Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-23 - Coördinator onderzoekskern Ouderenzorg (20%)

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 18 augustus 2020

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

 

Binnen het studiegebied gezondheidszorg worden de opleidingen verpleegkunde, vroedkunde, voedings- en dieetkunde, biomedische laboratoriumtechnieken, medische beeldvorming en radiotherapie, ergotherapie en oogzorg georganiseerd. Daarnaast wordt er praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd, o.a. met een specifieke focus op ouderenzorg. Om deze projecten van dichtbij op te volgen, en nieuwe projecten te faciliteren zijn we op zoek naar een coördinator voor de (nieuwe) onderzoekskern ouderenzorg. Hij/zij zal samen met de coördinator van het expertisecentrum ouderenzorg alle expertise rond ouderenzorg van Odisee wat betreft onderwijs, onderzoek en dienstverlening optimaal ter beschikking stellen, zowel binnen als buiten Odisee.

Jouw taakinhoud

Als coördinator (20%):

 • bouw je het bestaande netwerk rond ouderenzorg (focus onderzoek) verder uit en zorg je ook voor het onderhoud ervan;
 • organiseer je samen met de coördinator van het expertisecentrum ouderenzorg meetings - hiervoor ben je flexibel inzetbaar;
 • informeer, stimuleer en begeleid je onderzoekers van de onderzoekskern ouderenzorg bij het voorbereiden van onderzoeksaanvragen in het kader van externe onderzoeksfinanciering;
 • neem je een ondersteunende rol op waarbij je een open blik hebt op het onderzoeksthema (ouderenzorg) en verschillende disciplines;
 • werk je actief mee aan de disseminatie en implementatie van de projectresultaten;        
 • verken je mogelijkheden om onderzoek m.b.t. ouderenzorg structureel aan te bieden in de opleidingen van gezondheidszorg;
 • onderneem je in functie van de vooropgestelde doelstellingen gerichte acties en communiceer je hierover op gepaste wijze zoals via lokale informatiesessies, vergaderingen, persoonlijke contacten, website, enz.

Jouw profiel

 • Je beschikt bij voorkeur over een bachelordiploma (bij voorkeur één van de 7 opleidingen aangeboden in het studiegebied Gezondheidszorg in Odisee) aangevuld met een relevant masterdiploma.
 • Je hebt ervaring met en interesse in ouderenzorg.
 • Je hebt ervaring met het uitschrijven van een onderzoeksvoorstel.
 • Je bent een overtuigende communicatieve teamspeler, denkt probleemoplossend en houdt van netwerken en van nieuwe uitdagingen.
 • Je bezit een onderzoekende houding binnen het vakgebied en werkt nauwkeurig.
 • Je spreekt en schrijft goed Engels.
 • Je hebt ervaring met (praktijkgericht) onderzoek.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving.
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Contractuele aanstelling van bepaalde duur voor één jaar vanaf 16/09/2020 als onderzoeker ten belope van 20%; verlengbaar mits goedkeuring van externe financiering en positieve evaluatie.
 • Inschaling in weddeschaal 502.
 • Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • Volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
 • De officiële werkplek is campus Brussel, maar in realiteit zijn de campussen in Aalst, Gent en Sint-Niklaas ook mogelijke werkplekken.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst van KULeuven en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je via e-mail verkrijgen bij Marijke Van Moorhem, verantwoordelijke onderzoek gezondheidszorg, marijke.vanmoorhem@odisee.be.

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: tel. 09 331 65 15 of via e-mail caroline.verdoodt@odisee.be.

De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2020 t.e.m. 15 augustus 2020.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De kandidaten die op basis van deze screening het meest aan het beschreven profiel beantwoorden worden uitgenodigd voor een relevante proef en een competentiegericht interview op dinsdag 1 september 2020.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.