FemTalksForum

Looptijd
/
Financiering
Erasmus+ KA2

FemTalks Forum richt zich op migrantenvrouwen en heeft als doel de ontwikkeling van een trainingsprogramma i.f.v.:

 • Verhoogde zelfredzaamheid onder migrantenvrouwen door middel van een holistische aanpak met behulp van coaching, mentoring en theateropleidingen
 • Het verwerven van digitale vaardigheden onder migrantenvrouwen door op een leuke en zinvolle manier te leren en tegelijkertijd hun digitale verhalen te ontwikkelen
 • Het aanpakken van negatieve stereotypen over migranten door migrantenvrouwen, met name kansarme vrouwen, in staat te stellen hun reizen te delen en het begrip van migratie te veranderen.
 • Bevordering van sociale inclusie (met inbegrip van inzetbaarheidsvaardigheden) door belangrijke intermediairs te betrekken bij het gebruik van gemengde methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van theater-, mentorschaps- en digitale vaardigheden.

Odisee staat in voor de ontwikkeling van een platform waar:

 • vrouwelijke migranten leermaterialen zullen vinden om hun digitale skills uit te breiden.
 • vrouwelijke migranten hun verhaal kunnen delen via digitale storytelling
 • Stakeholders informatie kunnen vinden omtrent storytelling en theatrale vorming om migranten te helpen (meer bepaald bij het integreren in het land en het delen van hun eigen verhaal)
Partners

Thanks to our partners

 • Inova Consultancy
 • Elan Interculturel
 • Fondation Artemisszio
 • InterACT
 • Materahub
 • #reteteatro41

Wil je meer weten over dit project?