Onderzoekskern SALTO­ : Samen ALTernatieven Onderzoeken

Onze missie

De onderzoekskern SALTO is verbonden met de opleiding Agro- en biotechnologie. SALTO wil Samen ALTernatieven Onderzoeken. De rode draad binnen het onderzoek is een duurzame, ethisch verantwoorde omgang met de hulpbronnen. We willen vanuit een sociaal, ecologisch en economisch bewustzijn gangbare praktijken bevragen en/of optimaliseren, alternatieven en/of innovaties voorstellen.

Medewerkers SALTO

Vind wie je zoekt

Onze visie

Ons onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk. We willen verbetering en innovatie in het werkveld brengen door kennis en inzichten te genereren en door concrete oplossingen voor praktijkproblemen te onderzoeken. Als onderzoekspartner staan we steeds open voor multi-disciplinaire samenwerking. 

Bekijk onze visie op onderzoek
6
Speerpunten
1
Ethiek

     

Ethiek

  

Socio-ethische aspecten binnen landbouw en dierenhouderij, agro-industrie en groenbeheer; we denken bewust mee over maatschappelijk en ethisch verantwoord handelen.

2
Gedragsbiologie en dierenwelzijn

  

Gedragsbiologie en dierenwelzijn

  

We onderzoeken dierenwelzijn en toegepast gedragsbiologisch onderzoek bij gezelschapsdieren, landbouwdieren uit de intensieve en alternatieve veehouderij, proefdieren en in dierentuinen.

3
Duurzame landbouw en veehouderij

 

 

Duurzame landbouw en veehouderij

 

We onderzoeken duurzame technieken voor gewassen en dieren binnen landbouw en veehouderij.  

4
Duurzaam gebruik van de open ruimte

  

Duurzaam gebruik van de open ruimte

 

Onderzoek om biotiek en abiotiek op een duurzame manier te gebruiken, beheren en bewaren voor landbouw, groen- en natuurbeheer, in zowel buitengebied als stedelijk gebied; milieuzorg, ecologie, landbeheer en economie hand in hand.

5
Aquacultuur

 

Aquacultuur

 

In het Aqua-ERF focussen we op een systeembenadering met optimalisatie van een duurzaam, diervriendelijk en winstgevend productiesysteem voor vissen of ongewervelden in recirculatiesystemen.  Hoe kunnen we in de voedselnoden voorzien zonder het milieu extra te belasten?

 

6
Zoo-nutritie

 

Zoo-nutritie

Een greep uit de projecten

Bekijk alle...

Studenten en onderzoek

We betrekken de studenten maximaal bij het onderzoek. Hun projecten, stages en bachelorproeven sluiten vaak aan bij de onderzoekspeerpunten. Omdat de werkstages van de studenten plaats vinden in de praktijk, hebben we een direct contact met het werkveld en worden heel wat actuele onderzoeksvragen aangebracht. Studenten leren onderzoeksmethodiek aan, participeren in onderzoek en inspireren onderzoek. De doorstroming van kennis en resultaten naar alle studenten gebeurt via de diverse lessen binnen de opleiding.

Onderzoek van studenten

Bekijk alle...
Wolf
Bloemen

Opleidingen

Bekijk alle...

Onderwijs en onderzoek

We zijn ervan overtuigd dat onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening elkaar gunstig beïnvloeden. In onze groep streven we naar een optimale verdeling van deze drie opdrachten.