Odisee leest en doet lezen

In het studiegebied Onderwijs binnen Odisee tekenden we een leesbeleidsplan uit. De focus ligt op daarbij op leesbevordering, het verhogen van leesmotivatie en -plezier bij onze studenten en hen versterken in hun rol van leraar als cultuurparticipant. Via verschillende opleidingsonderdelen leren onze studenten wat een sterke didactiek rond lezen inhoudt, hoe ze hierbij kunnen monitoren en hoe ze een krachtige leesomgeving kunnen opzetten. 

Beste boekenjuf

Ons leesbeleidsplan in de praktijk

  • Kwartierlezen tijdens de les
  • Lezen bevorderen via evenementen
  • Postgraduaat leescoach

We gingen echter nog ruimer dan het curriculum kijken in samenwerking met organisaties die thuis zijn in literatuur en lezen. Zo doen we aan kwartierlezen tijdens de lessen, maken we werk van aantrekkelijke leesplekken en zetten we samen met ons leesnetwerk een aantal evenementen op poten zoals het jaarlijkse Leesbuffet, Uitgelezen, ... 

Voor het werkveld nemen we ook initiatieven voor de verdere professionalisering van leraren zoals ons succesvol Postgraduaat leescoach. Daarnaast breidt onze eigen expertise rond lezen zich ook steeds verder uit in een aantal onderzoeksprojecten, zoals de leesscan, boekenhouder.be en Klank Klaar voor de leesstart.

Laat je overtuigen