Odisee 2027: de co-hogeschool voor de toekomst

Op naar 2027: ons strategisch portfolio

Ons strategisch portfolio waarmee we onze ambities waarmaken, omvat twee soorten activiteiten: 

 • enerzijds activiteiten die mikken op innovatie van werkwijzen en methodieken, 
 • anderzijds activiteiten die mikken op de uitbreiding van onze huidige werking. 
3
Types projecten
5
Analyseprojecten

We voeren verkennend onderzoek en verdiepend denkwerk. De nadruk ligt op snel en diepgaand zicht krijgen op de problematiek. Er is nog grote onzekerheid over de keuzes die gemaakt kunnen/moeten worden. 

5
Instellingsbrede projecten

Met deze projecten maken we snelheid. Alle entiteiten zijn binnen een tijdshorizon van drie jaar mee aan boord. 

10+
Keuzeprojecten

Als co-hogeschool gaan we innovatief aan de slag in de context van de staande organisatie. Op het ritme van de initiatief- en deelnemers boeken we vooruitgang. 

5
Instellingsbrede projecten

Gedifferentieerd HO

Onze docenten gaan gedifferentieerd tewerk, zodat elke student optimaal kan groeien in functie van zijn leerstijl, interesses en voorkennis. 

MyCompass

MyCompass is de digitale coachingstool die onze onderwijsvisie tastbaar maakt. We plaatsen studenten aan het stuur van hun leer- en ontwikkeltraject. 

Uitbouw Graduaats- opleidingen

We bouwen onze graduaatsopleidingen verder uit, overeenkomstig onze visie 2027. 

Ontdek hier onze huidige graduaatsopleidingen. 

Autonomie-ondersteunend Leiderschap

Onze leidinggevenden doorlopen een ontwikkelingstraject om te groeien naar nog meer autonomie-ondersteunend leiderschap.

IKCO

'IKCO' of instellingsbreed kader voor curriculumopbouw is onze hefboom om te groeien naar duurzaam, wendbaar en inclusief hoger onderwijs. Het kader biedt onze opleidingen vier ontwerpprincipes.

5
Analyseprojecten
 • ​Opleidingsaanbod 
 • Multicampusmodel
 • Allocatiemodel
 • Studiemateriaal
 • Duurzame campussen
10+
Keuzeprojecten
 • College Kick-off
 • BYOD
 • Leergroepen 
 • Odisee leest
 • Collaboratieve leerruimtes
 • Duurzame partnerschappen
 • Student events 
 • Internationalisation 'at' home
 • ...