Odisee 2022: Een kritische reflectie

Welkom op de portaalpagina van de kritische reflectie van Odisee, de co-hogeschool van Vlaanderen. Deze tekst werd opgesteld in het kader van de instellingsreview die in het najaar 2022 en voorjaar 2023 plaatsvindt.  

De rode draad in deze reflectie is onze toekomstdroom: in 2027 zijn we als Odisee een duurzame, inclusieve en wendbare hogeschool, vaardig in cocreatie (DIW in C). Dat neemt niet weg dat we ons vandaag reeds als co-hogeschool profileren, want cocreatie is er in vele kleuren en gradaties.  

Deze kritische reflectie werd gepubliceerd eind juni 2022. 

Odisee logo op tassen en flyers
Kritische reflectie

5 hoofdstukken

Hoofdstuk 1 Visie en strategie

Odisee wordt dé co-hogeschool van Vlaanderen. In dit hoofdstuk focussen we op onze missie (1.1), onze ambitieuze toekomstvisie richting Odisee 2027 (1.2) en de gevolgde strategie om onze dromen te verwezenlijken (1.3).

Hoofdstuk 2 Organisatiecultuur

Odisee profileert zich als dé co-hogeschool, maar hoe vertaalt dit zich in de praktijk? Hoe zien we dit terugkomen in de organisatiecultuur? Dit hoofdstuk beschrijft de cultuur van de co-hogeschool (2.1), staat stil bij de verschillende structuren van onze instelling (2.2) en bij de aanwezigheid van een kwaliteitscultuur (2.3).

Hoofdstuk 3 Beleidsuitvoering

In dit hoofdstuk werpen we een blik op de beleidsuitvoering. We starten met de beleidscyclus aan Odisee (3.1). Daarna kijken we naar de uitrol van het IKCO-proces (3.2). Tot slot staan we stil bij ons professionaliseringsbeleid (3.3).

Hoofdstuk 4 Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg binnen Odisee wordt gecoördineerd door de dienst Onderwijsontwikkeling en Kwaliteitszorg. In dit hoofdstuk geven we duiding bij onze interne bewakingscyclus voor opleidingen (4.1),  het toenemend belang van evidence informed beleid in onze instelling (4.2) en risicomanagement en signaalrapportering (4.3).

Hoofdstuk 5 Halfweg richting 2027

In 2017 gaven we de start voor ons strategisch programma Odisee 2027. De kritische reflectie in 2022 is in die zin een middelpunt. We blikken kritisch-constructief terug en stellen in dit afsluitende hoofdstuk scherp op de toekomst, met enkele bijsturingen waar nodig. 

Odibuddy - studenten op trappen
Welkom aan de co-hogeschool

Co-hogeschool?

Vandaag vullen we de co vooral in als nabijheid tussen docenten en studenten, samenwerking tussen collega’s onderling, tussen het onderwijs en de onderwijsondersteunende diensten, tussen personeelsleden op onze verschillende campussen. Onze co realiseren we ook al aardig in onze kwaliteitszorg, in ons werkplekleren, in service learning projecten, in ons praktijkgericht onderzoek, zonder exhaustief te willen zijn. De cocreatieve kiemen zijn aanwezig.

Maar onze ambitie reikt verder. We willen de komende jaren nog een trapje hoger op de participatieladder, niet enkel breed consulteren maar ook samen creëren en beslissen, als gelijkwaardige partners. Niet altijd en overal, maar als het gaat over het oplossen van complexe problemen in relatie tot onze maatschappelijke opdracht. En natuurlijk ook niet altijd met iedereen, het hangt nu eenmaal af van de casus wie participeert. Soms enkel met interne spelers: professionals uit onderwijs en ondersteunende diensten, onderzoekers en studenten (ook levenslang lerenden). Soms ook met externe partijen: alumni, werkveld en andere maatschappelijke actoren.

De uitdaging is niet min. Maar elke mooie droom vervul je stapsgewijs. In die zin is deze kritische reflectie voor ons een belangrijk punt in ons strategisch verhaal. Onze stip op de horizon is 2027. We zijn nu ongeveer halfweg.

We wensen de lezer veel leesgenot en kijken uit naar constructieve feedback op ons toekomstverhaal.
Ann Verreth
Algemeen directeur
ann.verreth@odisee.be
Ann Verreth algemeen directeur Odisee hogeschool