Wetenschappen en technologie

1
Gent
Maak kennis met Elektronica-ICT

Op 1 en 2 februari 2018 vinden alle workshops plaats van de opleiding Elektronica-ICT. De dag start met een gezamenlijk infomoment, bestaande uit een presentatie over de opleiding en een voorstelling van de workshops. Uw leerlingen kunnen een workshop in de voormiddag en in de namiddag kiezen. Zo maken ze op één dag kennis met meerdere kennisclusters binnen de opleiding Elektronica-ICT.

gratis | contact | 1 en 2 februari 2018

Ontdek hier de workshops.

Maak kennis met Energietechnologie

Op 18 en 19 januari kunt u workshops volgen bij Energietechnologie. Uw leerlingen kunnen een workshop kiezen in de voormiddag en/of namiddag. Zo maken ze op één dag kennis met meerdere clusters van de opleiding. Welkom op Technologiecampus Gent.

gratis | contact | 18 en 19 januari 2018

Ontdek hier de workshops.

 

Cola en bier analyseren via chromatografie

De leerlingen maken kennis met scheidingstechnieken. Na een theoretische inleiding maken ze zelf aangepaste verdunningen van cola en bier. Nadien voeren ze metingen uit met een gaschromatograaf en HPLC-toestel. Ze stellen kalibratielijnen op en bepalen het gehalte aan cafeïne en ethanol.

Scheidingstechnieken - analytische chemie - chromatografie

8 januari tot 2 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven | Enkel voor Oost- en West-Vlaanderen

 

Internet-geneesmiddelen: fake of echt

Er worden steeds meer geneesmiddelen via het internet aangeboden dan de originele specialiteiten die bij de apotheek te verkrijgen zijn. Over de kwaliteit van deze geneesmiddelen is echter weinig gekend. Het is noodzakelijk om de kwaliteit snel en efficiënt te controleren om na te gaan of het al dan niet om een namaakproduct gaat.

8 januari tot 2 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven

DNA knippen en zichtbaar maken

Uw leerlingen leren hoe je DNA met restrictie-enzymen in specifieke stukjes kunt knippen en hoe je die stukjes dan via gel-elektroforese gescheiden en zichtbaar kunt maken.

Biotechnologie - erfelijke informatie – DNA – moleculaire genetica

8 januari tot 2 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven

***Deze workshop is volzet!***

Bepaal een bloedgroep

In deze sessie leren je leerlingen hoe ze de bloedgroepen O, A, B en AB kunnen onderscheiden en hoe ze te weten komen of iemand rhesuspositief is. We vragen bloed van donoren, maar als leerlingen hun eigen bloedgroep willen bepalen, kan dat ook!

Bloed – bloedgroepen – rhesusfactor – antigeenwerking – bloedtransfusie

8 januari tot 2 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven

Welk antibioticum is geschikt voor een bacteriële infectie?

De leerlingen enten bacteriën op een voedingsbodem en brengen antibioticaschijfjes aan. Aan de hand van de remmingszones leiden ze af of de bacterie gevoelig is voor of resistent tegen het antibioticum.

Bacteriële infectie – antibiotica – resistentie – antibiogram – voedingsbodems

8 januari tot 2 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven

Maak je eigen 3D-ontwerp met de waterjet snijmachine

Met echte 3D-ontwerpsoftware maken we een ontwerp uit plaatmateriaal. Dat ontwerp voeren we daarna ter plaatse uit met onze hoogtechnologische waterjet snijmachine en computergestuurde plooimachine.

Ontwerpen - productietechnologie - 3D-software

gratis | contact

Welke micro-organismen leven in voedingsmiddelen

In het labo bekijken we o.a. schimmels en gisten uit voedingsmiddelen onder de microscoop. Vervolgens bespreken we de voedingswaren van deze voedingsmiddelen.

8 januari tot en met 2 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven

Je bent wat je eet: feit of fabel

De leerlingen leren etiketten interpreteren en bepalen zelf de voedingswaarde van enkele voedingsmiddelen. Vervolgens gaan ze actief aan de slag in de keuken en maken ze een gezond alternatief voor de moelleux.

Voeding - het etiket - gezonde alternatieven

vanaf 5 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven

 

Melk, goed voor elk?

In het chemisch labo maken we koemelk lactosevrij. We maken kennis met alternatieven voor koemelk en bereiden lactosevrije pannenkoeken.

Vanaf 5 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven

 

Ontdek de opleidingen van Odisee!

25 bacheloropleidingen
Safety first in het labo

Aan de hand van GIP-onderwerpen van de leerlingen werken we een risicoanalyse uit. Zo bepalen we welke maatregelen we kunnen nemen om de risico’s van een technisch project aan te pakken. Praktische schakelingen en labovoorbeelden komen uiteraard aan bod!

Risicoanalyse – risico-inschatting – noodstop – hekbewakingen – veiligheidsrelais – machineveiligheid

gratis | contact | inschrijven

Zo ga je veilig om met machines

Aan de hand van een praktisch voorbeeld werken we een risicoanalyse uit. Zo bepalen de leerlingen welke maatregelen ze kunnen nemen om de risico’s te verkleinen bij de besturing van machines.

Risicoanalyse – noodstop – hekbewakingen – veiligheidsrelais

gratis | contact | inschrijven

Er zit meer in je melk dan je denkt!

