Aan werk sleutelen en laten sleutelen: de sleutel tot succes

Looptijd
/
Financiering
ESF
Onderzoeksproject

Aan werk sleutelen en laten sleutelen: de sleutel tot succes

De methodieken om aan werk te sleutelen en te laten sleutelen (job crafting, job carving en inclusief job design) zijn voorhanden, net zoals de ondersteuning voor werkgevers om met deze methodieken aan de slag te gaan. Toch blijven deze methodieken onderbenut. HR blijkt hierin een belangrijke bottleneck. We verlaten daarom het klassieke platgetreden, doodlopende pad via HR en richten onze aandacht op de CFO’s om commitment van de top te verkrijgen.

Voor veel CEO’s is hun CFO dé strategische gesprekspartner. Bovendien is de CFO in veel bedrijven de baas van HR. In dit project gaan we op zoek hoe CFO’s best te benaderen, te sensibiliseren, te motiveren en te ondersteunen om het sleutelen aan het werk op de organisatieagenda te zetten. Nadat de top ‘ja’ gezegd heeft, moet de uitvoering volgen en komt HR weer op de voorgrond. Een belangrijke uitdaging is er voor zorgen dat HR gelooft in zijn of haar kunnen om het sleutelen aan het werk en het creëren van de juiste voorwaarden hiertoe daadwerkelijk te realiseren. Daarom willen we in dit project enerzijds onderzoeken hoe we de self-efficacy bij HR-verantwoordelijken kunnen versterken (zowel in het vormen van de intentie als in het omzetten van de intentie in gedrag), anderzijds hoe we het ownership met betrekking tot het daadwerkelijk anders inrichten van werk bij de CFO of de top kunnen houden.

  • Doelstelling 1. Ontwikkelen van praktische, pragmatische en effectieve aanpakken in het benaderen van bedrijfsleiders en CFO’s;
  • Doelstelling 2. Ontwikkelen van handvatten om het sleutelen aan werk en inclusief werkgeven op de strategische organisatieagenda te zetten.
  • Doelstelling 3. Doorontwikkelen van de inclusieve HR business case naar een methodiek waarmee organisaties, al dan niet onder begeleiding van een externe adviseur, de business case voor job redesign en inclusief werkgeven kunnen maken.
  • Doelstelling 4. Ontwikkelen van een begeleidingspraktijk die organisaties helpt om job redesign en inclusief werkgeven handen en voeten te geven in de organisatie (= doorvertalen van de strategie uit actie 1 en 2 in tactische en operationele plannen met aandacht voor de verantwoordelijkheid leggen bij en ondersteunen van het lijnmanagement)
  • Doelstelling 5. Ontwikkelen van handvatten om het ownership rond inclusief werkgeven bij de top te houden en deze ambassadeur te maken van inclusief werkgeven
  • Doelstelling 6. Ontwikkelen van een praktijkgerichte train-the-trainer die zowel change strategen en change agents als zij die hen begeleiden, de nodige vaardigheden bijbrengt om job redesign en inclusief werkgeven handen en voeten te geven in de organisatie (= van strategie tot implementatie)
Aan werk sleutelen en laten sleutelen: de sleutel tot succes

Onze partners

Stebo vzw, Mentor vzw, Universiteit Tilburg, Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (Universiteit Maasticht), UWV (Nederland) en Dobre Kadry (Polen)

ESF investeert in jouw toekomst

Wil je meer weten over dit project?