Odisee vacatures - Docent voor klas

2020-CO-42 - Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeker voor de onderzoeksgroep onderwijs – 50%

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 20 januari 2021

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij: we werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij. Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

Jouw taakinhoud

 • Als medewerker van het onderzoekscentrum ExploRatio binnen de onderzoeksgroep Onderwijs ontwikkel en onderzoek je samen met het onderwijswerkveld nieuwe methodieken om het kritisch denken bij leerlingen secundair onderwijs te stimuleren (onderzoeksproject Redeneerling).
 • Je neemt actief deel aan onderzoeks- en wetenschapscommunicatie-activiteiten binnen het onderzoekscentrum ExploRatio.
 • Je biedt (onderzoeks)methodologische ondersteuning bij lopende onderzoeksprojecten van onderzoekskern ExploRatio.
 • Je bouwt expertise op in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, ontwerponderzoek en het gebruik van specifieke opnametechnologie (o.a. Mobiele observatielabs).

Jouw profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma.
 • Je bent methodologisch en onderzoeksmatig sterk: expertise op het vlak van onderwijs en/of sociale en psychologische wetenschappen, ervaring met praktijkgericht onderwijsonderzoek is een pluspunt. 
 • Je hebt een (vak-)didactisch - pedagogisch profiel, diploma van leraar is een pluspunt.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, o.a. bij het schrijven van projectaanvragen en wetenschappelijke teksten. 
 • Je bent ondernemend, hebt zin voor initiatief en houdt van netwerken.
 • Je bent een teamspeler en kan autonoom werken.  
 • Ervaring met dialoogtechnieken en kritisch denken is een pluspunt. 

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een aanstelling als bediende met ingang van 15/02/2021 tot 31/08/2021, met mogelijkheid tot verlenging.
 • Inschaling in weddeschaal 502 (master). Meer informatie over de weddeschalen is terug te vinden op de website van het Departement Onderwijs: http://onderwijs.vlaanderen.be/salaris.  
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen.
 • Een halftijdse tewerkstelling komt overeen met 19u per week. 
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

 

Bijkomende inlichtingen

Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Jelle De Schrijver, coördinator onderzoekscentrum ExploRatio, jelle.deschrijver@odisee.be, of bij Pieter Tijtgat, verantwoordelijke onderzoeksgroep Onderwijs, pieter.tijtgat@odisee.be of 0470 44 38 37.

Overige inlichtingen kan je verkrijgen bij Agneta Huybrechts, personeelsdienst, agneta.huybrechts@odisee.be


De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de kerstvakantie van 19 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van cv en motivatiebrief. De geselecteerden worden uitgenodigd voor een praktijkrelevante proef en een competentiegericht interview op een nog nader te bepalen datum.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.