Odisee, de talenthogeschool van Vlaanderen

Talent in actie

Bij Odisee bouwen we voort op jouw sterktes en jouw potentieel. Je talenten brengen we in kaart en proberen we vervolgens te verdiepen, op een waarderende manier. Niet alleen hebben we oog voor je professionele identiteit; ook je persoonlijkheid zelf komt bij Odisee tot ontwikkeling. Dat gebeurt in een explorerend leerproces dat je voor een flink stuk zelf bepaalt. Immers: talent kan zich enkel ontwikkelen in actie.

Naar een integraal talentenbeleid!

Tegen 2019 willen we een integraal talentbeleid ontwikkelen én uitvoeren volgens internationale aanbevelingen. Van alle instromende studenten maken we een talentfoto. Dat is de start van een doordacht talentontwikkelingstraject. Elke uitstromende student beschikt over een 'uitstroomportfolio' met zijn specifieke talenten en competenties voor de arbeidsmarkt. 

Harry Parys

Odisee erkent talenten en competenties

Energietechnologie

Energietechnologie brengt het talent van studenten in kaart

Talentkaart Lerarenopleiding

Lerarenopleiding Odisee ontwikkelt talentenkaart

Talentendag Energie- technologie

Talentendag Energietechnologie

Sylvie De Muynck, opleidingshoofd

“Wij organiseerden een talentendag waarin studenten op basis van inzicht in hun eigen sterktes complementaire groepen vormden om bedrijfscases op te lossen. Het werd een succeservaring. In de eerste opleidingsfase gaan onze studenten op zoek naar hun talenten met kleine oefeningen geïntegreerd in de labo-opdrachten. In de tweede opleidingsfase proberen we hen sleutels aan te reiken naar meer flow tijdens teamdagen en projecten. In de derde fase kiezen ze hun stage in functie van persoonlijke ontwikkelingsdoelen."

Meertaligheidsdag Sociaal werk

Talige talenten bij Sociaal werk

Talige talenten op de meertaligheidsdag

Tijdens de meertaligheidsdag ontdekten de studenten Sociaal werk dat er ontzettend veel manieren zijn om te communiceren met anderstaligen: in het Arabisch, Aramees, Pools, Turks, Twi, maar ook via gebaren, dans, muziek... 

Talentegerichte portfoliogesprekken

De opleiding Bouw voert talentgerichte portfoliogesprekken met de eerstejaarsstudenten: studenten maken in de les een vakkenladder en schrijven elkaar aanbevelingsbrieven om hun eigen talenten te ontdekken. 

bouw

Talenten ontdekken bij Bouw