Odisee vacatures - Docent voor klas

2021-CO-01 - Diensthoofd studentenvoorzieningen

Odisee vacatures - Call to action afbeelding

Iets voor jou?

Solliciteer

Wij Odisee, geloven in de kracht van mensen

We beschouwen verschillen als een verrijking. We vormen hoogopgeleide professionals. Onze focus logt op mensen hun talenten en ontwikkeling.

Lees onze missie

Solliciteren voor deze job kan tot uiterlijk 27 januari 2021

Odisee is dé co-hogeschool van Vlaanderen en Brussel, omdat ze 100% wil inzetten op co-creatie. Bij Odisee denken en doen we zoveel mogelijk ‘in co’. 

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven én de maatschappij werken samen aan een boeiend onderwijsproject. We bundelen onze krachten om de complexe uitdagingen van vandaag aan te pakken – binnen de hogeschool én op de werkvloer van onze bedrijfspartners. Op die manier stomen we jongeren én volwassenen klaar voor een steeds sneller veranderende maatschappij.

Onze hogeschool omarmt verschillen en diversiteit. Ze wil samen met studenten, bedrijven en andere partners experimenteren en ondernemen. Ze is gericht op levenslang leren en duurzaam praktijkgericht onderzoek, waar de maatschappij ook echt iets mee is.

De dienst Studentenvoorzieningen helpt alle studenten van Odisee en KULeuven die op onze campussen studeren, zowel in de professionele als de academische opleidingen, met als doelstelling om hun studie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Zij voert een beleid dat enerzijds gericht is op het creëren van mogelijkheden tot ontwikkeling, ontmoeting en netwerking als basis voor verdere maatschappelijke integratie en loopbaankansengericht en anderzijds op het wegnemen van financiële, psychosociale, medische of sociaal-culturele barrières die het studeren belemmeren. Hiertoe bieden zij een uitgebreide en zéér toegankelijke dienstverlening zowel op vlak van financiën, psychologische problemen, op kot gaan, functiebeperking en een vrijetijdsaanbod.

Jouw taakinhoud

Als diensthoofd Studentenvoorzieningen:

 • ben je eindverantwoordelijk voor alle domeinen van studentenvoorzieningen: studentenbegeleiding, sociale dienst, student facilities, studentenwerking, studieadvies en jobservice;
 • geef je richting op basis van een inspirerende missie;
 • ga je in co-creatie met studenten om de dienstverlening te optimaliseren;
 • bepaal je het dagelijks beleid en stuur je de coördinatoren op de verschillende campussen aan;
 • coach je jouw team en slaag je erin hen mee te nemen in veranderingen;
 • bouw je een intern- en extern netwerk uit.

Jouw profiel

 • Je gelooft in de visie van Odisee.
 • Je bezit een masterdiploma en minimaal 6 jaar relevante ervaring.
 • Je hebt ervaring in people-management. Je coacht, motiveert, inspireert, en houdt daarbij steeds de resultaten voor ogen.
 • Je schrikt er niet voor terug vernieuwing te initiëren en te begeleiden. Bij voorkeur heb je ervaring in procesbegeleiding en veranderingsprocessen.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, en bent in staat om vlot mondeling te communiceren en te schrijven in het Engels.
 • Je bent samenwerkingsgericht en slaagt erin mensen te verbinden.
 • Je hebt analytische competenties en kennis van financieel management.

Ons aanbod

 • Samenwerking in een dynamische en stimulerende onderwijsomgeving. 
 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming. 
 • Een contractuele aanstelling van onbepaalde duur. Overstap naar een statutaire aanstelling is mogelijk.
 • Inschaling in weddeschaal A2 met een salarisverhoging naar de niet-verworven weddeschaal A31. Na acht jaar anciënniteit en mits gunstige evaluatie volgt een aanstelling of benoeming van onbepaalde duur in weddeschaal A31.
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de uit te oefenen functie en ze schriftelijk wordt bewezen. 
 • Een voltijdse tewerkstelling komt overeen met 38u per week.
 • De opdracht wordt bij aanvang uitgeoefend op campus Brussel in combinatie met thuiswerk (tenzij andere maatregelen gelden omwille van COVID 19). We verwachten dat je frequent aanwezig bent op de andere campussen van Odisee.
 • Wij bieden je een aantal bijkomende voordelen, zoals de terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, voordelen en kortingen via de Samenaankoopdienst en de Lerarenkaart, gunstige aansluitingsvoorwaarden hospitalisatieverzekering, interessante verlofregeling, ....

Bijkomende inlichtingen

Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op de Personeelsdienst, tel. 02-210 13 26 of via e-mail greet.dhaese@odisee.be.

Inhoudelijke informatie kan u via e-mail verkrijgen bij Harry Parys, directeur Student en Talent, harry.parys@odisee.be.

Selectieprocedure

Kandidaten worden gescreend op basis van CV en motivatiebrief. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek en/of praktijkrelevante proef. Vervolgens worden de best gerangschikte kandidaten uitgenodigd voor deelname aan een extern assessment en eventueel een afsluitend gesprek met de selectiecommissie.

Diversiteit? Ja!

Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.