Diversi-Date

Looptijd
/
Onderzoeksproject

Diversi-date

Het kenniscentrum Gezinswetenschappen werkt sinds september 2016 samen met Axcent vzw  aan het project Diversi-Date. Doel is een veilige context te creëren waarbinnen jongeren hun eigen levensbeschouwing en identiteit en die van anderen kunnen exploreren, en hierover met elkaar kunnen uitwisselen.

Onze samenleving wordt steeds diverser. Dit biedt heel wat opportuniteiten maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Eén daarvan is het stimuleren van een open en respectvolle houding ten aanzien van verschillende levensbeschouwingen. Levensbeschouwing is een kijk op de wereld die continue gevormd wordt, niet enkel door cultuur of religie maar ook door iemands achtergrond en ervaringen. Diversi-Date wil jongeren helpen de eigen levensbeschouwing en die van de ander te exploreren, steeds met respect voor het anders zijn. Voor deze interlevensbeschouwelijke dialoog maken we gebruik van talentgerichte methodieken die van alle tijden en alle gemeenschappen zijn maar die binnen iedere gemeenschap op een andere manier ingevuld worden, zoals spel, samen eten en koken, verhalen vertellen, etc.

Diversi-date
Diversi-Date

Onze partners

Secundaire scholen en Axcent. De edities van 2017 en 2018 kregen steun van de VGC.

Wil je meer weten over dit project?