In het chemisch labo analyseren we welke voedingsstoffen aanwezig zijn in melk. We maken kennis met soorten melk en gaan ermee aan de slag in de keuken.

8 januari tot en met 2 februari 2018 | contact | inschrijven

 

Kijken naar het onzichtbare: micro-organismen en handhygiëne

Hoewel micro-organismen overal zitten, zien we ze meestal niet. We zien ze pas als we ze sterk vergroten of als ze met miljoenen bij elkaar liggen. Door de huidflora van ongewassen, gewassen en gedesinfecteerde handen te vergelijken ontdekken de leerlingen het belang van een goede handhygiëne.

Microbiologie – hygiëne 

vanaf 5 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven

Leg cellen en weefsel onder de microscoop

De leerlingen voeren een dissectie van een worm uit en maken een vriescoupe. Via een microscoop met camera demonstereren we verschillende soorten cellen en weefsels.

Dissectie - cellen en weefsels - coupes - lichtmicroscopie

8 januari tot en met 2 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven

***Deze workshop is volzet!***

Maak zelf een milieuanalyse

Na een theoretische inleiding maken de leerlingen zelf een verdunningsreeks en doen ze de monstervoorbehandeling van het bodemstaal. Er wordt gemeten met een atoomabsorptiespectrofotometer. Ze stellen een kalibratielijn op en bepalen het magnesiumgehalte.

Analytische chemie – atoomabsorptie – bodemanalyse

8 januari tot en met 2 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven | enkel voor Oost- en West-Vlaanderen

Kennismaken met het brouwproces

De leerlingen ontdekken het brouwproces via een bezoek aan de proefbrouwerij op de hogeschool. Ze voeren enkele bieranalysen uit aan de hand van UV-ZL-spectrofotometrie, een analysetechniek.

8 januari tot en met 2 februari 2018 | gratis | contact | inschrijven | enkel voor Oost- en West-Vlaanderen

2
Aalst
Landmeten met driehoeken

Via enkele praktische problemen gaan we op zoek naar passende meetmethoden. De sinus- en cosinusregel bewijzen plots dat ze wél nuttig kunnen zijn in de praktijk. Op een interactieve manier raken we vertrouwd met een echt meettoestel. We eindigen de opdracht met een echte meting, eventueel in de openlucht.

Wiskunde - topografie

gratis | contact | inschrijven

Experimenteren met trillingen en geluid

De leerlingen doen een viertal experimenten, te kiezen uit een reeks oefeningen over voortplanting van geluid, het dopplereffect, interferentie van golven, staande golven…

Fysica - trillingen - geluid

gratis | contact | inschrijven

Proeven uitvoeren met vers beton

Tijdens deze sessie gaan de leerlingen actief aan de slag. Ze berekenen betonmengsels met verschillend watergehaltes. Ze maken zelf beton en vervaardigen een aantal betonkubussen. Nadien onderzoeken ze de impact van verschillende betonsamenstellingen aan de hand van de drukbank.

Bouwkunde

gratis | contact | inschrijven

Escape Room De Werfkeet: ontdek de bouwwereld!

Zijn jullie de bouwexperts die hoofdaannemer Odil zoekt om de problemen op zijn bouwwerf op te lossen? Bewijs het door bouwkundige problemen op te lossen in Escape Room De Werfkeet. In deze escape room ontdekken de leerlingen verschillende domeinen van de bouwwereld. Zo ontcijferen ze bouwplannen en gaan ze aan de slag met meettoestellen.

Deze activiteit kan georganiseerd worden op uw school.

gratis | contact en inschrijven 

Zo werkt automatisering

In deze workshop bekijken de leerlingen hoe ze een proces automatiseren. Daarna gaan ze zelf aan de slag. Ze programmeren en sluiten een lichtschakeling aan om de voordelen van automatisering te ontdekken. Deze workshop is een mix van denkvermogen en praktische implementatie.

Elektronica – elektromechanica – PLC

gratis | contact | inschrijven

 

3
Sint-Niklaas
Maak kennis met Agro- en biotechnologie

In februari kunnen uw leerlingen kennismaken met het hoger onderwijs en een les volgen met onze studenten Agro- en biotechnologie. In de namiddag staan er toffe workshops op het programma. Klik hier voor het overzicht van de workshops.

4
Brussel
Internet of things

Het internet heeft de wereld veranderd. Via goedgekozen praktische voorbeelden leren de leerlingen omgaan met internettoepassingen, computernetwerken en informatieveiligheid in de context van een bedrijf of organisatie. Om de wisselwerking met de lesgever te garanderen, is de groepsgrootte beperkt tot 20 leerlingen.

Internet of things - netwerken – communicatie – informatiemanagement - informatieveiligheid

gratis | contact | inschrijven

5
Zele
Maak je handen eens nat: aquacultuur in ons onderzoekscentrum

Na een korte luistersessie leiden we de leerlingen rond in het onderzoekscentrum waar we het principe van recirculatietechnologie uitleggen. Om af te sluiten voeren de leerlingen zelf een klein experiment uit met Artemia, een belangrijk voedseldiertje in de aquacultuur.

Biologie - dierlijke productie - visteelt – visvoeding

gratis | contact | inschrijven