Onderwijsombuds

Voor problemen die zich voordoen tijdens de lesweken wend je je tot de onderwijsombuds. De taak van de onderwijsombuds is om een luisterend oor te bieden en mee oplossingen te zoeken voor problemen die zich stellen in het contact met je docent. Hij/zij kent ook de diensten en faciliteiten voor studenten goed en kan je altijd helpen de juiste instanties te vinden om je problemen te helpen oplossen.Tenzij anders vermeld, is de onderwijsombuds dezelfde persoon als de examenombuds.

 • Probeer in elk geval kleine problemen (docent spreekt te stil of te snel, geeft te weinig voorbeelden, zet slides niet op Toledo , geeft tegenstrijdige info …) in eerste instantie rechtstreeks met de docent op te lossen. Indien dit niet lukt of de problemen te ernstig of te gevoelig zijn, wend je je tot de onderwijsombuds. Indien je zou geconfronteerd worden met grensoverschrijdend gedrag vanwege de docent kan je je ook rechtsstreeks wenden tot de vertrouwenspersoon voor studenten van je campus.
 • Bij overmacht tijdens de lesweken voor verplichte aanwezigheden, deeltoetsen, presentaties … neem je rechtstreeks en voorafgaand aan het betreffende onderwijs- of toetsmoment contact op met de betreffende docent volgens de modaliteiten door de docent aangegeven. De docent kan vragen je overmacht te attesteren. Indien de overmacht ernstig is en een meer langdurige impact heeft of er hierrond onenigheid ontstaat met de docent, contacteer je de onderwijsombuds.
 • indien je niet aanwezig kan zijn op een (verplichte) lesactiviteit of test omdat dit samenvalt met een door Odisee erkende religieuze feestdag, dan neem je contact op met de onderwijsombuds

Selecteer hieronder je campus voor de contactgegevens en bereikbaarheid van de onderwijsombuds.

Studenten volgen les op campus Brussel

Hieronder vind je de contactgegevens van de Onderwijsombuds van campus Aalst:

 • e-mail: ombudsaalst@odisee.be
 • STUVO, 2e verdieping

Hieronder vind je de contactgegevens van de Onderwijsombuds van campus Brussel:

Voor Odisee studenten:

 • Ombudsmedewerkers: Anna Vanaerschot, Adinda Dujardin, Wendy Robeet, Nancy  Gerlo en Britt Van Cleven
 • e-mail: ombudsbrussel@odisee.be
 • 1ste verdieping campus Brussel-T'Serclaes 

Voor KU Leuven studenten:

 • Ombudsmedewerkers:  Marc Ophalvens, Leen De Wolf en Maarten Kindt
 • e-mail: marc.ophalvens@stuvoplus.be, leen.dewolf@stuvoplus.be, maarten.kindt@stuvoplus.be
 • 1ste verdieping campus Brussel-T'Serclaes 

Hieronder vind je de contactgegevens van de Onderwijsombuds op campus Dilbeek:

 • Maarten Kindt
 • maarten.kindt@odisee.be

Voor de opleidingen Ontwerp- en productietechnologie, Elektromechanische systemen, Elektronica-ICT, Energietechnologie, Facilitair management:

Voor de opleidingen Chemie, Biomedische laboratoriumtechnologie, Voedings- en dieetkunde:

 

Hieronder vind je de contactgegevens van de Onderwijsombuds van campus Schaarbeek:

 • Ombudsmedewerkers: Lara Bormans
 • e-mail: ombudsschaarbeek@odisee.be
 • STUVO lokaal, 2e verdieping

Hieronder vind je de contactgegevens van de Onderwijsombuds van campus Sint-Niklaas: