Je hebt een bachelor- of een masterdiploma plus een lerarendiploma en je wil 1 onderwijsvak studeren?

Bekijk het traject

4
Na Kleuteronderwijs, 1 vak studeren

Je hebt een lerarendiploma kleuteronderwijs en je wil 1 onderwijsvak studeren?

Bekijk het traject

5
Na Lager onderwijs, 1 vak studeren

Je hebt een lerarendiploma lager onderwijs en je wil 1 onderwijsvak studeren?

Bekijk het traject

 

6
Na Secundair onderwijs, 1 extra vak studeren

Je hebt een lerarendiploma secundair onderwijs en je wil 1 onderwijsvak studeren?

Bekijk het traject

Starten in februari?

Het kan! Voor de meeste onderwijsvakken kun je nog instappen in februari. Meld je aan voor 29 januari 2021. Het afstandsonderwijs start op dinsdagavond 9 februari 2021 om 19 uur met de startsessie.

Inschrijven

schrijf je in!

Intakegesprek nodig

Om de opleiding te starten in afstandsonderwijs, moet je eerst op intakegesprek komen of een infosessie bijwonen tijdens een van onze infomomenten. Na het intakegesprek ontvang je van de trajectbegeleider een toelatingsformulier dat je nodig hebt om te kunnen inschrijven. Neem contact op met de trajectbegeleider via stijn.buysschaert@odisee.be. Meld je aan voor maandag 13 september om vlot te kunnen starten in het academiejaar 2021-2022. Het afstandsonderwijs start op dinsdagavond 21 september om 19 uur met de startsessie.

Instaptoets lerarenopleiding

Voor alle studenten in Vlaanderen

Instaptoets Lerarenopleiding?

Studenten die zich willen inschrijven voor een lerarenopleiding moeten in heel Vlaanderen deelnemen aan een verplichte, maar niet-bindende instaptoets. De resultaten zijn niet bepalend om je te kunnen inschrijven, maar je moet de toets wel afgelegd hebben.

Ik wil meer weten!

Dit is een OKOT-opleiding

OKOT: OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject

Deze opleiding is door VDAB erkend als OKOT-opleiding. Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je deze opleiding volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering en zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. De kosten voor de opleiding worden terugbetaald door VDAB.

Lees hier meer