Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-STAT-32 - Lector onderwijskunde (ad interim) voor de opleiding Lager Onderwijs (55% - 65%)

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 18 augustus 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

 Als lector

 • verzorg je lesactiviteiten binnen onderwijskundige opleidingsonderdelen voor de opleiding lager onderwijs.
 • begeleid je studenten bij bachelorproeven en stages (inclusief leergroepen en tijdens afstudeerdagen).
 • werk je mee aan allerlei projecten en vakoverschrijdende opleidingsonderdelen in de verschillende opleidingsfasen.

Jouw profiel

 • Master in de pedagogische wetenschappen.
 • Werkervaring in de lerarenopleiding is gewenst, ervaring in lager onderwijs is een troef.
 • Je kunt je makkelijk verplaatsen in het kader van stagebezoeken.
 • Je beschikt over goede didactische kwaliteiten en je kunt studentgericht denken en handelen, dankzij een groot inlevingsvermogen in de leefwereld van studenten met verscheidene profielen.
 • Je bent competent in het werken met groepen.
 • Je bent vaardig in het coachen van studenten en vlot in de omgang.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar bent evenzeer een teamspeler.
 • Je bent organisatorisch sterk aangelegd en vlot in het contacten leggen met externe organisaties.
 • Je bent probleemoplossend ingesteld.
 • Je bent kritisch ingesteld t.o.v. het eigen functioneren en werkt graag samen met anderen.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Een vervangingsopdracht van 55% - 65% als lector van 16/09/2020 tot 15/09/2021.
 • Inschaling in weddeschaal 502. Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Sint-Niklaas.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst van KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Reine De Rudder, opleidingshoofd, via e-mail reine.derudder@odisee.be.

Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 09 265 86 41 of via e-mail jacqueline.antoniopereirabravo@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2020 t.e.m. 16 augustus 2020.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een didactische proef en een interview.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.