Odisee leest

In Odisee wordt sterk ingezet op lezen. De focus ligt op leesbevordering, het verhogen van leesmotivatie en -plezier bij onze studenten en personeel. Het leesbeleidsplan met doelen geformuleerd vanuit de noden vormt de vertrekbasis voor het uitrollen van concrete acties in onze hogeschool en ook daarbuiten.

Beste boekenjuf

Ons leesbeleidsplan in de praktijk

  • Kwartierlezen tijdens de les
  • Lezen bevorderen via evenementen
  • Postgraduaat leescoach

We gingen echter nog ruimer dan het curriculum kijken in samenwerking met organisaties die thuis zijn in literatuur en lezen. Zo doen we aan kwartierlezen tijdens de lessen, maken we werk van aantrekkelijke leesplekken en zetten we samen met ons leesnetwerk een aantal evenementen op poten zoals het jaarlijkse Leesbuffet, Uitgelezen, ... 

Voor het werkveld nemen we ook initiatieven voor de verdere professionalisering van leraren zoals ons succesvol Postgraduaat leescoach. Daarnaast breidt onze eigen expertise rond lezen zich ook steeds verder uit in een aantal onderzoeksprojecten, zoals de leesscan, boekenhouder.be en Klank Klaar voor de leesstart.

Een overzicht van belangrijke dagen rond lezen en taal vind je hier.

Laat je overtuigen