Welzijn en maatschappij

Terug naar het overzicht

Klik hier
1
Aalst
Gezondheidszorg gaat internationaal

Uw leerlingen ontdekken hoe de gezondheidszorg wereldwijd evolueert. Ze maken bovendien kennis met zorg op afstand.

Maatschappij

gratis | contact | inschrijven

Dokter, hoeveel moet ik u betalen?

Welke documenten krijg je mee bij de dokter? Hoeveel moet je betalen voor een doktersbezoek? Hoeveel kosten medicijnen? Allerlei vragen waar uw leerlingen tijdens deze workshop een passend antwoord op krijgen.

Maatschappij

gratis | contact | inschrijven

La communication empathique en soins de santé

Uw leerlingen oefenen aan de hand van concrete zorgsituaties op empathische patiëntencommunicatie in het Frans. De nadruk ligt op spreken, maar ook luisteren (videofragmenten) en lezen (tekstjes, folders) zullen aan bod komen.

communicatie in een Franstalige zorgsituatie - mondelinge interactie

gratis | contact | inschrijven

Reanimeren, dat doe je zo!

Uw leerlingen krijgen een inleiding EHBO. Daarnaast krijgen ze Basic Life Support (BLS) en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) onder de knie.

Biologie - EHBO

gratis | contact | inschrijven

2
Sint-Niklaas
Hoe herken ik een kritiek ziek kind?

Tijdens de stages in de opleiding Verpleegkunde kom je op verschillende afdelingen in aanraking met kinderen. Op de spoedafdeling, het operatiekwartier en natuurlijk ook op de kinderafdeling. Het is belangrijk dat je in acute noodsituaties goed leert reageren en weet waar je op moet letten. In deze workshop gaan we samen met uw leerlingen aan de slag. Eerst overlopen we de theorie, daarna oefenen we onze reanimatieskills.

 

gratis | contact | inschrijven

De borst of de fles?

Wat zijn de voor- en nadelen van borstvoeding en flesvoeding, wat zijn de houdingen bij borstvoeding en hoe bereiden we flesvoeding? In een interactieve workshop behandelen we al deze aspecten.

Gezondheid – borstvoeding – flesvoeding

gratis | contact | inschrijven

3
Dilbeek
Active Reviewing: actief stilstaan bij ervaringen

Reflecteren hoort bij elke job waar jij het belangrijkste werkinstrument bent. In deze workshop maak je speels en interactief kennis met de methodiek Active Reviewing, die aanzet tot reflecteren. Uw leerlingen leren reviewwerkvormen kennen waar actie en creativiteit centraal staan. Active reviewing is onlosmakelijk verbonden met groepsontwikkeling en met ervaringsleren. Schrijf je in, doe actief mee en ’go with the flow’!

gratis | contact | inschrijven

Online tools voor hulpverlening

Een opvoeder-begeleider stelt samen met zijn cliënt een plan op om positieve verandering te realiseren. Meestal doet hij dit via gesprekken. Wist je dat er ook online mogelijkheden zijn om samen dit verhaal vorm te geven? In deze sessie krijgen uw leerlingen een korte inleiding in het online hulpverlenen en bekijken we samen enkele leuke voorbeelden om aan de slag te gaan.

gratis | contact | inschrijven

4
Schaarbeek
Empathie geeft je vleugels

Met de recente gebeurtenissen rond terrorisme wordt het belang van menselijke relaties nog duidelijker. Hoe kan goede communicatie die bevorderen? Zitten (voor)oordelen in de weg? Wat is het verschil tussen sympathie en empathie? Op een interactieve manier ervaren uw leerlingen dat empathie vleugels geeft om op eigen kracht te vliegen.

Communicatie - luisteren - empathie

gratis | contact | inschrijven

Je identiteit op een kruispunt

Ken je dat? Je hebt je mening klaar over het buurmeisje met een hoofddoek of die jongen die er duidelijk warmpjes inzit. En toch, elke persoon is uniek. We zijn meer dan een aantal kenmerken. Met dobbelstenen laten we het lot spelen en krijg je een nieuwe identiteit. Zo ontdekken uw leerlingen hoe geslacht, kleur, geaardheid, afkomst, beperking,… leven en identiteit op verschillende manieren beïnvloeden.

gratis | contact | inschrijven

Diversi-Date

Deze interactieve les over diversiteit en levensbeschouwing omvat onder andere speloefeningen om elkaar beter of op een andere manier te leren kennen. Met enkele korte filmpjes leren uw leerlingen bij over diversiteit en levensbeschouwing.

gratis | contact | inschrijven

Wandelende bankautomaat of liever steunpilaar?

