Ondernemend student

Heb je, als student, een eigen onderneming of wil je er binnenkort één opstarten? Dan kan je een erkenning als ondernemend student bekomen. Deze erkenning geeft jou recht op bepaalde aanpassingen in de onderwijs- en/of examenregeling.

Preventieadviseur psychosociale

Erkenning als ondernemend student

Aanvraag

Je dient je aanvraag tot het bekomen van een erkenning als ondernemend student in bij de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO+) van je campus.

Je aanvraag bevat:

  • het ondernemingsnummer;
  • het bewijs van aansluiting bij het Sociaal Verzekeringsfonds;
  • een omschrijving van de activiteit van de (op te starten) onderneming;
  • i.g.v. een nog op te starten onderneming: de gegevens van je mentor.

Hou zeker rekening met de volgende deadlines voor je aanvraag:

  • 15 oktober voor het 1ste semester;
  • 1 maart voor het 2de semester.

Het diensthoofd van de dienst Studentenvoorzieningen (STUVO+) brengt het opleidingshoofd, de trajectbegeleider en de ombudsdienst op de hoogte van de beslissing.

Faciliteiten

Voor redelijke aanpassingen binnen de onderwijsregeling neem je contact op met het opleidingshoofd of de trajectbegeleider. Doe dit uiterlijk 2 weken voor de start van de betrokken onderwijsactiviteit.

Redelijke aanpassingen binnen de examenregeling bespreek je met de Ombudsdienst. Doe dit zeker binnen de 2 weken na de bekendmaking van de examenregeling.

Indien je recht hebt op examenspreiding buiten de examenperiode, hou je best rekening met onderstaande deadlines:

  • 1 december voor de 1ste examenperiode;
  • voor de Paasvakantie voor de 2de examenperiode;
  • voor de 3de examenperiode wordt er geen spreiding van examens georganiseerd.

Voor wie?

Indien je een eigen onderneming hebt of een business plan om binnen 12 maanden een product of dienst aan te bieden, dan kom je in aanmerking voor een erkenning ondernemend student. Onder 'onderneming' verstaan we zowel profit als non-profit en sociale initiatieven. 

2 studenten kijken samen op het scherm van een laptop