Secundair onderwijs - verkorte educatieve bachelor

Overtuigd van je studiekeuze?

Inschrijven doe je gewoon online.

Start je inschrijving

Denk je eraan om in het onderwijs te stappen? Heb je al een professionele ervaring en wil je die doorgeven aan jongeren om hen voor te bereiden op hun latere studiekeuze en carrière? Dan is de verkorte educatieve bachelor Secundair onderwijs iets voor jou! Je kunt de opleiding volgen aan campus Aalst en Brussel. De verkorte educatieve bachelor Secundair onderwijs is een professionele bacheloropleiding.

2
campussen

Je volgt les op Campus Aalst of Campus Brussel*. 

Meer over Campus Aalst

Meer over Campus Brussel

 

* Het verkort traject in afstandsonderwijs kun je alleen op Campus Aalst volgen.

Voor wie?

Je hebt al een niet-onderwijskundig bachelordiploma op zak en

  • je wil graag leraar worden in jouw vakdomein.
  • je bent reeds gestart als leraar en je wil je lespraktijk onderbouwen en verder ontwikkelen.
2
trajecten

2 trajecten

De opleiding bestaat uit 60 studiepunten. Je bepaalt zelf de intensiteit van je traject en het aantal studiepunten dat je per semester opneemt. Je volgt het verkort studietraject in dag-, avond- of afstandsonderwijs, naargelang je keuze. Er zijn twee trajecten: een voltijds en een deeltijds.

1
Voltijds traject

Voltijds traject - dag

Het voltijds traject kun je in 1 jaar afleggen. Indien je dat wenst kun je de opleiding ook over een langere periode spreiden. Je volgt les bij Odisee op Campus Brussel. De lessen vinden hoofdzakelijk overdag plaats, met maximaal 4 halve dagen per week contactmomenten. Er zijn lesmomenten op de campus en online. 

2
Deeltijds traject

Deeltijds traject - dag, avond of afstand

Het deeltijds traject is gespreid over 2 jaren, maar je kunt de opleiding ook over een langere periode spreiden. Je kunt het deeltijds traject bij Odisee volgen in Aalst en in Brussel. Op Campus Brussel kun je kiezen voor een dag- of een avondtraject. Op Campus Aalst kun je kiezen voor een avondtraject of een traject via afstandsonderwijs. In alle trajecten zijn er lesmomenten op de campus en online. 

Een deel theorie ...

De verkorte educatieve bachelor Secundair onderwijs bereidt je voor op de reële praktijk van een leraar en wat het betekent om met klas- en leergroepen te werken. Je krijgt een degelijke training in het lesgeven, oefent je communicatieve en teamgerichte skills en ontdekt de rol van de leraar (tegenover leerlingen, binnen het onderwijs en in de samenleving). Daarnaast krijgen actuele trends in het onderwijs, visie op leren en levenslang leren voor leraren een plek in deze opleiding.

Les op de campus en online

Tijdens de lesmomenten op de campus zijn we vooral praktisch bezig: oefeningen, microteaching, rollenspelen, intervisie ... Maar ook de online lesmomenten vullen we graag interactief en praktijkgericht in! 

En ga zelf aan de slag!

Daarnaast ga je zelfstandig aan de slag met een heleboel materiaal en opdrachten via de elektronische leeromgeving en sta je in de praktijk in een secundaire school.

... Maar vooral veel praktijk

Tijdens de opleiding komen verschillende vormen van praktijk aan bod. Het lectorenteam begeleidt je tijdens je leerproces, in contactmomenten en online. Je krijgt constante feedback op maat bij de uitwerking van je (praktijk)opdrachten. Daarnaast heb je in het werkveld contact met vakleraren, toekomstige collega's en experten uit de brede onderwijscontext. Zij zullen je vanuit hun ervaring ondersteunen en verrijken.

3
praktijkroutes
1
Flexibele praktijkroute

De flexibele praktijkroute is ideaal als je werken en studeren wil combineren en je vooral occasionele (stage)opdrachten in het onderwijs kunt uitvoeren.

2
LIO-route

Leraar-in-opleiding-route

Je kiest voor de LIO-route als je al als leraar werkt, een (minstens halftijdse) lesopdracht in een school hebt en voldoet aan de LIO-voorwaarden. Je wordt dan binnen je eigen onderwijspraktijk begeleid.

3
Werkplekleren- route

De werkplekleren-route is ideaal als je echt vanuit de praktijk wil leren en je je gedurende het semester deeltijds vrijwillig in een school kunt engageren. Je wordt dan op je werkplek opgeleid. Deze praktijkroute is enkel mogelijk op aanvraag en in onze partnerscholen.

Meer weten?

Infomomenten

A little help?

Vraag extra instapbegeleiding

instapbegeleiding

Infobrochure

Download

Dit is een OKOT-opleiding

Ook onze opleidingspartner Edu organiseert verschillende infosessies

OKOT: OnderwijsKwalificerend OpleidingsTraject

Deze opleiding is door VDAB erkend als OKOT-opleiding. Als je bij de VDAB bent ingeschreven als werkzoekende en je voldoet aan een aantal voorwaarden, kun je deze opleiding volgen met behoud van je werkloosheidsuitkering en zonder beschikbaar te moeten zijn voor de arbeidsmarkt. De kosten voor de opleiding worden terugbetaald door VDAB.

Lees hier meer