In deze vorming zoomen we in op het belang van grootouders voor hun kleinkinderen en vice versa. We vertrekken vanuit de ervaring van de leerlingen. Wat betekenen hun grootouders voor hen? Wat zijn de leukste momenten samen? We kijken naar het belang van de band grootouder-kleinkind vanuit (ontwikkelings)psychologische en maatschappelijke kaders. Uw leerlingen zullen na deze vorming met nieuwe zin en inspiratie de relatie met hun grootouders verzorgen.

gratis | contact | inschrijven

Terug naar het overzicht

Klik hier
5
Brussel
Empathie geeft je vleugels

Met de recente gebeurtenissen rond terrorisme wordt het belang van menselijke relaties nog duidelijker. Hoe kan goede communicatie die bevorderen? Zitten (voor)oordelen in de weg? Wat is het verschil tussen sympathie en empathie? Op een interactieve manier ervaren uw leerlingen dat empathie vleugels geeft om op eigen kracht te vliegen.

Communicatie - luisteren - empathie

gratis | contact | inschrijven

 

Diversi-Date

Deze interactieve les over diversiteit en levensbeschouwing omvat onder andere speloefeningen om elkaar beter of op een andere manier te leren kennen. Met enkele korte filmpjes leren uw leerlingen bij over diversiteit en levensbeschouwing.

gratis | contact | inschrijven

Je identiteit op een kruispunt

Ken je dat? Je hebt je mening klaar over het buurmeisje met een hoofddoek of die jongen die er duidelijk warmpjes inzit. En toch, elke persoon is uniek. We zijn meer dan een aantal kenmerken. Met dobbelstenen laten we het lot spelen en krijg je een nieuwe identiteit. Zo ontdekken uw leerlingen hoe geslacht, kleur, geaardheid, afkomst, beperking,… je leven en identiteit op verschillende manieren beïnvloeden.

zingeving – maatschappelijke thema’s – diversiteit

gratis | contact | inschrijven

 

Stadswandeling: de rol van een hulpverlener in de grootstad

Tijdens deze wandeling van twee uur door een Brusselse wijk naar keuze leren uw leerlingen kijken naar deze context vanuit de ogen van een sociaal-agogisch werker. Waar kijk je naar, hoe verduidelijk je de vraag van een buurt of een inwoner, hoe betrek je groepen en individuen…? Kortom, je leert de buurt eerst lezen zodat je de taal spreekt om te interveniëren.

gratis | contact | inschrijven

Dakloos in Brussel: vrije keuze of pure noodzaak?

Uw leerlingen kijken met verschillende brillen naar oorzaken van dakloosheid: is het de schuld van de dakloze zelf of van de samenleving? Aan de hand van een filmpje gaan we op zoek naar mogelijke verklaringen. Door met elkaar te praten komen de leerlingen tot verrassende inzichten.

Maatschappij – menswetenschappen

gratis | contact | inschrijven

La communication empathique en soins de santé

Uw leerlingen oefenen aan de hand van concrete zorgsituaties op empathische patiëntencommunicatie in het Frans. De nadruk ligt op spreken, maar ook luisteren (videofragmenten) en lezen (tekstjes, folders) zullen aan bod komen.

Talen - Nederlands - Frans - zorgsector

gratis | contact | inschrijven

Reanimeren, dat doe je zo!

De leerlingen krijgen een inleiding EHBO. Daarnaast krijgen ze Basic Life Support (BLS) en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) onder de knie.

Biologie - EHBO

gratis | contact | inschrijven

Active Reviewing: actief stilstaan bij ervaringen

Reflecteren hoort bij elke job waar jij het belangrijkste werkinstrument bent. In deze workshop maak je speels en interactief kennis met de methodiek Active Reviewing, die aanzet tot reflecteren. Uw leerlingen leren reviewwerkvormen kennen waar actie en creativiteit centraal staan. Active reviewing is onlosmakelijk verbonden met groepsontwikkeling en met ervaringsleren. Schrijf je in, doe actief mee en ’go with the flow’!

gratis | contact | inschrijven

Online tools voor hulpverlening

Een opvoeder-begeleider stelt samen met zijn cliënt een plan op om positieve verandering te realiseren. Meestal doet hij dit via gesprekken. Wist je dat er ook online mogelijkheden zijn om samen dit verhaal vorm te geven? In deze sessie krijgen uw leerlingen een korte inleiding in het online hulpverlenen en bekijken we samen enkele leuke voorbeelden om aan de slag te gaan.

gratis | contact | inschrijven